1 Mart 2013 Cuma

Kalp Hastalıkları Nedir? Belirtileri Nelerdir Hakkında Bilgi


ritm En önemli organlarımızdan olan ve yaşam  boyunca durmadan çalışan kalp, hastalıklara karşı oldukça duyarlıdır.Kalpte en sık görülen sorun damar sertliğidir; ama bunun yanında, daha değişik kalp hastalıkları da vardır.

Kanın kalpte doğru yönde ilerlemesi, dört kapağın da düzgün bir biçimde çalışmasına bağlıdır. Kapak hastalıklarının nedenlerinden biri çocukluk çağında geçirilen romatizmal ateş ya da akut eklem
romatizmasıdır.

Kapak hastalıklarının bir başka nedeni de doğuştan görülen yapı bozukluklarıdır. Bu bozukluklar
en çok sol karıncığın giriş ve çıkışında yer alan kapaklarda (mitral ve
aort kapakları)ortaya çıkar.

Kapak hastalıkları iki türlüdür.Ya kapak daralarak kanın ileri akışınıengeller (stenoz) ya da yeterli derecede kapanmayarak kanın gerisızmasına olanak verir (kapak yetmezliği, regurgitasyon). Bu iki bozukluk genellikle birlikte görülür.

Kalp kapağındaki bozukluk hafifse sorun yaratmaz, ama bu hastalarda enfeksiyona bağlı endokardit geçirme olasılığı yükselir. Endokardir,enfeksiyona yol açan organizmaların, bozulmuş olan kapağın üstüne yerleşerek orada çoğalmalarıyla ortaya çıkar. Kalp kapaklarını oluşturan bağ dokusu ayrı bir kan dolaşımına sahip
olmadığından, akyuvarlar oraya ulaşarak yabancı organizmalarla savaşamaz, bedenin savunma sistemi etkili olamaz.

Doğuştan kalp hastalıkları;

Kalpte doğuştan yapı bozukluklarının bu kadar sık görülmesinin nedeni, organın ana karnındaki gelişmesinin çok karmaşık olmasıdır. Gebeliğin ilk haftalarında düz bir boru biçiminde olan yapı, sonunda dört odacıktan
oluşan ve iki ayrı dolaşım sistemi bulunan bir organa dönüşür ve bu karmaşık süreçte zaman zaman bozukluklar ortaya çıkabilir.
Bebekler bazen kulakçıklar ya da karıncıklar arasında delikle doğarlar. Bu duruma “atrial ya da ventriküler septum defektleri” (kulakçıklar ya da karıncıklar arası bölme bozuklukları) adı verilir.

Akciğerlere yeterli kan gitmediği zaman kan gerekli miktarda oksijenle yüklenmeyeceğinden “mavi hastalık” (siyanoz) adı verilen hastalık görülür.
Son yıllarda kalp ameliyatları o kadar gelişmiştir ki, çok küçük bebekler bile kolaylıkla ameliyat edilebilmektedir.

Yetersizlik;
Bazıdurumlarda sol karıncığın kasları zayıf kaldığından kalbin pompalama gücü yeterli olmaz. Bunun nedeni, daha çok koroner damar hastalığı yüzünden, kalbe yeterli kan gemlememesidir.

Kardiyomiyopati;
Konjestif
kardiyomiyopati kalp kaslarının zayıflamasına yol açan bir hastalıktır.
Zayıflayan kaslar zorlandıkça boşluk genişler ve kalp yavaş yavaş
büyür. Hastalığın nedeni çoğunlukla gizli kalır.

Bazen de kas kalınlaşarak sol karıncıktan kanın çıkışını engeller. “hipertrofik
kardiyomiyopati” adını alan bu hastalık, birkaç kalıtsal kalp
hastalığından biridir.
Kalpte ritm bozuklukları

Kalbin her bölümünün tam gerektiği anda kasılmasından elektriksel ileti sistemi sorumludur. Bu açıdan da iki ayrı bozukluk görülebilir. Kalbin
atışları ya yavaşlar ya da hızlanır.

İki durumda da beyne yeterli kan gitmemesi yüzünden hastada baş dönmesi,
hatta bilinç yitimi olabilir. Kalbin vuruşları bazen o kadar zayıflar ki
kan pompalayamaz olur. Öte yandan atışların çok hızlanması da (bu kez
de atışların arasında kalp yeterince dolma fırsatını bulamayacağından)
yine az kan pompalanmasına neden olur.


Baş dönmesi ile bayılmanın nedeni kalbin hızlı çalışması ise çarpıntı olarak
tanımladığımız rahatsızlık duygusunda ortaya çıkar. Ritm bozuklukları y
kendi başına y da başka kalp hastalıklarından sonra görülürler.
Belirtilerin nedenini saptamak için EKG (elektrokardiyografi) çekilmesi
gerekir.

Kalp
hastalıkları konusundaki en önemli gelişmelerden biri taşınabilir bir
teyp aygıtı yardımıyla hastanın 24 saatlik EKG’sının kaydedilmesidir.
Daha sonra sonuçlar kayıttan 60 kez daha hızlı okuyan başka bir aygıtla
incelenir.

Kalbin yavaş çalışmasına karşı kalp pili kullanılır, hızlı çalışmasına karşı da ilaç tedavisi uygulanır.

Kalp hastalıklarının belirtileri;

Kalp
hastalıklarının nedenlerinin çok çeşitli olmasına karşılık, belirtileri
pek azdır. Kalbin oksijensiz kalması kendini ağrı ile (anjina) belli
eder. Ama başka nedenler de, sözgelimi sindirim bozukluğu da benzer
ağrılar yaratabilir.

İkinci
belirti de kalp yetersizliğidir. Sol karıncık akciğerlerde biriken sıvı
hastanın özellikle egzersiz sırasında soluksuz kalmasına yol açar.

Kronik
kalp yetersizliği sonunda iki karıncığı birden etkileyeme başka ve
akciğerlerde sıvı birikmesi yanında dokularda da aşırı su tutulur, ayak
bileklerinde ödem (şişme) belirir. Böbreklerden daha çok sıvı atılmasını
sağlayan idrar söktürücüler verilerek ödem azaltılır.

Tanı:
Kalp
yetersizliği kolayca fark edilir. Akciğerde sıvı toplanması dinleme
aletiyle anlaşılan sesler verir, ayak bileklerindeki ödem rahatsızlık
veren şişmelerle belli olur.

Tanının
temel işlemi önce kalbin muayenesidir. Doktor bu amaçla hastanın kalp
atışlarının düzgün olup olmadığını kontrol eder, göğüs duvarını inceler.
Kalp yetmezliğinde kalp büyür ve karıncık kasların kalınlaştığı zaman
kalp atımlarının niteliği değişir. Bu da göğsün dışından anlaşılabilir.

Doktor
dinleme aleti ile kalp kapaklarının sesini ve tıpta üfürüm olarak
adlandırılan özel sesleri dinler. Üfürümler kalp kapaklarında daralma ya
da yetmezlik yüzünden ortaya çıkan, kanın akışı sırasında yarattığı
girdaplardan gelen seslerdir.

Ayrıntılı yöntemler
Doktor hastanın kalbini muayene ettikten sonra daha başka incelemelere de gerek duyabilir. Bunlar EKG, göğüs röntgeni ya da ekokardiyogarifidir. Uygulaması çok basit olan bu sonuncu yöntem, tam
anlamıyla ağrısızdır. Ses ya da ultra ses dalgaları yardımıyla kalp
kapakları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve sorunların nedenini
saptamak olanaklı olur.

Hastanede uygulanan testler;

İleri
muayene yöntemlerinden biri “kateter”dir. Bu işlem damara (atardamar ya
da toplardamar) yerleştirilen bir borunun (kateter) kalbe ilerletilirken
çeşitli aşamalarda röntgen çekilmesidir. Testin yapılması için hasta
birkaç günlüğüne hastaneye yatar.

Kateter kalbin değişik bölümlerindeki basıncı ölçer.
Aygıt ile verilen özel boyada maddesi odacıkların durumunu belirleyerek
anormalliklerin saptanmasını sağlar.

Kalp kapakları:


kalp_kapaklari
Kalp,
görevi bedendeki kan dolaşımını sağlamak olan, kaslardan yapılmış bir
pompadır. Bütün pompalar gibi kalbin çalışması da, bir dizi kapakçığın
düzgün çalışmasına bağlıdır. Kalbin sağ yanında pulmoner ve
triküspid(üçlü) kapaklar, sol yanında ise aort ve mitral (ikili)
kapaklar yer alır. Bu dört kapak otomatik olarak, belirli bir düzen
içinde açılıp kapanarak kanın ilgili bölümlere dolup boşalmasını ve tek
bir doğrultuda ilerlemesini sağlar.

Pulmoner
kapak, yani akciğer atadamarı girişindeki kapak ile aort kapağının
yapıları birbirine benzer. Sağlam bağ dokusundan oluşan bu kapaklar üçer
yaprakçıktan oluşur. Birbirine benzemekle birlikte yapıları daha
karmaşık olan mitral kapak (sol kulakçık ie sol karıncık arasında yer
alır) iki, triküspid kapak (sağ kulakçık ile sağ karıncık arasındadır)
ise üç yaprakçıktan oluşur.

Kapakların hepsi kulakçıklar ile karıncıkların arasındaki halkasal yapıların
üzerinde yer alır. Kapakları oluşturan yaprakçıkların serbest uçları
kapalı durumda birbirine değerek kulakçık ile karıncığı ayırır. Bu
uçlardan karıncıkların içine uzanan ince lifler, kapağın, basıncın
etkisiyle kulakçıklara doğru açılmasını önler.

Sorunlar:
Kapaklarda
iki bozukluk görülür. Ya kapak daralarak kanın geçmesini engeler(darlık
ya da stenoz) ya da kanın normal dolaşım yönünün tersine, geri
kaçmasına yol açacak biçimde tam kapanamaz, yani yetersiz kalır
(yetmezlik ya da regürjitasyon).

Kalp kapağı hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri romatizmal ateş ya
da akut etlem romatizmasıdır. Romatizmal ateşte iltihaptan neredeyse
hep, sol yandaki kapaklar (aort ve mitral kapaklar) etkilenir ve sonuçta
kapak darlığı ya da yetmezliği ortaya çıkar.

Kapak hastalıklarının bir başka nedeni doğuştan görülen kusurlardır. Darlık ve
kapak yetmezliği önemsiz yapısal bozukluklar sonunda da ortaya
çıkabilir ve daha çok aort kapağı ile pulmoner kapakta görülür.
Belirtiler bazen ancak ileri yaşta, yıpranıp yorulan kapağın zorlanmaya
başlamasıyla kendini belli eder. Yapğı bozukluğu kapağın kalınlaşmasına
ve üstünde de kalsiyum birikmesine (kireçlenme) neden olarak, çalışma
yeteneğini kısıtlar. Kandaki zararlı mikroorganizmalar da bozuk
kapakların üstünde toplanarak, bunların daha da bozulmasına yol açar. Bu
durum enfeksiyöz endokardit olarak bilinen çok ciddi bir Rahatsızlığa
neden olabilir.

Doğuştan yapı bozuklukları kalbin kapaktan başka bölümlerini de etkileyerek
sorun yaratabilir. En sık görülen kusurlardan biri “fallot tetralojisi
(dörtlüsü)” adı verilen durumdur. Bu hastalıkta pulmoner kapak darlığı
ile birlikte karıncıklar arasında delik de bulunur.

Önemli rahatsızlık yaratmayan başka bir bozukluk da mitral kapağın prolapsıdır.
Kapağın ve onu tutan “chordae tendineae” adli liflerin yapısındaki
geçeklikten ötürü kapak kulakçığa doğru balonlaşarak kanın geriye
kaçmasına izin verir.

Kapak hastalıklarının belirtileri:

Kapak hastalıklarının belirtisi birkaç tanedir. Doktor, muayene sırasında
dinleme aleti ile üfürümleri duyar. Üfürüm kanın, bozulmuş olan kapaktan
geçişi sırasında duyulan sestir. Aort ve mitral kapak bozukluklarının
yaptığı daralma ya da kaçak yüzünden kan basıncının artması nedeniyle
akciğerlerde sıvı toplanması, soluk darlığına, aşırı zorlanma sonucu
kalınlaşan kalp kası ağrıya (anjina) yol açar. Kas düzenli kasılma
yeteneğini yitirince kalp atışlarının düzeni de bozulur.

Muayene ve tedavi;Onemsiz kapak rahatsızlıkları genellikli ilaçlarla kontrol altına alınabilir.
Bazı durumlardaysa ameliyat gerekir. Kalp hastalıkları uzmanı bunu
anlamak için çeşitli testlerin yanı sıra göğsün röntgenini ve EKG’yi
inceler. Kapaklar ultra son ile incelenebilir; odacıklardaki basıncı
ölçmek için de kateterizasyon yapıldıktan sonra ameliyata başvurulur.

Kalp Kası İltihabı:

Kalp,aşağı yukarı bütünüyle kastan oluşur. Bu kas, bedenin öteki
bölümlerindeki kaslar gibi enfeksiyon sonucu iltihaplanabilir. O zaman
kalp atışları hızlanır; çarpıntı, yorgunluk ve soluk darlığı
görülebilir.

Kalp kası iltihabı virüs ve bakteri kökenli hastalıkların sonucunda
görülebilir, ama ancak açık seçik ve ciddi belirtiler verdiği zaman
yapılan testlerle saptanır. Ciddi kalp kası iltihabına ise çok ender
rastlanılır.

Tanı ve Belirtiler:

fft16_mf102779Kalp
kası iltihabından kuşkulanıldığında başvurulacak ilk test
elektrolar-diyoğrafidir. Eğer kalp hastalıktan etkilenirse, EKG’de kalp
atışlarının hızlandığı (taşikardi) ve normal ritmi bozan
ekstrasistor’ler görülür.

Kalbin çapında büyüme olup olmadığını anlamak için röntgen yararlı olur. Kalp
kası iltihabının erken belirtilerinden biri de iki karıncağız birden
şişerek balonlaşmasıdır. Bu şişme yüzünden kulakçıklar ile kapakçıkların
kenarları birleşmez. Bu yüzden kan geri kaçar ve sistolik üfürümler
duyulur. Yani kalbin kan pompaladığı sırada olağandışı sesler oluşur.

Kalp kası iltihaplandığı için eskisi kadar verimli çalışamaz. Akciğerde
biriken kan soluk darlığına, sağ karıncığın yeterli çalışmaması ise ayak
bileklerinde ödeme neden olur.

Nedenler:


Kalp kası iltihabının çeşitli nedenleri vardır. Batı ülkelerinin çoğunda en
sık görülen hastalık nedeni, çoxsackie B ailesine ait bir virüstür.
Kabakulak, grip, kızamık, çocuk felci virüsleri de hastalığa yol
açabilirler.

Septisemide kana yüksek oranda bakteri karışmasıyla da kalp kası iltihabı
oluşabilir. Bu enfeksiyonlar çok tehlikelidir. Hastalık difterinin
komplikasyonu olarak da görülebilir, ama difteriye karşı aşılanmış
çocuklarda bu olasılık çok düşüktür.

Bir başka hastalık nedeni de rtişinozdur (trichinella spiralis adındaki
solucanın larvaları bulaşmış domuz etinin yenmesiyle ortaya çıkan
hastalık). Asalaklara bağlı kalp kası enfeksiyonları tropikal ülkelerde
daha sık görülür ve genellikle başka asalak hastalıklarının (güney ve
orta Amerika da chagas hastalığı, Afrika’da uyku hastalığı) komplikasyonu olarak ortaya çıkar.

Tedavi ve sonuç:

Bakteri ve asalak kökenli kalp kası iltihabın tedavisi antibiyotiklerle yapılır.
Buna karşılık etkili antiviral ilaçların sayısı pek az olduğundan, en
sık görülen virüs kökenli kalp kası iltihabında yatakta dinlenmeden
başka özel bir tedavi yöntemi yoktur. Deneyimler göre tehlikeli yan
etkiler ancak dinlenme önerine uymayan hastalarda görülmektedir. Ağır
egzersiz yapan gripli hastalarda kalpte ritm bozuklukları yüzünden ani
ölümler bildirilmiştir.

COxsackie B enfeksiyonuna yakalanan hastalar EKG ve röntgende iltihap belirtileri
yok olup kalp yeniden normal çalışıncaya kadar (6-8 hafta) yatakta
kalmalıdır.

Virüs enfeksiyonunun akut evresinde en etkili ilaçlardan biri aspirindir. Ama
etkili olması için dört saatte bir 1-2 tane aspirin tableti almak
gerekir. Kalp atışlarındaki düzensizlik, lokat anestezikler ve sıvı
atılmasını sağlayarak kalbin yükünü azaltan idrar söktürücüler ile
tedavi edilir. Hastanın az tuz yemesi de tedaviye yardımcı olur.

Kalp kası iltihabı virüs nedeniyle olmuşsa az da olsa yineleme olasılığı
vardır. Bu durumda en iyi tedavi yeniden yatakta dinlenmek ve aspirin
almaktır.


kaynak: bilgiustam.com

Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme