16 Ocak 2013 Çarşamba

Batılı Yazarların Harem Hakkında Söyledikleri Doğru mu?

Batılı Bazı Yazarların Kitaplarında Harem’le İlgili Yazdıkları Erotik Söylemler Doğru mudur?
Batılı bir kısım yazarların harem'le ilgili kitapları, erotik romanlar gibidir ve tamamen hayali olan sahnelerle doludur. Mesela Harem isimi ile yayınlanan bir roman türü bir eser, tarihi gerçeklerden maalesef çok uzaktır. Bilimsellik adı altında kaleme alınan çoğu araştırma eserlerinin bu etkiden kurtulamadığı görülmektedir. Harem için odalık cariye temini hakkında, ilk kalem oynatanlar Batılı yazarlar olmuştur. XVII. Yüzyılda başlayan bu yazıların ilkini, III. Mehmet ’in harem kadınlarını tasvir eden Thomas Dallam (1599) ‘ın yazıları teşkil etmektedir. Bunu Venedik Elçisi Ottavianao Bon (1606-1609), Robert Withers (1650), Rico, Madam Montegü (1717-1718) ve Fransız Fabrikatörü Flachat (1745-1755) takip etmiştir. Mesela Venedik Elçisi Bon’un Padişahlara odalık takdimi ile alakalı ve tamamen erotik romanları hatırlatan tasvirini maalesef, bütün Batılı yazarlar tekrar etmişlerdir. Biz, yalanlarını nakletmeye utandığımız gibi, mevcut belgelerin ve hatıraların hiçbiri, bu nakledilenleri tasdik etmemektedir.

Harem’e Aitmiş Gibi Gösterilen Çıplak Resimlerin Osmanlı kadınlarına Ait Olduğu Doğru mudur?
Harem’le ilgili, bazı kitaplarda ve dergilerde yayınlanan çıplak resimlerin de aslı esası mevcut değildir ve batılı bir kısım yazarlar, kendi hayallerindeki harem hayatını, ressamlar eliyle resme aktararak, meşru ve gayri meşru demeden neşretmişlerdir. Bunlar arasında özellikle Padişahın süt banyosu yaptığını, çırılçıplak cariyeler ortasında poz verdiğini gösteren resimler, tamamen hayal ürünüdür. Hubanname ‘de kaydediln bir doğum sahnesini canlandıran resim, Osmanlı kaynaklarında mevcut olanların en açık olanıdır. Zaten hususi dairede kalmak şartıyla gayri meşru da değildir.

Kaynak: OSAV -Prof. Dr. Ahmet Akgündüz –Doç. Dr. Said Öztürk
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme