28 Ağustos 2013 Çarşamba

E-Fatura ve E-Defter Nedir? Bilinmesi Gerekenler Hakkında Bilgiler

Kimler Katılmalı?
İlgili mevzuat kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasından yararlanmaya başlama zorunluluğu bulunan, zorunlu olmadığı halde avantajlarından yararlanmak amacıyla e-fatura ve e-defter uygulamasına girmek isteyen firmaların yöneticileri ve personeli, satın alma müdürleri ve personeli, muhasebe ve vergi müdürleri ve personeli, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, finans direktörleri, iç denetim personeli ile belge düzenlemek ve kaydetmekle sorumlu tüm personel.
Neden Katılmalı?
E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarına İlişkin Yeni Zorunluklardan Haberdar Mısınız?  Belirli cironun üzerindeki firmalar yaptıkları belirli alımlar dolayısıyla e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek zorunda... Hazır mısınız?
ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ NASIL KULLANILACAKTIR? ÖZEL ENTEGRATÖR FİRMALAR NE ŞEKİLDE HİZMETLER VERECEKLER? ("özel entegratör izni" alan firma sunumu)
BAŞVURU SÜRECİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?
E-ARŞİV TEBLİĞ TASLAĞI NELERİ İÇERİYOR? GERÇEK KİŞİLERE (SON TÜKETİCİLERE) E-MAIL İLE FATURA GÖNDERİLMESİ UYGULMASI NASIL ÇALIŞACAK? KAĞIT FATURA ORTADAN KALKACAK MI?
(Bu seminerimizin bir bölümünde ÖZEL ENTEGRASYON YÖNETİMİ ile e-fatura uygulamasını kullanmak isteyen firmaları yakından ilgilendiren hususlar hakkında özel entegratör lisansı almış bir firma tarafından sunum yapılacaktır. Bu firma, yöntemin detayları hakkında bilgilendirme yapacaktır)
Ayrıca taslak tebliği yeni yayımlanan e-Arşiv uygulaması hakkında bilgiler verilecektir. e-Fatura uygulamasına girmeyen firmalara veya gerçek kişilere (son tüketicilere) fatura keserken kağıt nüsha basılmaması, e-mail ile faturaların ulaştırılması gibi gelecekte hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar hakkında bilgiler verilecektir. Özellikle perakende sektörünü yakından ilgililendiren bu uygulama önem arz etmektedir.
Hatırlatma: PwC olarak firmamız herhangi bir üçüncü taraf servis sağlayıcıya referans olmamakta, bu firmaların hizmetleriyle ilgili bir sorumluluk kabul etmemektedir. PwC olarak amacımız firmalarımızın mümkün olduğu kadar etkin biçimde son gelişmelerdern haberdar olmasını sağlamaktır.

Son gelişmeler ışığında Türkiye'deki firmaların büyük bölümüne artık e-fatura ve e-defter uygulamasına girmek zorunluluğu getirilmiştir.

Akaryakıt Firmasından Mal Aldınız mı?
2011 yılında brüt 25 Milyon TL'den fazla satış hasılatı olan firmalar, örneğin bir akaryakıt firmasından 2011 yılında (bu akaryakıt firması madeni yağ lisansına sahip bir firma ise) bir depo yakıt almışsa dahi artık e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek zorundadır. Dikkat çekilmesi gereken husus madeni yağ lisansı sahibi firmadan sadece madeni yağ değil, herhangi bir mal alınsa dahi zorunluluk kapsamına girmiş olunuyor.
Kolalı Gazoz, Sigara veya Alkollü İçeçek İmalatçı/İthalatçısından Mal Aldınız mı?
Aynı şekilde, 2011 yılında 10 milyon TL'den fazla satış hasılatı olan firmalar, eğer bir kolalı gazoz, sigara veya alkollü içeçek imalatçısı ya da ithalatçısından 2011 yılında mal aldıysa artık e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek zorundadır. Dikkat çekilmesi gereken husus, bu firmalardan sadece sigara veya alkollü içecek değil, herhangi bir mal alışında dahi zorunluluk kapsamına girmiş olunuyor.
Tebliğ Nasıl Bir Düzenleme Getirmiştir? Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu Getirilen Mükellef Grupları:
14/12/2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan 421 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen mükellefler için e-fatura ve e-defter kullanma zorunlu hale gelmiştir.
 • Madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,
 • ·Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (tütün mamulleri, alkollü içecekler ve kolalı gazozlar)  imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,
Değişiklik Firmalara Ne Şekilde Yansıyacak?
Elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemek zorundadırlar. E-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar Eylül 2013 itibariyle artık kendi aralarında kağıt fatura düzenleyemeyeceklerdir.

Dolayısıyla binlerce firma bu sisteme zorunluluk kapsamında gireceği için, artık o firmalar kendi aralarında kağıt fatura düzenleyemeyeceklerdir. Elektronik fatura olarak düzenlenmesi gerektiği halde kağıt olarak düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.
ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ NEDİR? NASIL KULLANILIR?
Mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler. Seminerimizde gelir idaresi tarafından resmi olarak açıklanan izin sahibi özel entegratör firma gelecekte sunacağı hizmetlere örnekler verecek ve özel entegrasyon yönteminin pratik olarak uygulanışına ilişkin bilgiler verecektir.
Firmalar Ne Yapmalı?
Öncelikli olarak zorunluluk kapsamına girip girmediğinizi belirlemeniz gerekiyor.

Eğer zorunluluk kapsamına giriyorsanız 1 Eylül 2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru yapmalısınız.

E-defter için ise ilgili tarihten önce uyumluluk onayı almış bir yazılım alarak başvurmalı veya 1 Eylül 2014 tarihinden önce kendi yazılımınız için uyumluluk onayı testlerini başarılı ile tamamlamış olmalısınız.

Mükellef Firmalar Uygulamaya Ne Zaman Geçmeliler?
Ne Zaman
E-Fatura 2013 takvim yılı 1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurulması gerekmektedir.
E-Defter 2014 takvim yılı Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.
PwC Olarak Sizlere Nasıl Destek Olabiliriz? 
PwC Dolaylı Vergiler ekibi olarak öngörülerimiz ışığında E-Fatura ve E- Defter ile ilgili güncel mevzuatı uzun zamandır takip etmekteyiz. İlerleyen günlerde birçok firmayı etkileyecek bu uygulamanın sunduğu fırsatlar, uygulamaya geçiş sürecinde firmaların izlemesi gereken yolu detaylı bir şekilde aktarmak adına "E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları" başlıklı bir seminer  planlamaktayız.

14 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan 421 Sıra No'lu Tebliğ ile Türkiye genelinde çok sayıda firma ve müşterileri e-Fatura ve E-Defter uygulamalarına belirlenen süreler dahilinde geçiş yapmak zorundadır. Bu yüzden seminerimizin bu güncel konu hakkında yararlı bir tartışma ve bilgi paylaşma ortamı sunacağı inancındayız.

Seminerimizde e-fatura ve e-defter uygulamaları hakkında kapsamlı bilgi paylaşımı yanında ayrıca aşağıdaki hususlar tartışılacaktır.
 • Kimler zorunluluk kapsamında?
 • Mevcut durumda e-fatura uygulamasına kayıtlı firmaları neden ilgilendiriyor?
 • Arşivleme konusundaki gelişmeler nelerdir?
 • Server sistemleri yurt dışında olan firmaları neden ilgilendiriyor?
 • Özel entegratör uygulaması nedir?
 • e-arşiv tebliğ tasalğı neleri içeriyor?
SEMİNER PROGRAMI İÇERİĞİ:
E-DEFTER UYGULAMASI

 • E-Defter Nedir?
 • E-Defter Uygulamasından Yararlanmak İçin Şartlar
 • E-Defter Oluşturulması
 • Uygulamadan Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar
 • E-Defter Muhafazası ve İbrazı
 • Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler
 • Başvuru Süreci
 • Mali Mühür Alımı ve Kullanımı
 • Geleceğe Yönelik Beklentiler
E-FATURA UYGULAMASI
 • Fatura Nizamı; VUK ve TTK Hükümleri Hakkında Genel Açıklamalar
 • KDV Kanununa Göre İndirim Hakkının Kullanılması
 • Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’nde İndirimin Belgelendirilmesi
 • Elektronik Fatura Uygulaması
 • Sistemin Uygulama Esasları
 • Başvuru Süreci
 • Mali Mühür Kavramı ve kullanımı
 • Arşivleme Uygulaması
 • ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ
 • Başarılı Örnekler
 • Geleceğe Yönelik e-Dönüşüm Beklentileri
421 NO’LU TEBLİĞ İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER
 • Kimler zorunluluk kapsamında?
 • Mevcut durumda e-fatura uygulamasına kayıtlı firmaları neden ilgilendiriyor?
 • Arşivleme konusundaki gelişmeler
 • Server sistemleri yurt dışında olan firmaları neden ilgilendiriyor?
 • Özel entegratör uygulaması nedir?

kaynak: okul.pwc.com.tr
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme