13 Mart 2013 Çarşamba

2013 Askeri Geçim İndirimi Ne Kadar? Agi-2013

-->
Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla ekonomik ve sosyal hayatı ilgilendiren birçok düzenlemede de değişiklik oldu.

 
1 Ocak 2013'ten itibaren geçerli olacak brüt asgari ücretin 978,60 liraya çıkmasıyla asgari geçim indirimi
miktarları, prime esas kazancın alt ve üst sınırı, işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırı, genel sağlık sigortası priminde dikkate alınan sınırlar, sosyal güvenlikteki cezalar yükseldi.
Asgari ücretteki artışa paralel olarak yaşanan değişimler:


"Prime esas kazanç:
Prime esas kazancın alt sınırı 16 yaşından büyükler için aylık 978,60,
16 yaşından küçükler için 839,10 lira olacak. Üst sınır ise yaş ayrımı
olmaksızın aylık 6.360,90 liraya ulaşacak.


İşsizlik ödeneği:
İşsizlik ödeneğinin alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i dikkate alınarak belirleniyor. Buna göre işsiz kalan bir çalışana en az 391,44, en fazla 782,88 lira işsizlik ödeneği verilecek.


Sosyal güvenlikteki cezalar: 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda belirlenmiş olan fiiller için uygulanacak idari para cezaları da fiilin gerçekleştiği tarihte 16 yaşından büyükler için geçerli olan aylık asgari ücret esas alınarak belirleniyor. Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren asgari ücretin onda biri olan en düşük ceza 98, asgari ücretin 12 katı olan en yüksek ceza ise 11 bin 743 lira olacak.


Bekarlar ne kadar asgari geçim indirimi alacak?

Asgari geçim indirimi: Halen bekar bir işçi için 66,49 lira olan asgari geçim indirim miktarı 73,40 liraya çıktı."


DİĞER ASGARİ İNDİRİM TUTARI

Diğer asgari indirim tutarları; (TL)


Bekar: 73,40


Evli eşi çalışmayan: 88,07


Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 99,08


Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 110,09


Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 117,43


Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 124,77


Evli eşi çalışan: 73,40


Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 84,40


Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 95,41


Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 102,75


Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 110,09


GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayıp aile içindeki gelirin kişi başına düşen
aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olanlar herhangi bir ödeme
olmaksızın sağlık hizmeti almaya devam edecek.


Aylık geliri,
asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar (326,20-978,60 lira)
olduğu tespit edilenler 39,14 lira ödeyecek.


Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar (978,60-1957,2) olduğu tespit edilenler 117,43 lira ödeyecek.


Aylık geliri, asgari ücretin iki katından (1957,2) fazla olduğu tespit edilenler 234,86 lira ödeyecek.


haberturk


Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme