21 Eylül 2013 Cumartesi

Fatih Sultan Mehmet Han Kimdir? (II.Mehmet) Hayatı 1432-1449


Fatih Sultan Mehmet Kimdir? Fatih Sultan Mehmet Hayatı, İstanbul'u Fetheden Fatih Sultan Mehmet Biyografi, Fatih Sultan Mehmet Nereli, Fatih Sultan Mehmet Doğum Tarihi, II.Mehmet Kimdir, Dönemi Özet, Fatih Sultan Mehmet (II.Mehmet) Hayatı Kısa Özet, Fatih Sultan Mehmet Annesi Kim, Fatih Sultan Mehmet Eşleri ve Çocukları Hakkında Bilgi

Çağ açıp çağ kapatan padişah Fatih Sultan Mehmet Han!

Fatih Sultan Mehmed Han 
Babası : Sultan II. Murad                                                        
Annesi : Hüma Hatun
Doğduğu Tarihi : 30 Mart 1432
Padişah Olduğu Tarih : 1444-1451
Öldüğü Tarih : 3 Mayıs 1481

Fatih Sultan Mehmet Kimdir? 

Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 tarihinde Edirne Sarayında dünyaya geldi. Annesi Hüma Hatun’dur. Annesi Hüma Hatun, onun saltanatını göremeden 1449 yılında vefat etti. Bir görüşe göre 19, başka bir görüşe göre de 21 yaşında babasının vefatı üzerine üçüncü defa saltanat koltuğuna oturdu ve sınırları Tuna’dan Kızılırmak’a kadar uzayan Devletinin başşehri (başkenti) olarak İstanbul’u almak ve Hz. Peygamber’in övgüsüne mazhar olmak en büyük ideali idi.
                                            
Dünyaca Ünlü İtalyan Ressam Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet Portresi


Daima öğrenmeyi amaçlayan, iyi bir kişiliğe sahip olduğu gibi iyi bir kumandan, güçlü bir devlet adamı ve devrine kıyasla çok açık fikirli, geniş kültürlü Batı’ya çok yakın bir hükümdardı. İlim adamları ile çok yakın ilişki içinde bulunmuş, ülke içinde ilmin gelişmesini sağladığı gibi, Batı’dan da sanatçıları getirerek, Doğu ve Batı medeniyetinin kaynaşmasını sağlamıştır. En büyük isteği İstanbul’u almaktı ve bunu da çok genç yaşta başararak, Ortaçağ’dan Yeniçağ’a geçişi sağladı. Kendi dönemine kadar devam eden örf anene ve gelenekleri, saltanat usulü kuralını kurarak devlet idaresine yeni bir düzen getirdi. Osmanlı Devleti’nin dünya devleti olması için her fırsatı değerlendirdi.                                                                                               
Devletin merkezî bir idare, otorite ile yönetilmesini sağlayacak en önemli tedbirleri aldığı gibi uygulamaya koyduğu kanunnâmeleri ile de devletin devamlılığını sağladı. Kendinden önceki kanunlarıda “Kanunnâme-i Âli Osman” adıyla topladı. Yapılı ve güçlü bir bedeni vardı. Yuvarlak çehresiyle arslanı andırırdı. İhtiyatlı ve zeki, çatık kaşlı idi. Üstün zekâsı kara gözlerinde kıvılcım gibi parlardı. Koç burunlu, sarımsı pembe bir çehresi, uzunca bir çenesi, sivri bir sakalı ve ince, nazik dudakları vardı. Göğsü yassı, boynu uzun ve kuvvetli idi. Güçlü kasları vardı. Sarığı dedesi Çelebi Sultan Mehmed’in ki gibi idi. Bu kıyafeti de daha sonraki Padişahlara da örnek olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Hakkında Detaylı Bilgi

Fatih'in İstanbul'un Fethi

Sultan Mehmet, henüz altı yaşındayken, Amasya’ya vali atanmıştı. 1443′te Manisa’ya vali atandı. 1444′te büyük kardeşi Alaettin ölünce, Osmanlı Devleti’nin tek veliahtı kaldı.


İstanbul’u almak için Boğaz’a hakim olmanın şart olduğunu bilen Fatih Sultan Mehmet,1452’de Boğazkesen Hisarı dediği Rumeli Hisarını inşa ettirdi. Karşısında Yıldırım’ın inşa ettirdiği Anadolu Hisarı yükseliyordu ve artık Osmanlının izni olmadan boğazı geçmek mümkün değildi. 1 Eylül 1452’de Edirne’ye dönen Sultan Mehmet, döner dönmez planlarını kendisinin bizzat çizdiği topların dökümüne başladı.                                   

Deneyler yapıldı ve dünyanın harp aletleri alanında harikaları vücuda geçirdi. Planı sezen İmparator zor durumdaydı; keza Bizans ikiye bölünmüştü. Avrupa, yardım için Katolik olmalarını istiyor ve Ortodokslar ise olmaz diyordu. 12 Aralık 1452’de Ayasofya’da Katolik ayini yapılması, Fatih’in işlerini kolaylaştırıyor ve Bizans Başbakanı Notaras, ‘’Bizans’ta Latin şapkası görmektense, Türk sarığı görmeyi tercih ederim’’ diyordu. Bizanslılar parlayan ateşlerine ve Hz. Meryem’e güveniyorlardı. Ancak 1453 Şubatında Edirne’den yola çıkan toplar 5 Nisanda İstanbul Önlerine geldi. 6 Nisan’da muhabere başladı.53 gün süren muhasara sırasında Fatih Sultan Mehmet’in ordusu, tarihe geçen kahramanlıklar yazdı. Bizans’ın Galata ile Sarayburnu arasına gerdiği zincirler, Osmanlı donanmasının karadan yürütülerek Haliç’e girmesi ile parçalanmıştı.

Muhasara’nın 53. Günü Hz. Peygamber’in müjdelediği fetih 29 Mayıs 1453 günü gerçekleşti ve Osmanlı Ordusu tekbir sesleriyle Topkapı ve Eğrikapı yönlerinden İstanbul’a girdi. Ayasofya’ya sığınan on binlerce insanın burnu bile kanamadı ve İslam Hukukunun bu konudaki hükümleri aynen uygulandı ve herkese temel hak ve hürriyetleri tanındı. Fatih’in fetihten sonra yaptığı ilk iş, İstanbul’un maddi ve manevi imar edilmesidir. Bu işi tamamladıktan sonra Belgrad hariç bütün Balkanları Osmanlı Devleti’ne ilhak eyledi. Batıyı emniyete aldıktan sonra, kendisine pürüz çıkaran Karamanoğulları ve İsfendiyaroğulları Beyliklerini tamamen ortadan kaldırdı. Bu arada Bizans’ın artığı olan Trabzon’daki Pontus İmparatorluğu da 1461 yılında tamamen tasfiye edilmiş oldu. Komutanlarından Gedik Ahmet Paşa, Kırım’ı aldı. Bütün bu fetihler, başta Abbasi Halifesi olmak üzere herkes tarafından takdir edilirken, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Fatih’e kafa tutuyordu. Bunun üzerine Erzincan civarındaki Otlukbeli denilen yerde 1473 tarihinde bu sıkıntı da bertaraf edildi ve artık Osmanlı devleti Toroslara kadar genişledi. Fatih Sultan Mehmet, yeni bir savaşın hazırlığında iken, 1481 yılında 51 yaşında Gebze’de vefat etti.

28 yıllık padişahlığı süresince 2 imparatorluk, 14 devlet ve 200 şehir fethederek Fatih ünvanını Hz. Peygamber’den alan Sultan Mehmet, devletin sınırlarını 2.214.000 km2’ye genişletmişti. Bu alan kadar bir toprak büyüklüğüne eşdeğerdi. Balistikteki keşifleri, Matematik ilmindeki dehası, dini ilimlerde büyük bir alim olması, Arapça, Farsça, Yunanca, Sırpça, İtalyanca ve önemli dünya dillerinden dokuzuna vakıf olması, onun Osmanlı tarihinin en büyük askeri, devlet adamı ve alimi olduğunu göstermiştir. Ona bu büyük fetihte yardımcı olan devlet adamları arasında; Çandarlı Halil Paşa, Mahmut Paşa, Rum Mehmet Paşa, İshak Paşa, Gedik Ahmet Paşa, Zağanos Mehmet Paşa, Balaban Bey, Bali Bey ve benzeri çok sayıda devlet adamı ve komutanları saymak mümkün olduğu gibi, manevi komutanlar arasında ise, asrının büyük alimlerinden ve maneviyat erenlerinden olan Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Zeyrek, Akşemseddin, Hızır Bey, Hocazade Efendi, Molla Vildan ve Şeyh Vefa önde gelenlerdir.

Fatih Sultan Mehmet'in Eşleri (Zevceleri);


1-Gülbahar Hatun; II.Beyazıt ile Gevher Sultan’ın annesi.
2-Gülşah Hatun; Karaman Oğullarından İbrahim Bey’in kızıdır.
3-Sitti Mükrime Hatun; Dülkadiroğlu Süleyman Bey’in kızıdır.
4-Çiçek Hatun; Türkmen Beyi kızıdır.
5-Helene Hatun: Mora Despotu Demetrus’un kızıdır.
6-Anna Hatun; Trabzon İmparatorunun kızıdır; evlilikleri kısa sürmüştür.
7-Alexias Hatun; Bizans Prenseslerindendir.

Fatih Sultan Mehmet’in Çocukları: 

1-Şehzade Sultan Mustafa Han.
2-Gevher Sultan.
3-Şehzade Cem Han.
4-Şehzade Beyazid Han.
5-İsmi bilinmeyen iki kızı daha vardır.

 Kaynak: ''Bilinmeyen Osmanlı'' PROF.DR.AHMET AKGÜNDÜZ 
                                                          DOÇ.DR.SAİD ÖZTÜRK
Paylaş:

1 yorum:

  1. vefatı üzerine ikinci defa saltanat koltuğuna oturdu olcaktı heralde

    YanıtlayınSil