15 Ocak 2014 Çarşamba

Çok Kullanulan Temel İngilizce Sözcükler ve Türkçe Anlamları (Karşılıkları)


İlköğretim öğrencilerine kolaylık sağlayacak olan çok kullanulan Temel İngilizce Sözcükler ve Türkçe Anlamları (Karşılıkları)ile İngilizce Kalıp Kelimelerin Yazılışı ve Okunuşu Anlamları bu sayfada

   


Temel İngilizce Sözcükler ve Türkçe Anlamları (Karşılıkları)

Evet Yes
Hayır No
Lütfen Please
Teşekkür ederim Thank you
Pardon Excuse me
Ne? What?
Nasıl? How?
Ne kadar? How much?
Kim? Who?
Ne zaman? When?
Saat kaç? What time is it?
Arkadaş Friend
Büyük/Küçük Big/Small
Sıcak/Soğuk Hot/Cold
Sol/Sağ Left/Right
Yakın/Uzak Near/Far
Erken/Geç Early/Late
İyi/Kötü Good/Bad
Güzel/Çirkin Beautiful/Ugly
Sokak/Cadde Road/Street
Anlamıyorum I don't understand
Bilmiyorum I don't know
Güneş/Deniz Sun/Sea
Su Water

İngilizce Kalıp Kelimelerin Yazılışı ve Okunuşu Anlamı


YazılışıNot at allOkunuşu
Not et ool
Anlamı
Bir şey değil.
All rightOol raytPekala
It doesn't matterit dazınt metıFark etmez, Sorun değil
Never mindnevı mayndAldırma (Bos ver)
Is it correct ?İz it ki'rektDoğru mu ?
How's life ?Hawz layfNe var ne yok ? (işler nasıl ?)
Not badNot bedFena değil
What's this for ?wots dis fooBu ne için ?
What's the matter ?wots dı metıNe oldu ? (mesele ne ?)
It's to early(late)its tu ÖÖliÇok erken (Geç)
I don't knoway dount nouBilmiyorum
I don't think soay dount tink souSanmıyorum
It's possibleits posibılOlabilir, Mümkün
NonsensenonsınsSaçma
Of courseov koosPek tabii
I think soay tink souSanırım
I'm sureaym şuıEminim
I hope soay houp souUmarım
Really ?riıliSahi mi ?, Gerçekten mi ?
You're rightyuı raytHaklısınız
Nevernevıasla
Good luckgud lakİyi şanslar
That's alldets oolHepsi bu kadar
It doesn't matterit dazınt metıFark etmez, Sorun değil
You are mistakenyu ar misteykınYanlışınız var
Whose is this ?huuz iz disBu kimin ?
What's the matter ?wots dı metıNe oldu ?
What's this for  ?wots dis fooBu ne için
I don't knoway dount nouBilmiyorum
I feel tireday fiil tayıdYoruldum
Are you free ?ar yu friiBos musunuz ?
I'm in a hurryaym in ı hariAcelem var
Hurry uphari apÇabuk ol
To your healthtu yoo heltSıhhatinize
AttentionıtenşınDikkat
Stop workstop wöökPaydos
This won't dodis wount duBu olmaz
That's all rightdets ool raytRica ederim
Come here pleaseKam hıi pliizLütfen buraya gelin
Please sit downPliiz sit daunLütfen oturunuz
How old are you ?haw ould ar yuKaç yaşındasınız ?
What do you do ?wot du yu duNe iş yapıyorsunuz ?
What do you want ?wot du yu wontNe istiyorsunuz ?
See you latersii yu leytıSonra görüşürüz
See you on mondaysii yu on mandiPazartesi görüşürüz
Have a nice holidayhev ı nays holidiİyi tatiller
Where are you going ?weı ar yu gouingNereye gidiyorsunuz ?
No body has comenoubıdi hez kamHiç kimse gelmedi
Did anyone enquirre for me?did eniwan inkwayı fı miBeni arayan oldu mu ?
Haven't we arrrived yet ?hevınt wi ırayvd yetDaha gelmedik mi ?
Stop here, pleasestop hiı pliizBurada durun lütfen
What are you doing this evening?wot ar wi duing dis iivningBu akşam ne yapıyoruz ?
Must I wait long ?mast ay weyt longÇok bekleyecek miyim ?
That's enoughdets inafBu kadar yeter
Which team do you support?wiç tiim du yu sıpootHangi takımı tutuyorsunuz ?
I support Fenerbahce teamay sıpoot Fenerbahce tiimFenerbahçe takımını tutuyorum
What's the score ?wots dı skooSkor ne ?
Who's winning ?huuz winingKim yeniyor ?
Does it hurt ?daz it höötAcıyor mu ?
Do you speak English ?Du yu spiik inglişİngilizce konuşur musunuz ?
I speak English a littleAy spiik ingliş ı litılİngilizce yi biraz konuşurum
Do you understand ?Du yu andı'stendAnlıyor musunuz ?
I understand youAy andı'stend yuSizi anlıyorum
How is your wife ?Haw iz yoo wayfKarınız nasıl ?
They are all finedey ar ool faynHepsi iyiler
Where in england are you from ?weı in inglınd ar yu fromİngiltere'nin neresindensiniz ?
Are you English ?ar yu inglişİngiliz misiniz ?
Can you give me a ticket please ?ken yu giv me ı tikıt pliizBana bir bilet verebilir misiniz lütfen ?
How can I get to Şişli ?Haw ken ay get tu sisliŞişliye nasıl gidebilirim ?
How much is this shirt ?haw maç iz dis şöötBu gömlek ne kadar ?
Why are you late ?way ar yu leytNiçin geciktiniz ?
What time did you come ?wot taym did yu kamSaat kaçta geldiniz ?
How much do I owe ?haw maç du ay ouBorcum ne kadar ?
How much must I pay ?haw maç mast ay peyKaç para ödeyeceğim ?
I have run out of petrolay hev run out of petrolBenzinim bitti
It isn't farit izınt faaUzak değil
It's this wayit dis weyBu taraftadır
I don't feel wellay dount fiil welKendimi iyi hissetmiyorum
Can I smoke ?ken ay smoukSigara içebilir miyim ?
Please put out your cigarettespliiz put aut yoo sigıretsLütfen sigaralarınızı söndürünüz
Here's my carhiı iz may karİşte arabam
Here is my driving licencehiı iz may drayving laysınsİşte ehliyetim
I'll take a busayl teyk ı basOtobüse bineceğim
Drive fastdrayv faastHızlı sürünüz
I'm innocentaym inısıntBen suçsuzum
I didn't do thatay didınt du detOnu ben yapmadım
I missed the busay mist dı basOtobüsü kaçırdım
This is too expensivedis iz tuu ikspensivBu çok pahalı
How much is it ?haw maç iz itFiyatı nedir ?
I fell dizzyay fiil diziBaşım dönüyor
I'm illaym ilHastayım
I've got a headacheayv got ı hedeykBaşım ağrıyor
I have no appetiteay hev nou epıtaytİştahım yok
My tooth achesmay tuut eyksDişim ağrıyor
Where shall we meet ?weı şel wi miitNerede buluşalım ?
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme