17 Ocak 2013 Perşembe

Haremde Bulunan Cariyeler İstediklerinde Evlenebilirler miydi?

 
Haremde Bulunan Cariyeler İstediklerinde Evlenebilirler miydi?
Osmanlı Haremindeki cariyelerin evlenmeleri  konusu cariyelerin statüsüne göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.
·         Birinci Grup; Padişahların veya şehzadelerin haz odalığı olan cariyelerdir. Padişahlar, kendileri için odalık olarak terbiye edilen cariyelerin hepsi ile münasebet kurmuyordu. Münasebet kurdukları belli sayılarda idi. Bunların bir kısmı kadın efendi, bir kısmı ikbal oluyordu. Çocuk sahibi olanlar genelde ikbal  ve kadın efendi olurlardı. Aynı durum şehzadeler için de geçerliydi. Eğer Padişah olurlarsa, adalıkları kadın efendi veya ikbal olurdu. Olmazlarsa şehzade haremi olarak kalırlardı. Padişahların veya şehzadelerin münasebette bulunup da beğenmedikleri veya çocukları olmayanlar ise, çırağ edilirler ve hariçten münasip bir kimse ile evlendirilirlerdi; çeyizleri ve evi Padişahlar tarafından temin edilirdi.
·         İkinci Grup, hizmet cariyeleri, kalfalar ve ustalar; cariyelik süreleri olan 9 yılı doldurduktan sonra azad edilirler ve ellerine çırağ kağıdı denilen bir belge verilerek saraydan ayrılmalarına müsaade edilirlerdi. Ayrılmak istemeyenler haremde kalır veya Eski Saray’a gönderilirlerdi.
Kadın Efendi Nedir Kimdir?
Kadın Efendiler; Osmanlı Padişahlarının bazen dört kadınla evlenmek sınırına riayet ederek nikah akdi ile evlendikleri ve bazen de nikahsız olarak beraber yaşadıkları ve ancak ümm-i veled statüsündeki yani çocuk sahibi oldukları kadın veya kadın Efendi denilen cariyelerdir. Bunların sayıları en fazla sekize çıkmıştır. Ayşe Osman Oğlu ’na göre bunların çoğu nikah ile alınmaktadır. Nikah ile alınması, evlenilen kadın cariye de olsa, aynı anda dört kadından fazla olanı haran haline getirir. Dört adedine ulaşılınca ancak birisinden boşandıktan sonra diğerini nikahlayabilir. Halbuki bir anda dörtten fazla cariye ile  Kadın Efendiler olarak hayat yaşayan Padişahlar vardır. Bu duruma göre, böyle bir iddia bütün kadın efendiler için doğru değildir.
Padişahun ilk kadınına Baş Kadın Efendi denilirdi. Diğerleri de İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci kadın Efendi diye anılırlardı. Baş kadın ve diğer kadın efendilere hususi daireler tahsis olunur ve emirlerine cariyeler ve kalfalar verilirdi.
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme