24 Mayıs 2013 Cuma

Köy Nedir? Köy ne demek?

Sözlükte "köy" ne demek?

1. Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri ya da nüfus yoğunluğu yönünden kentten ayırt edilen, genellikle tarımsal uğraşıda bulunmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu yaşamı yansıtan yerleşme birimi.
2. Köy halkıköy

Köy kelimesinin ingilizcesi

[KOY] n. bay, inlet, armlet, arm, basin, bight, cove, creek, indentation, sound, loch
v. put, place, set, plant, lay, position, rest, stick, closure, dot smb. one, lay down, lay on, park, put down, set down, sting
adj. village, country, peasant, rustic, rural
Köken: Farsça

Köy ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Village) Köy idaresi, 18.3.1924 tarih ve 442 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Köye ait işlerin bir kısmı zorunlu, bir kısmı isteğe bağlıdır. Sağlık, eğitim, temizlik, bayındırlık ve tarım gibi işler zorunludur. Köyün yaşam düzeyini yükseltmeye yönelik olmak üzere çarşı, pazar yerleri yaptırma, meraları geliştirme, v.s. gibi işler ise isteğe bağlı niteliktedir. Köy idaresinin organları, Muhtar, Köy Derneği ve İhtiyar Meclisidir. Muhtar, yürütme organı, diğerleri ise danışma ve karar organlarıdır. Yörenin en büyük mül ki amirinin, köy idaresi üzerinde vesayet denetimi vardır. Salma, imece, harç ve resimler köy idaresinin gelirleridir.

Kaynak: nedir
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme