Memur Olma da Yaş sınırı var mı Varsa Kaç?


KPSS A kadrolara hazırlanan pek çok aday için önemli engellerden birisi kamudaki kariyer kadrolara konulan yaş sınırları. “Memuriyette yaş sınırı nedir?”, “35 yaş sınırı olan kurumlar hangileridir?”

Yaş sınırı kalktı, yaş sınırı kalkıyor, yaş sınırı kalkacak derken konu iyice yılan hikayesine dönmüş durumda. Her ne kadar KPSS de bir yaş sınırı yoksa da memuriyet için aynı şeti söylemek mümkün değil.


Kimi meslekler için 30 olan bu yaş sınırı, kimi meslekler için 32 kimileri için ise 35. Beklenen ortalama yaşam süresinin artması ve emeklilik yaşının kadınlarda 62 erkeklerde ise 65′e çekilmesiyle beraber birçok insan tarafından eleştirilen erken yaş sınırıyla ilgili geçtiğimiz günlerde önemli gelişmeler ışığında sizin için halihazırdaki durumu ve kamuda hangi kadrolar için aş sınırının 30′un üstünde olduğunu inceledik.


35 Yaş Sınırı Olan Kurumlar/Kadrolar


TÜİK Uzman Yardımcısı (TÜİK Uzmanı) – Türkiye İstatistik KurumuRTÜK Uzman Yardımcısı (RTÜK Uzmanı) – Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Tüketici ve Rekabet Uzmanı) – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı (Kültür ve Turizm Uzmanı) – Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı (Çevre ve Orman Uzmanı) – Çevre ve Orman Bakanlığı

Patent Uzman Yardımcısı (Patent Uzmanı) – Türk Patent Enstitüsü

ABGS Uzman Yardımcısı (ABGS Uzmanı) – Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı (Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişi) - Diyanet İşleri Başkanlığı

TMSF Uzman Yardımcısı (TMSF Uzmanı) – Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

TMSF Denetçi Yardımcısı (TMSF Denetçisi) – Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Hesap Uzman Yardımcısı (Hesap Uzmanı) – Maliye Bakanlığı

Maliye Müfettiş Yardımcısı (Maliye Müfettişi) – Maliye Bakanlığı

Milli Emlak Kontrolör Yardımcısı (Milli Emlak Kontrolörü) – Maliye Bakanlığı

Muhasebat Kontrolör Yardımcısı (Muhasebat Kontrolörü) – Maliye Bakanlığı

Milli Emlak Denetmen Yardımcısı (Milli Emlak Denetmeni) – Maliye Bakanlığı

Muhasebat Denetmen Yardımcısı (Muhasebat Denetmeni) – Maliye Bakanlığı

Devlet Malları Uzman Yardımcısı (Devlet Malları Uzmanı) – Maliye Bakanlığı

Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı (Devlet Bütçe Uzmanı) – Maliye Bakanlığı

Muhasebat Uzman Yardımcısı (Muhasebat Uzmanı) – Maliye Bakanlığı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Mali Hizmetler Uzmanı) – Maliye Bakanlığı

Stajyer Gelirler Kontrolörü (Gelirler Kontrolörü) – Gelir İdaresi Başkanlığı

Vergi Denetmen Yardımcısı (Vergi Denetmeni) – Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Uzman Yardımcısı (Gelir Uzmanı) – Gelir İdaresi Başkanlığı


32 Yaş Sınırı Olan Kurumlar/Kadrolar

Aday Meslek Memuru (Meslek Memuru) – Dışişleri Bakanlığı – (Yüksek lisans yapanlar için)

Stajyer Adli Hakim (Adli Hakim) – Adalet Bakanlığı (Doktora yapanlar için)

Stajyer İdari Hakim (İdari Hakim) – Adalet Bakanlığı (Doktora yapanlar için)

TCDD Müfettiş Yardımcısı (TCDD Müfettişi) – Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (Askerlik yapanlar için)

TBMM Uzman Yardımcısı (TBMM Uzmanı) – Türkiye Büyük Millet Meclisi (Askerlik yapanlar için)

DHMİ Müfettiş Yardımcısı (DHMİ Müfettişi) – Devlet Hava Meydanları İşletmesi (Askerlik yapanlar için)

Çevre ve Orman Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı (Çevre ve Orman Bakanlığı Müfettişi) - Çevre ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müfettişi) - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı


Yaş Sınırı Olmayan Kurumlar/Kadrolar


Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı (Bankalar Yeminli Murakıbı) – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)


Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık Uzmanı) – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

kaynak. kpss2012
Kpss Sorularını Çözerken Dikkat Edilecek Konular ve Püf Noktaları


KPSS Sorularını Çözmenin Püf Noktaları


kpss soruları nasıl çözülmeli


kpss sorularını çözerken soruların gelişigüzel hazırlanmadığını bilmemiz gerekiyor, yani hazırlanan tüm sorular belli bir mantığa ve düzene göre hazırlanıyor, soruları hazırlayan uzmanlar genellikle bilginizi ölçmeye çalışmaktadır.


Soruyu çözmenin ilk yolu soru soruyu doğru anlamaktan geçer, soruyu doğru anlamak için ise ilgili sorunun sorulduğu konu hakkında bilgi sahipi olmaktan geçer Bilmediğiniz ya da eksik bilgilendiğiniz bir konuyu

merkez alan sorular genellikle ya kaybedilir ya da boş bırakılır. Konuya hakim olan bir aday çözümde zorlanmayacak, rahat bir sınav geçirecektir.


KPSS soruları, herşeyden önce sistemli sorulardır. Bu sorular doğru yanıt seçeneği ile birlikte, gelişigüzel hazırlanmayan

çeldiricilerle kurulmuş sorulardır. Bu bakımdan, sınavda sorulara hakim olabilmek, kontrolü elde tutabilmek için KPSS sorularının

hangi özellik ve yapıda olduğunun bilinmesi gerekir.KPSS SORULARI İKİ AÇIDAN TANINMALIDIR:

1) İçerik (Ne Soruluyor?)

2) Biçim (Nasıl Soruluyor?)

Şimdi bu iki özelliği inceleyelim:

1) İçerik (Ne Soruluyor?)

Bir sorunun neyi sorduğu, hangi konuda sorduğu KPSS Adayı tarafından açıkça bilinmelidir.

a) Soru kökü hangi terim ve verileri içermektedir.

b) Soru cümlesi hangi yargılardan oluşmuştur.

Soruyu doğru anlamanın temel koşulu, konuya ilişkin bilgi sahibi olmaktır. Bilmediğiniz ya da eksik bilgilendiğiniz bir konuyu

merkez alan sorular genellikle ya kaybedilir ya da boş bırakılır. Konuya hakim olan bir aday çözümde zorlanmayacak, rahat bir sınav geçirecektir.

2) Biçim (Nasıl Soruluyor?)

KPSS soruları kapalı uçlu ve sistemleştirilmiş sorulardır.

Sistemli Soru Ne Demektir: Genellikle soru kökü, soru cümlesi ve seçenekler olmak üzere 3 ana bölümden oluşan sorulardır.

Kıyaslanabilir ve olanaklı yanıtları önceden belirleyerek, dördü çeldirici, bir tanesi de doğru yanıt olmak üzere beş seçenekten oluşan bu sorular aday için farklı sakıncalar doğurabilir.

a)Seçeneklerin Hazırlanışı:

Sorulardaki seçenekler gelişigüzel hazırlanmaz. Sadece doğru seçenek değil, çeldirici işlevi gören seçenekler de belli yöntemlere göre ve özenle hazırlanır. Aday, beş seçenekten doğru olan seçeneği bulmaya çalışacaktır.

b)Seçeneklerin Sunuluş Biçimi:

Sorulardaki
seçenekler kasıtlı olarak, özel bir biçimde sıralanır. Seçeneklerin sunuluş biçimi adayda; farklı çağrışımlara,

özdenetim takıntısına neden olabilir. Seçeneklerin sunuluş tarzı, adayda, doğru olmayan bir yanıtı doğruymuş gibi zorlayabilir.

Bir KPSS sorusu, genellikle kök, soru cümlesi ve seçenek olarak 3 bölümden oluşur. Bazen soru kökü ve soru cümlesinin bir arada olduğu sorulara da başvurulur. Hangi halde olursa olsun bu öğeler soruya belirli bir kalıp kazandırır. İyi bir soru sadece içerik açısından değil, kuruluş açısından da iyi bir sorudur.

Ülkemizdeki sınav hazırlığı modellerinde, soruların içerik yönü üzerinde çok fazla durulmakta ama biçim açısından sorular gözardı edilebilmektedir. Gerek hazırlık sürecindeki sınav deneyimlerinde, gerekse KPSS‘ de yanlış ya da boş bırakılmış olarak karşımıza çıkan sorular, bu sorudaki biçimin(sorunun nasıl sorulduğunun) ne kadar önemli olduğunu bize fazlasıyla anlatır. Soru kalıbına ve biçime yönelik bir sınav hazırlığı evresi geçiremediysek, sınavlarda konu açısından çok iyi bildiğimiz birçok soruyu yanlış yapmamız kaçınılmazdır. Çünkü gerçek bir KPSS sorusu, iki açıdan bakılması ya da aşılması gereken bir soru olarak karşımızda durmaktadır.

Son yılların KPSS sorularını mutlaka çözün; böylelikle KPSS soru stilini ve mantığını kavramış olursunuz.

KPSS‘de çıkan soruların bilgiye dayalı yorum gerektiren sorular olduğunu unutmayın!

KPSS SORULARININ ÖZELLİKLERİ

1)Bilgi ölçer

2) Farkındalık kapasitesini ölçer

3)Eleme amacı güder

4)Profesyonellik gerektirir

5)Zamanı sınırlar

6)Çeldirici soruları güçlüdür

KPSS SORU BANKASI

KPSS sorularındaki şıklar birbirine yakın olarak hazırlandığından sınavda bilgilerinizin yeterli düzeyde ve özellikle soruları çözebilecek nitelikte olması gerekir. KPSS sınavı için hazırlanmış SORU BANKASI‘ndaki sorular hem bilginizi ölçecek hem de yeni bilgiler kazandıracak özelliktedir. Kitapların soruları tüm konuları taradığı için yanlış yaptığınız sorulardaki konu eksikliklerinizi tamamlayarak soruları tekrar çözmeniz ve bilgi eksiğinizi kapatmanız gerekir. Bu sizi konuların bütününe hakim hale getirecektir.kaynak: 10linekpss


AVEA Bayiliği Açmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

AVEA BAYİLİĞİ ALMAK

Türkiye'nin ilk ve tek GSM 1800 operatörü olan Avea, 2004 yılında kurulmuştur. 12 milyonu aşkın aboneye sahip olan Avea, Türkiye'nin en genç ve yenilikçi mobil iletişim operatörüdür. Yeni nesil şebekesi ile Türkiye nüfusunun %95.3'üne hizmet veren şirket, "Avea" markası ile gerek kurumsal gerekse bireysel hizmetleriyle hızla büyümekte, gerek teknoloji ve altyapıya, gerekse yönetim ve 2.475 çalışanına sürekli olarak yatırım yapmaktadır. 189 ülkede 516 operatörle serbest dolaşım anlaşması bulunan Avea, serbest dolaşım ortaklıklarını artırmaya devam etmektedir. Avea, "Türkiye'nin "en beğenilen ve tercih edilen" mobil iletişim şirketi olmak." vizyonu ile müşterilerine son teknolojinin yanı sıra yenilikçi ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

İLETİŞİM:

Sorularınıza cevap bulmak ya da hizmetlerimizle ilgili daha detaylı bilgi edinmek için, Avea Müşteri Hizmetleri'ni haftanın 7 günü 24 saat arayabilirsiniz. Avea hatlı cep telefonunuzdan 500'ü tuşlayarak ya da sabit hatlardan 444 1 500'ü çevirerek Avea Müşteri Hizmetleri'ne ulaşabilirsiniz.


Detaylı bilgi için:

http://www.avea.com.tr/

AVEA BAYİLERİ:

http://www.avea.com.tr/mps/portal?cmd=dealer&lang=tr


Vodafone Bayiğili Almak İçin Gerekli Şartler Neler?

VODAFOFE BAYİLİK

Vodafone beş kıtada, 27 ülkede faaliyet yürüten, 31 Aralık 2008 itibariyle yaklaşık 289 milyon müşterisi ve 40’tan fazla şebeke ortaklığı bulunan, dünyanın en büyük mobil iletişim şirketidir


Vodafone, sahip olduğu küresel tecrübelerini kullanarak mobil iletişim dünyasındaki en yeni hizmet ve teknolojileri Türkiye'deki abonelerinin hizmetine sunmaktadır.

İLETİŞİM:

  • Talep ve şikayetlerinizi bildirmek için tüm telefonlardan 0212 444 0 542'yi veya 0542 444 0 542

  • Vodafone hatlı cep telefonlarınızdan 7000'i veya 444 0 542

  • Yurt dışından +905424440542'yi arayabilirsiniz.

Detaylı bilgi için:

http://www.vodafone.com.tr/

VODAFONE SHOP BAYİLERİ:

http://www.vodafone.com.tr/YardimDestek/vodafone-shop.php
Turkcell Bayisi Olmak İçin Neler Gerekli

TURKCELL BAYİSİ OLMAK

1998'de faaliyet göstermeye başlayan Turkcell, abonelerine sunduğu hizmetlerin çeşitliliğini, kalitesini ve abone sayısını da artırarak gelişimini sürdürmüştür. Turkcell geniş kapsama alanı ve yurt dışında kullanım hizmetlerinin yaygınlığıyla abonelerine Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın dört bir yanından mobil iletişim hizmetlerine erişim olanağı sunmaktadır.

Turkcell, gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'de nüfusu 2,000'in üzerindeki yerleşim merkezlerinin tamamını kapsama alanı altına almıştır. 17 Şubat 2009 itibariyle 202 ülkeden 609 operatörle yaptığı anlaşmalar sonucu yurt dışında kullanımda dünyanın önde gelen operatörleri arasında yer alan Turkcell, ayrıca, GPRS dolaşımında 144 ülkeden 363 operatörle yaptığı anlaşmalarla bu alanda dünyada sayılı operatörlerden biridir.

İLETİŞİM:

Telefon No : 0 212 313 10 00
Müşteri Hizmetleri Telefon No : 444 0 532 - 444 0 535

Detaylı bilgi için:

http://www.turkcell.com.tr/

TURKCELL BAYİLERİ:

http://www.turkcell.com.tr/bizeulasin/turkcellnoktalari/turkcelliletisimmerkeziAkaryakıt İstasyonu Bayiliği Veren Firmalar Hangileri

Akaryakıt sektörüne girmek isteyen yatırımcılar için hazır bir istasyonu devralmak en kestirme yol. Ancak intifadan sonra artan rekabet bu yöntemi çok pahalı hale getirdi. Uzmanlar, yatırımcılara bunun yerine sıfırdan akaryakıt istasyonu kurmayı tavsiye ediyor.

Akaryakıt İstasyon Bayiliği Veren Şirketler
Energy Petrol Bayilik için tıklayınız
Jetpet Akaryakıt Dağıtım Bayiliği için tıklayınız
Turkuaz Petrol Bayilik için tıklayınız
Türkoil bayilik, Türkoil franchise için tıklayınız
Uspet bayilik veriyor, Uspet bayilik şartları için tıklayınız
Bestoil bayilik başvurusu yapmak için tıklayınız
Euroil Akaryakıt İstasyon Bayilik Başvurusu için tıklayınız
Alpet Akaryakıt Dağıtım Bayilik Başvurusu için tıklayınız
Opet bayilik – Opet franchise için tıklayınız
Moil Akaryakıt Bayiliği için tıklayınız
Termopet Akaryakıt İstasyonu Bayilik için tıklayınız
Teco Pet Bayilik, Teco Pet Petrol Bayiliği için tıklayınız
Petline Bayilik, Petline Franchise için tıklayınız
Antoil Akaryakıt Bayiliği için tıklayınız
Parkoil Akaryakıt Bayiliği için tıklayınız
Kadoil Bayilik, Kadoil Franchise için tıklayınız
BPet Bayilikleri, Akaryakıt Bayiliği için tıklayınız
S OIL Akaryakıt Dağıtım Bayiliği için tıklayınız
Starpet Bayilik Almak, Akaryakıt Bayiliği için tıklayınız
Full Akaryakıt İstasyonu Bayiliği için tıklayınız
Petroturk Bayilik, Petroturk Franchise için tıklayınız
kaynak: myfikirler.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nedir? Kimdir? Bilgilen