18 Nisan 2013 Perşembe

İklimler Nedir ve İklim Kuşakları Nelerdir?İklimler Nedir ve İklim Kuşakları Nelerdir?

İKLİMLER
Bir bölgenin iklimi, o bölgenin, uzun bir süre içindeki kendine özgü hava koşullarıdır. Temelde, ekvator ile denize yakınlık derecesi tarafından belirlenir.

İKLİM KUŞAKLARI
Dünya iklimleri, ekvatorun iki yanında sıralanan geniş kuşaklara ayrılır. İklimleri sınıflandırmanın pek çok yolu vardır; sistemlerin çoğunda sıcaklıklar ile yağmur miktarları birleşimi kullanılır. Bir bölgenin iklimi, yüzey şekilleriyle birlikte, yöreye özgü bitki örtüsünün de belirleyici etkenidir.

BOZKIR
Bazı kıtaların orta bölgeleri, büyük bozkırlardan oluşur. Yazların çok sıcak, kışların da çok soğuk geçtiği bu bölgeler, ormanların yetişmesine yetecek kadar yağış almaz.

ÇÖL
Dünyanın en sıcak ve en kurak iklimli bölgeleri olan çöller, yılda 250 mm’den daha az yağış alırlar. Genellikle, kıtaların denizden uzak bölgelerinde bulunurlar. Çöllerde, özel çöl koşullarına göre  uyarlanmış birkaç tür dışında pek bitki yetişmez.

KUTUP VE TUNDRA BÖLGELERİ
Kutuplara, tatlısular donmuş durumda olduğundan, kara bitkileri yetişemez. Deniz yüzeyi buzla kaplıdır; ama buzun altında çeşitli canlılar yaşamlarına devam ederler. Kutup takkelerini tundra bölgeleri çevreler. Ağaçsız tundralarda sıcaklıklar, yılın yalnızca birkaç ayı boyunca donma noktasının üstüne çıkar.

TAYGA
Rusça’da tayga ‘’soğuk orman’’ anlamına gelir. Kanada’nın kuzeyinde, İskandinavya ülkelerine ve Rusya Federasyonu’na uzanan kozaklaklı ağaç ormanlarına ‘’tayga’’ adı verilmektedir. Bu ormanlarda, yılın 4-6 ayı karanlık geçer ve sıcaklıklar genellikle 0  C’ın altındadır.

DAĞLIK BÖLGELER
Sıradağlarda sıcaklıklar, yükseklikle birlikte düşer. Dağ iklimlerinin bölgenin ekvatora yakınlığına göre farklılıklar göstermesine karşılık, dağların çoğunda, yüksekliğe göre değişen bitki örtüsü kuşakları bulunur. En yüksek noktaların sıcaklıkları ise, genellikle herhangi bir bitkinin yetişmesine olanak vermeyecek kadar soğuktur.

TROPİKAL ÇAYIR
Afrika savanaları gibi tropikal çayırlar, ekvator çayırları ile sıcak ve kurak çöller arasında yer alırlar. Bu bölgelerde hava her zaman sıcaktır; ama yıl, kurak ve yağışlı geçen iki mevsime bölünür. Bitki örtüleri, yağışlı mevsimlerde iki metreyi bulabilen çayırlar ile küçük ağaçlar ve çalılardan oluşur.

AKDENİZ
Akdeniz bölgesindeki iklim tipine, dünyanın birkaç başka bölgesinde, mesela; Kaliforniya’da (ABD) de rastlanır. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise serin ve yağışlıdır. Zeytin gibi bu bölgeye özgü bitkiler kurak yaz aylarına ve sıcağa dayanıklıdır.

ILIMAN ORMAN
Ilıman iklimli bölgelerin çok sıcak yada çok soğuk olduğu güneler oldukça azdır. Ortalama sıcaklıklar, yılın dört ayı 10 C ya da daha yüksek, en az bir ay da 5 C’ın altındadır. Ilıman bölge bitkilerinin çoğu ( yapraklarını döken ağaçlar gibi) kışı uykuda (yapraksız) geçirirler.

TROPİKAL YAĞMUR ORMANLARI
Ekvator dolayları, bütün yıl sıcak ve yağışlıdır. Sıcaklık yaklaşık olarak 27-28 C’ta kalır ve neredeyse her gün yağmur yağar. Bu iklim, ekvator çevresini, dünyanın en bol bitki ve hayvan bulunduran bölgesi haline getirmiştir. Dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin %50’si ekvator ormanlarında yaşar.

İKLİMLE İLGİLİ ÖZEL BİLGİLER
·         Şili’deki Atamaca çölünün bazı yerlerine 400 yıldır yağmur yağmamıştır.
·         Hindistan’da, bütün yılın toplam yağmurunun %752’i yaz musonları sırasında üç ayda yağar.
·         Tropikal bölgelerde, günün en sıcak ile en soğuk sıcaklık dereceleri arasındaki fark 2 C’ı geçmeyebilir.
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme