16 Ocak 2013 Çarşamba

Hünkar Sofrası Nedir Nerededir ve Nasıl Bir Yerdir

Hünkar Sofrası Nedir Nerededir ve Nasıl Bir Yerdir
Hünkar Sofrası, adından da anlaşılacağı gibi Hünkar’ın yani Padişahın ailesi (eşi ve çocukları ile) birlikte yemek yedikleri , aile sohbetleri ettikleri ve Hünkar Sofrası dairesinin duvarlarınasöylendiği gibi ‘’Padişahın cariyeler ve güzel kadınlar için yazdığı tahrik edici aşk meşk şiirleri’’ değil tam aksine özellikle aile hayatı ve terbiye ile alakalı bazı ayetlerin ve hadislerin nakşedildiği yerdir.
Öncelikle ,Topkapı Sarayı veya Yıldız Sarayı olsun, Saray denilince, sadece Padişahların evleri ve aileleriyle beraber oturdukları  kaşaneler ve köşkler akla gelmemelidir. Padişahın tam anlamı ile evi özeli diyebileceğimiz yer harem ve has oda denilen yerlerdir. Zira bu saraylar, bugün Cumhurbaşkanlığı köşkü,  Başbakanlık Konutu ve bakanlıklar gibi bir devlet daireleridir. Bu saraylarda, Padişahın yani bugünkü karşılığı olan Cumhurbaşkanının lojmanı veya konutu demek olan mekanlar, sadece Harem denilen yerlerdir. Harem adı verilen bu yerler incelendiğinde, günümüz devlet adamlarımızın evlerinden daha ihtişamlı olduğu söylemez hatta aksine o devirde olmasına rağmen bu kadar büyük bir Cihan İmparatorluğunun başındaki Cihan Padişahı (bu günkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanından çok daha büyük güç, ihtişam ve kudret sahibi bir İmparator) için çok fazla mütevazi yerlerdir.
Ayrıca Harem;girilmesi yasak olan yer anlamına gelir. Mekke-i Mükerreme ’nin sınırları belli yerlerine ihramsız girmek yasak olduğundan Harem-i Şerif denildiği gibi, hem Mekke hem de Medine’ye gayr-ı müslimler giremediğinden dolayı her ikisine birden HAREMEYN adı verilmektedir.
Aynı manadan hareketle, kadınların ikamet ettikleri ve yabancı erkeklerin girmesi yasak olan evlere de İslam aleminde harem adı verildiği gibi, yabancı erkeklere haram olan kadınlara da harem adı verilmektedir. Osmanlı zamanında evler ve devlet adamlarının konutları demek olan saraylar, haremlik ve selamlık şeklinde ikiye ayrılmıştır; girilmesi yasak olan harem kısmı kadınların ikametine tahsis edilmişti.
İşte Osmanlı Padişahlarının hanımlarına da harem denildiği gibi, bunların yaşadığı mekanlara da Padişah Haremi veya Padişah Evi manasına gelen Harem-i Hümayun adı verilmiştir. Aslında Osmanlı Devleti  tarihinde Padişahın evine Dar’üs-Sa’adet yani saadet evi adı verilmekteyse de, Harem-i Hümayun yada sadece Harem kelimesi kullanılmıştır.

Kaynak: OSAV -Prof. Dr. Ahmet Akgündüz –Doç. Dr. Said Öztürk
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme