20 Eylül 2013 Cuma

Fen Teknoloji Performans ve Proje Ödevi Konuları 2013


Değerli öğrencilerimize yardımcı olmak adına en çok yapılan aramalarda ön sıralarda yer alan, Fen Teknoloji Performans ve Proje Ödevi Konuları aşağıdadır.

Fen Teknoloji  Performans ve Proje Ödevi Konuları

- Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama

- 3-Organelleri tanıyalım. (resimlerinin kartona yapıştırılması

- Hücre ve organizma arasındaki ilişkiyi açıklayıcı bir kompozisyon yazma.

- Bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri poster haline getirme.

- Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.

- Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız.

- Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler adlı bir makale yazma.

- Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.

- Başkalaşım geçiren canlıların hayat döngülerini resmetme.

- Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.

- Tozlaşma olayını anlatan bir kompozisyon yazma.

- Tozlaşma olayını anlatan bir resim çizme.

- Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.

- Tohum ve meyve gibi ürünlerin işlenmesinde teknolojinin kullanımını anlatan bir kompozisyon yazma.

- Evinizde bir fasulye ya da mercimeği çimlendirerek bitkinin hayat döngüsüne ait farklı dönemlerin resimlerini çekiniz. Resimlerinizi sıralayarak bir poster oluşturunuz.

- Jeoloji, botanik, zooloji bilimi

- Veteriner kimdir? röportaj

- Organik tarımın faydaları

- Trafik polisleri araçların hızlarını radar adlı aletlerle nasıl belirlerler.

- Süratin hesaplanmasıyla ilgili 15 tane çözümlü test sorusu hazırlama.

- Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir deney tasarlama.

- Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir grafik hazırlama.

- Kendi imkânlarını kullanarak bir dinamometre yapma.

- Aynı yönlü ve zıt yönlü kuvvetleri çevreden örnekler vererek açıklayan bir makale yazma.

- Bileşke kuvveti gösteren bir deney tasarlama.

- Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararları ve zararlarını araştırma.

- Yerçekimi olmayan bir yerde yaşamanın getirdiği zorlukları ve kolaylıkları anlatan bir kompozisyon yazma.

- Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylarda yerçekimi kuvvetinin rolüyle ilgili bir poster hazırlama.

- Isaac Newtonun hayatını araştırma.

- Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda hangi noktalarda neden farklı olduğunu anlatan bir makale yazma.

- Madde, cisim, katı, sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.

- Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.

- Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.

- Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.

- Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.

- Havanın karışım mı yoksa saf maddemi olduğunu ispat eden bir makale yazınız.

- Fiziksel değişme ile ilgili şiir yazma

- 20 x 20 ebadında molekül modellerinin olduğu kartlar hazırlama

- Sindirim sistemi hakkında araştırma yapınız.

- Gastrit, Ülser, reflü hakkında bilgi

- Yeterli ve dengeli beslenmenin önemini içeren röportaj hazırlayınız.

- Enzimlerin besin içeriklerine etkisi SYF:19

- Diyalizi araştırıp diyalize bağlanan bir kişi ile röportaj hazırlayınız

- Boşaltım sistemi ile ilgili poster hazırlayınız

- Sindirim sistemi ile ilgili poster hazırlayınız

- Denetleyici ve düzenleyici sistemi ile ilgili poster hazırlayınız

- Tıp alanındaki günümüzdeki gelişmeleri araştırınız

- Deri hastalıkları ve tedavi yolları

- Braille (breyıl) alfabesini araştır?

- Hormon üreten organlarımızı araştırınız.

- Fiziksel ve Kimyasal değişmelere ait bir drama veya sunum yapma

- Mancınık nedir?

- Basit makinelerin günlük yaşamımızdaki öneminin drama veya sunum yolu ile anlatılması.

- Periyodik Cetvel ve yapısının sunum ile anlatılması.

- Seçtiğiniz bir bilim adamının hayat hikâyesinin drama veya sunum ile anlatılması.

- Duyu organları sağlımızı korumak için gerekenler drama yöntemi ile sununuz.

- Sindirim sistemi sağlımızı korumak için gerekenler drama yöntemi ile sununuz.

- Elektroskop yapımı

- Enerji dönüşümlerini açıklama ve uygun deneyler tasarlama

- Seri bağlı devre yapımı

- Diyaliz merkezinde yatan bir hasta ile röportaj ve boşaltım sistemi hastalıkları

- Türkiye de 2007 yılındaki organ bağışı sonuçlarının açıklanması ve organ bağışının artmasıyla ilgili proje çalışması (Afiş çalışması)

- Potansiyel ve kinetik enerjinin birbirine dönüşümünü gösteren bir deney tasarlama

- Organ bağışı konusunda makale yazınız.

- Hücre bölünmesi hakkında araştırma yapınız.

- Mitoz bölünme ile ilgili poster hazırlayınız.

- Mayoz bölünme ile ilgili poster hazırlayınız.


- Basit bir DNA modeli hazırlayınız.

- Arşimet hakkında bir poster hazırlayınız.

- Gemiler nasıl yüzer? Araştırınız.

- Sıvıların ve gazların basıncı iletme özelliğinden yararlanılarak yapılan bir aracın çalışma ilkesini araştırınız.

- Basit bir periyodik sistem çizelgesi hazırlayınız.

- Asit ve bazları kullanılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırarak poster haline getiriniz.

- Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.

- Asitler, bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.

- Asitler, bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.

- İndikatör nedir? Kırmızılâhanadan nasıl bir gösterge yaparız.

- PH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.

- Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.

- Mitoz Hücre bölünmesini evreleri çizerek açıklama.

- Kalıtım hakkında araştırma yapma.

- Mendel’in çalışmalarını araştırma.

- İnsanlarda yaygın görülen kalıtsal hastalıkları araştırma.

- Akraba evliliği ve sakıncalarını araştırma.

- Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisini araştırma.

- Mayoz Hücre Bölünmesini evreleri çizerek açıklama.

- DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapma.

- DNA’nın kendini nasıl eşlediğini basit bir şema ile gösterme.

- Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramlarını aralarındaki ilişkileri göstererek açıklama.

- Mutasyon ve modifikasyon kavramlarını aralarındaki farkları bularak ve örnekler vererek açıklama.

- Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliğini araştırma.

- Evrim kavramını örneklerle açıklama.

- Sıvıların kaldırma kuvvetini araştırma.

- Gazların kaldırma kuvvetini araştırma.

- Basınç ve çeşitlerini araştırma.

- Sıvıların ve gazların basıncı iletme özelliklerinin teknolojideki kullanım alanları.

- Periyodik sistemde elementlerin sınıflandırılması.

- Metal, ametal ve yarı metallere örnekler vererek günlük hayattaki kulanım alanların araştırma.

- Kimyasal bağları örneklerle araştırma

- Kimyasal tepkime ve çeşitlerini araştırma.

- Asit yağmurlarını araştırma.

- Su sertliği ve bölgedeki suların sertliğini inceleme.

- Ses ve ses dalgalarını araştırma.

- Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özelliklerinin değiştiğini araştırınız.

- Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.

- Emniyet kemeri ile kovalent bağ arasındaki benzerliği anlatan bir kompozisyon yazınız.

- Kürdan ve oyun hamuru kullanarak basit bir su molekülü modeli yapınız.

- Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.

- Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.

- Fiziksel ve kimyasal değişikliklerle ilgili 20 test sorusu hazırlayınız.

- Fiziksel ve kimyasal değişimleri gösteren bir deney düzeneği hazırlayınız.

- Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.

- Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir araştırınız.

- Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.

- Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama.

- Asitler,bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.

- Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.

- İndikatör nedir?Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.

- PH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.

- Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.

- Çevrenizde bulunan enerji kaynaklarını araştırınız.

- Oksijen ve karbondioksit gazları tüketilmelerine rağmen günümüze kadar bitmeyiş nedenini araştırınız.

- Bir gün içerisinde yediğiniz besinleri gruplandırarak kalori miktarlarını yazınız.

- ATP nedir nasıl elde edilir araştırınız.

- Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız.kaynak: cokbilgi
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme