7 Ekim 2013 Pazartesi

Temettü (Kar Payı) nedir? Temettü nasıl ve ne zaman dağıtılır?






Temettü, diğer adıyla kar payı, bir şirketin bir yıllık faaliyet dönemi sonucunda elde ettiği, Net Dönem Karı üzerinden (yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra) dağıttıkları ve ortakların şirkette sermayelerinin bulunması karşılığında elde ettikleri getiridir.

Temettü nasıl dağıtılır?
Temettüler iki şekilde dağıtılmaktadırlar;
1- Nakit olarak ortaklara ödenen temettüler.
2- Bedelsiz Sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni senet dağıtılan temettüler.

Temettü ödemeleri ne zaman gerçekleştirilir?
Anonim şirketlerin temettü ödemeleri genellikle Mayıs ayı sonuna kadar gerçekleşmektedir. Çünkü anonim şirketlerin temettü ödemeler için “hesap dönemini takiben 5. ayın sonuna kadar” zorunluluğu bulunmaktadır. Temettü gelirleri daha çok bir yatırım yöntemi olarak tercih edilmektedir. Herhangi bir şirketin temettü ödemelerinden faydalanmak için söz konusu şirketin hisse senetlerini temettü ödemeleri başlamadan bir gün önce almak gerekmektedir. Halka açık şirketlerin sermaye artırımlarından faydalanmak için de aynı koşul söz konusudur.

Temettü örneği
Bedelsiz Sermaye artırımına örnek olarak kullandığımız XYZ A.Ş.'nin aynı cari piyasa verilerinde bu sefer %100 Temettü dağıttığını, bu temettünün yarısının karşılığında Bedelsiz Hisse Senedi verdiğini, diğer yarısının ise Nakit olarak ortaklara dağıttığını düşünelim. Şirket başkaca Bedelli veya Bedelsiz Sermaye artırımı yapmamaktadır. Şirket %50 Temettüden dolayı Bedelsiz Sermaye artırımına gitmektedir, bu durumda 100 milyar TRL'lik eski ödenmiş sermayesine (bire yarım oranında, çünkü %50) 50 milyar TRL'lik yeni sermaye eklenmektedir, böylece şirketin yeni sermayesi 150 milyar TRL olmaktadır. Hisse Senedi sayısıda ödenmiş sermayeye paralel bir şekilde artacaktır ve 150 milyon adet olacaktır.

Temettü ne demek? (Ticari terimler kategorisi)
(Divident) Anonim şirketlerde gerçekleşen karlardan hissedarlara ödenen paylar. Dividant veya kar payı şeklinde de ifade edilebilir. Genellikle nominal hisse değerinin bir yüzdesi ya da hisse başına belirli bir miktar olarak belirlenir. Örneğin bir şirket 100 hisse senedi ihraç ederek 100 bin TL. toplamış ve sağlanan karlardan 10 bin TL. dağıtılmasına karar verilmişse bu, yüzde 10 veya hisse senedi başına bin lira temettü demektir. Temettü dağıtımına hissedarlar genel kurulu karar verir. Temettü, ilke olarak cari yılın bilanço karından ödenir. Ancak cari yılın karı yeterli değil, fakat belirli bir temettü ödenmesi isteniyorsa, geçmiş yılların dağıtılmayan karları da bu amaçla kullanılabilir. Böyle bir durum, örneğin geçen yıllardaki temettü oranının sürdürülmesi istendiğinde ortaya çıkabilir. Temettü dağıtımının yapılabilmesi için bilanço karından önce vergilerin, yasal ve ihtiyari yedek akçelerin ayrılmış olması gerekir. Şirket ana sözleşmesinde bazı tür paylara ayrıcalık tanınmış olabilir (Bkz. Rüçhanlı Hisse Senedi) Bu durumda söz konusu hisse sahiplerine, öngörülen oranlarda ve öncelikli olarak ödeme yapılır ve kalan kısım Adi Hisse Senedi sahipleri arasında dağıtılır. Dağıtılabilecek karlar bulunmasına rağmen, hissedarlar genel kurulu bazan hiç kar dağıtılmamasına ya da karm tamamından daha düşük bir oranda dağıtım yapılmasına karar verebilir. Bu durumda ortaya çıkan dağıtılmayan karlar şirket için bir otofinansman kaynağı oluşturur. Böylece de şirket, sermaye ihtiyacım örneğin tahvil ihracı gibi dış kaynaklardan değil kendi öz kaynaklarından karşılamış olur (Bkz. Anonim Şirket, Hisse Senedi, Otofinansman).
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme