23 Nisan 2013 Salı

BDDK Personel Alımı 9 Mayıs 2013

İŞKUR BDDK (Kamu Memur Alım İlanı, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu) Kamu İş İlanı, Kamu Personel Alımı 9 Mayıs 2013 ilanı ve detaylar aşağıda...


BDDK Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu 50 Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor, Son Başvuru Tarihi 9 Mayıs 2013 Saat 17:00. BDDK 20 Bankacılık Murakıp Yardımcısı, 30 Bankacılık Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak.

Meslek Açıklaması: 
Kuruma Verilen Görevlerin Gerektirdiği Sürekli Görev Ve Hizmetleri Yürütmekte Olan Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcıları Ve Bankacılık Uzman Yardımcıları, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Statüde Meslek Personeli Olarak İstihdam Edilmektedir. Bu Personel, Ücret, Mali Ve Sosyal Haklar Dışında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabidir.

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı Veya Bankacılık Uzman Yardımcısı Atananlar, Hizmet İhtiyacı Dikkate Alınarak İstanbul Veya Ankara’da İstihdam Edilmektedir.

Meslek Personelinin; Tasarruf Sahiplerinin Hak Ve Menfaatlerini Korumak, Mali Piyasalarda Güven Ve İstikrarı Ve Ekonomik Kalkınmanın Gereklerini de Dikkate Alarak Kredi Sisteminin Etkin Bir Şekilde Çalışmasını Sağlamak Üzere, 5411 Sayılı Kanun Ve İlgili Diğer Mevzuatın Düzenlemeler de Yapmak Suretiyle Uygulanmasını Sağlamaya, Uygulamayı İzlemeye Ve Denetlemeye, Tasarrufların Güvence Altına Alınmasını Temin Etmeye, Bankaların Düzenli Ve Emin Bir Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Sokabilecek Her Türlü İşlem Ve Uygulamaları Önlemeye Yönelik Olarak Çalışmaları Esastır.

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcıları Ve Bankacılık Uzman Yardımcıları İkinci Yılın Sonunda Yetki Sınavına Tabi Tutulurlar. Tezi Kabul Edilen, Yeterlik Sınavında Başarılı Bulunan Ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından En Az (C) Düzeyinde Veya Buna Denk Kabul Edilen Uluslararası Geçerliliği Bulunan Yabancı Dil Puanını Aldığını Belgeleyen Murakıp Yardımcıları, Bankalar Yeminli Murakıbı, Bankacılık Uzman Yardımcıları İse Bankacılık Uzmanı Kadrolarına Atanırlar. Atama Yapılabilmesi İçin Gerekli Olan Yabancı Dil Puanını Gösterir Belgeye, Yardımcılık Döneminde Veya Yeterlik Sınavının Yapıldığı Tarihten İtibaren En Geç İki Yıl İçinde Sahip Olunması Şarttır.

Giriş Sınavı: Giriş Sınavları, Yazılı Ve Sözlü Olmak Üzere İki Aşamalı Olup, Yazılı Sınavlar 25 Mayıs 2013 Günü Saat 09:30'da Başlamak Üzere 25 - 26 Mayıs 2013 Tarihlerinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemal Gürsel Caddesi No:58 Cebeci Adresinde Yapılacaktır.

Başvuru Koşulları:
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı Ve Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık Alanı): Üniversite Ve Yüksekokulların En Az Dört Yıllık Eğitim Veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi Ve İdari Bilimler, İktisat, İsletme Fakültelerine Bağlı Bölümler İle Bankacılık, Bankacılık Ve Finans, İstatistik, Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden Veya Bunlara Denkliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Onaylanmış Yurt İçindeki Veya Yurt Dışındaki Fakülte Veya Yüksekokullardan Mezun Veya Belirtilen Alanlarda Lisansüstü Eğitim Yapmış Olması.

Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim Alanı): 
Üniversite Ve Yüksekokulların En Az Dört Yıllık Eğitim Veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik, Matematik, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bölümlerinden Veya Bunlara Denkliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Onaylanmış Yurt İçindeki Veya Yurt Dışındaki Fakülte Veya Yüksekokullardan Mezun Veya Belirtilen Alanlarda Lisansüstü Eğitim Yapmış Olması Yazılı Sınavın Yapılacağı Tarihte 35 Yasını Doldurmamış Olması

2011-2012 KPSS Sınavında:

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı Ve Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık Alanı) İçin: “KPSSP40, KPSSP53, KPSSP56 Veya KPSSP71” Bölümlerinin Herhangi Birinden En Az 80 Puan Almış Olması Ve Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığına Başvuruda Bulunanlardan En Yüksek Puanlı 400 Kişi, Bankacılık Uzman Yardımcılığına (Bankacılık Alanı) Başvuruda Bulunanlardan En Yüksek Puanlı 300 Kişi İçerisinde Bulunması,

Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim Alanı) İçin; “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP24, KPSSP25 Veya KPSSP27” Bölümlerinin Herhangi Birinden En Az 70 Puan Almış Olması Ve Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Veya Dengi Bölümlerden Başvuruda Bulunanlardan En Yüksek Puanlı 100 Kişi İçerisinde Bulunması; Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik, Matematik, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bölümleri Veya Dengi Bölümlerden Başvuruda Bulunanlardan En Yüksek Puanlı 200 Kişi İçerisinde Bulunması, 2011-2012 KPSS Yabancı Dil Test Sınavından En Az 30 Doğru Cevap Sayısına Sahip Olması KPSS Puanı İle KPSS Yabancı Dil Test Sınavı Sonucunun Aynı Sınav Sonuç Belgesinde Yer Alması, Gerekmektedir.

Yazılı Sınavda Gerekli Belgeler: Başvuru Formu 2 Resim KPSS Sınav Sonuç Belgesi Aslı, Fotokopisi Veya İnternet Çıktısı

Başvurular:
Kurumun Resmi İnternet Sitesinden (www.bddk.org.tr) Ulaşabilecekleri "Başvuru Formu"nu Online Erişim Suretiyle Doldurmaları Ve Doldurdukları Formun Çıktısını Alarak İlgili Bölüme Fotoğraf Yapıştırıp İmzalamaları Gerekmektedir. Adaylar, Bu Form Ve Diğer Başvuru Belgeleriyle Birlikte, Son Başvuru Tarihi Olan 9 Mayıs 2013 Tarihi Saat 17:00’a Kadar “Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere Ankara” Adresine Şahsen, Elden Veya Posta Yoluyla (En Geç Son Başvuru Tarihinde Kurumda Olacak Şekilde) Başvurabilecektir. Postayla Yapılacak Başvuruların Taahhütlü, İadeli Taahhütlü, Acele Posta Servisi Gibi Yollarla Yapılması Zorunludur. Postadaki Gecikmeler Ve Son Başvuru Tarihinden Sonra Kurum Kayıtlarına Geçen Başvurular İle Eksik Belge Ve Bilgiyle Yapılan Başvurular Dikkate Alınmayacaktır.

Sınav İlanı Ve Başvuru İçin buraya yıklayınız.


Yazılı Sınavın Konuları: 
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı Ve Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık Alanı) İçin: İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka Ve Finansal Piyasalar, İsletme İktisadı, Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İsletme Finansmanı, Finansal Yönetim, Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İsletme, Ticaret Şirketleri Ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra Ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları Ve Mali Tablolar Analizi,


Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim Alanı) İçin;
Temel Bilgisayar Programlama Ve Algoritma Geliştirme, Bilişim Teknolojilerinde Temel Kavramlar (Bilgisayar Teknolojileri Kavramları, Temel Bilgisayar Ağları Ve İnternet, Temel Bilgi Güvenliği, Temel Veri Tabanı), Endüstri Mühendisliği Ve Dengi Alanlardan Gelen Adaylar İçin

Ayrıca; Yöneylem Araştırması, Olasılık Teorisi, Rassal Modeller, Matematik Mühendisliği, Matematik, Fizik, İstatistik Ve Bilgisayar, İstatistik Ve Dengi Alanlardan Gelen Adaylar İçin Ayrıca; Verilerin Toplanması Ve Özetlenmesi, Olasılık Ve Olasılık Dağılımları, Değişkenler Arası İlişkiler, Bankacılıkta Üstel Ve Logaritmik Fonksiyon Kavramları İle İlgili Uygulamalı Problemler, Diziler, Seriler Ve Uygulamaları, Türev Ve İntegralin İktisadi Uygulamaları, Matris, Doğrusal Denklem Sistemleri Ve Uygulamaları, Diferansiyel Denklemlerle İlgili Uygulamalı Problemler, Bilgisayar Mühendisliği Ve Dengi Alanlardan Gelen Adaylar İçin Ayrıca; Yazılım Mühendisliği, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları Ve Algoritmalar, Bilgisayar Ağları Ve İnternet, Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Ve Dengi Alanlardan Gelen Adaylar İçin Ayrıca; Elektronik Devreler, Sayısal Mantık Tasarımı, Mikro İşlemciler, Haberleşme, Sinyaller Ve Sistemler.

Not:
Yazılı Sınav Aşamasında, Her Sınav Konusu Veya Grubu 100 Üzerinden Değerlendirilir Ve Başarılı Sayılabilmek İçin Her Sınav Konusundan Veya Grubundan En Az 60 Puan Alınması Ve Sınav Ortalamasının En Az 70 Puan Olması Gerekir. Yazılı Sınav Sonucunda 70 Puandan Az Olmamak Üzere, En Yüksek Puandan Başlanarak Açıktan Atama İzni Verilen Kadronun Dört Katına Kadar Aday Sözlü Sınava Çağrılır. 


iskurkurslari.com
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme