19 Mart 2013 Salı

Gelir Testi Nedir? Nasıl Yapılır Genel Sağlık Sigortası Primi Hesaplama

Gelir Testi Nedir? Nasıl Yapılır Genel Sağlık Sigortası Primi Hesaplama hakkında bilgi

Türkiye'de her 5 kişiden biri ücretsiz sağlık hizmeti almak ya da ödeyeceği prim miktarını öğrenmek için gelir testi yaptırdı. Gelir testi uygulamasının ardından primi devlet tarafından karşılananların sayısı 11 milyona yükseldi.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda GSS gelir testi işlemleri 1 Ocak 2012'den itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden yürütülüyor.

GELİR TESTİ NASIL YAPILIYOR?
Vakıflara başvuru yapan kişilerin sistem üzerinden merkezi veri tabanlarında kayıtlı mal varlığı bilgileri ve gelir durumları inceleniyor. Ayrıca gerekli görülen durumlarda hane ziyaretleri yapılıyor. Mütevelli heyetleri, ilgili yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hanelerin ortalama aylık gelirlerinden yola çıkarak kişilerin prim ödeyip ödemeyeceklerini, ödeyeceklerse ne kadar ödeme yapacaklarını belirliyor.
Mütevelli heyetlerince alınan kararlar sistem üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderiliyor. GSS tescil, tebligat ve prim tahsilatı işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın Gelir Testi Sonuç Web Servis Hizmeti üzerinden yaptığı bildirimlere göre, 6 Mart 2013 itibariyle 15 milyon 282 bin 11 kişi gelir testiyaptırdı.

Gelir testi yaptıranların büyük bölümünün yaklaşık 4'te üçünün kişi başına aylık gelirinin brüt asgari ücretin altında olduğu tespit edildi. Bu kapsama giren 11 milyon 63 bin 92 kişinin daha önce yeşil kart uygulamasında olduğu gibi prim ödemeden sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması gerektiği belirlendi. Gelir testi yaptıranların yüzde 72'si, prim bedeli devlet tarafından karşılanacaklardan oluşturdu.

Gelir testi uygulaması öncesinde yaklaşık 9,5 milyon kişi yeşil kart kapsamında ücretsiz sağlık hizmeti alıyordu.

Yapılan değerlendirmelerde 4 milyon 202 bin 848 kişinin aylık gelirinin de brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olduğu belirlendi. Bu sonuca göre 39,15 lira GSS primi ödeyeceklerin oranı yüzde 27 olarak tespit edildi.

Ayrıca kişi başına aylık geliri brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olduğu için 117,45 lira prim ödeyeceklerin sayısı 461 bin 762, brüt asgari ücretin iki katından fazla geliri olduğu için 234,9 lira prim ödeyeceklerin sayısı ise 86 bin 349 olarak belirlendi.

Prim miktarları
Gelir testi yaptıranların gelir durumuna göre dağılımı ve Ocak-Haziran 2013 döneminde ödeyecekleri prim miktarları şöyle:

Kişi Başına Aylık Gelir DurumuGelir testi yaptıranların dağılımıPrim durumu (Lira)
Brüt asgari ücretin üçte birinin altında11.063.092Primi devlet  tarafındanödenecek
Brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında4.202.84839,14
Brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında461.762117,43
Brüt asgari ücretin iki katından fazla86.349234,86

Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme