Fen Teknoloji Performans ve Proje Ödevi Konuları 2013

Admin | Cuma, Eylül 20, 2013 | 0 yorum

Değerli öğrencilerimize yardımcı olmak adına en çok yapılan aramalarda ön sıralarda yer alan, Fen Teknoloji Performans ve Proje Ödevi Konuları aşağıdadır.

Fen Teknoloji  Performans ve Proje Ödevi Konuları


- Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama

- 3-Organelleri tanıyalım. (resimlerinin kartona yapıştırılması

- Hücre ve organizma arasındaki ilişkiyi açıklayıcı bir kompozisyon yazma.

- Bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri poster haline getirme.

- Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.

- Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız.

- Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler adlı bir makale yazma.

- Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.

- Başkalaşım geçiren canlıların hayat döngülerini resmetme.

- Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.

- Tozlaşma olayını anlatan bir kompozisyon yazma.

- Tozlaşma olayını anlatan bir resim çizme.

- Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.

- Tohum ve meyve gibi ürünlerin işlenmesinde teknolojinin kullanımını anlatan bir kompozisyon yazma.

- Evinizde bir fasulye ya da mercimeği çimlendirerek bitkinin hayat döngüsüne ait farklı dönemlerin resimlerini çekiniz. Resimlerinizi sıralayarak bir poster oluşturunuz.

- Jeoloji, botanik, zooloji bilimi

- Veteriner kimdir? röportaj

- Organik tarımın faydaları

- Trafik polisleri araçların hızlarını radar adlı aletlerle nasıl belirlerler.

- Süratin hesaplanmasıyla ilgili 15 tane çözümlü test sorusu hazırlama.

- Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir deney tasarlama.

- Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir grafik hazırlama.

- Kendi imkânlarını kullanarak bir dinamometre yapma.

- Aynı yönlü ve zıt yönlü kuvvetleri çevreden örnekler vererek açıklayan bir makale yazma.

- Bileşke kuvveti gösteren bir deney tasarlama.

- Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararları ve zararlarını araştırma.

- Yerçekimi olmayan bir yerde yaşamanın getirdiği zorlukları ve kolaylıkları anlatan bir kompozisyon yazma.

- Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylarda yerçekimi kuvvetinin rolüyle ilgili bir poster hazırlama.

- Isaac Newtonun hayatını araştırma.

- Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda hangi noktalarda neden farklı olduğunu anlatan bir makale yazma.

- Madde, cisim, katı, sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.

- Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.

- Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.

- Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.

- Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.

- Havanın karışım mı yoksa saf maddemi olduğunu ispat eden bir makale yazınız.

- Fiziksel değişme ile ilgili şiir yazma

- 20 x 20 ebadında molekül modellerinin olduğu kartlar hazırlama

- Sindirim sistemi hakkında araştırma yapınız.

- Gastrit, Ülser, reflü hakkında bilgi

- Yeterli ve dengeli beslenmenin önemini içeren röportaj hazırlayınız.

- Enzimlerin besin içeriklerine etkisi SYF:19

- Diyalizi araştırıp diyalize bağlanan bir kişi ile röportaj hazırlayınız

- Boşaltım sistemi ile ilgili poster hazırlayınız

- Sindirim sistemi ile ilgili poster hazırlayınız

- Denetleyici ve düzenleyici sistemi ile ilgili poster hazırlayınız

- Tıp alanındaki günümüzdeki gelişmeleri araştırınız

- Deri hastalıkları ve tedavi yolları

- Braille (breyıl) alfabesini araştır?

- Hormon üreten organlarımızı araştırınız.

- Fiziksel ve Kimyasal değişmelere ait bir drama veya sunum yapma

- Mancınık nedir?

- Basit makinelerin günlük yaşamımızdaki öneminin drama veya sunum yolu ile anlatılması.

- Periyodik Cetvel ve yapısının sunum ile anlatılması.

- Seçtiğiniz bir bilim adamının hayat hikâyesinin drama veya sunum ile anlatılması.

- Duyu organları sağlımızı korumak için gerekenler drama yöntemi ile sununuz.

- Sindirim sistemi sağlımızı korumak için gerekenler drama yöntemi ile sununuz.

- Elektroskop yapımı

- Enerji dönüşümlerini açıklama ve uygun deneyler tasarlama

- Seri bağlı devre yapımı

- Diyaliz merkezinde yatan bir hasta ile röportaj ve boşaltım sistemi hastalıkları

- Türkiye de 2007 yılındaki organ bağışı sonuçlarının açıklanması ve organ bağışının artmasıyla ilgili proje çalışması (Afiş çalışması)

- Potansiyel ve kinetik enerjinin birbirine dönüşümünü gösteren bir deney tasarlama

- Organ bağışı konusunda makale yazınız.

- Hücre bölünmesi hakkında araştırma yapınız.

- Mitoz bölünme ile ilgili poster hazırlayınız.

- Mayoz bölünme ile ilgili poster hazırlayınız.

- Basit bir DNA modeli hazırlayınız.

- Arşimet hakkında bir poster hazırlayınız.

- Gemiler nasıl yüzer? Araştırınız.

- Sıvıların ve gazların basıncı iletme özelliğinden yararlanılarak yapılan bir aracın çalışma ilkesini araştırınız.

- Basit bir periyodik sistem çizelgesi hazırlayınız.

- Asit ve bazları kullanılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırarak poster haline getiriniz.

- Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.

- Asitler, bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.

- Asitler, bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.

- İndikatör nedir? Kırmızılâhanadan nasıl bir gösterge yaparız.

- PH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.

- Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.

- Mitoz Hücre bölünmesini evreleri çizerek açıklama.

- Kalıtım hakkında araştırma yapma.

- Mendel’in çalışmalarını araştırma.

- İnsanlarda yaygın görülen kalıtsal hastalıkları araştırma.

- Akraba evliliği ve sakıncalarını araştırma.

- Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisini araştırma.

- Mayoz Hücre Bölünmesini evreleri çizerek açıklama.

- DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapma.

- DNA’nın kendini nasıl eşlediğini basit bir şema ile gösterme.

- Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramlarını aralarındaki ilişkileri göstererek açıklama.

- Mutasyon ve modifikasyon kavramlarını aralarındaki farkları bularak ve örnekler vererek açıklama.

- Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliğini araştırma.

- Evrim kavramını örneklerle açıklama.

- Sıvıların kaldırma kuvvetini araştırma.

- Gazların kaldırma kuvvetini araştırma.

- Basınç ve çeşitlerini araştırma.

- Sıvıların ve gazların basıncı iletme özelliklerinin teknolojideki kullanım alanları.

- Periyodik sistemde elementlerin sınıflandırılması.

- Metal, ametal ve yarı metallere örnekler vererek günlük hayattaki kulanım alanların araştırma.

- Kimyasal bağları örneklerle araştırma

- Kimyasal tepkime ve çeşitlerini araştırma.

- Asit yağmurlarını araştırma.

- Su sertliği ve bölgedeki suların sertliğini inceleme.

- Ses ve ses dalgalarını araştırma.

- Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özelliklerinin değiştiğini araştırınız.

- Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.

- Emniyet kemeri ile kovalent bağ arasındaki benzerliği anlatan bir kompozisyon yazınız.

- Kürdan ve oyun hamuru kullanarak basit bir su molekülü modeli yapınız.

- Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.

- Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.

- Fiziksel ve kimyasal değişikliklerle ilgili 20 test sorusu hazırlayınız.

- Fiziksel ve kimyasal değişimleri gösteren bir deney düzeneği hazırlayınız.

- Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.

- Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir araştırınız.

- Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.

- Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama.

- Asitler,bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.

- Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.

- İndikatör nedir?Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.

- PH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.

- Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.

- Çevrenizde bulunan enerji kaynaklarını araştırınız.

- Oksijen ve karbondioksit gazları tüketilmelerine rağmen günümüze kadar bitmeyiş nedenini araştırınız.

- Bir gün içerisinde yediğiniz besinleri gruplandırarak kalori miktarlarını yazınız.

- ATP nedir nasıl elde edilir araştırınız.

- Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız.kaynak: cokbilgi

Category: ,

0 yorum

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nedir? Kimdir? Bilgilen