27 Kasım 2014 Perşembe

2015 Yılı İçin Sınıf Değiştirme ve Defter Tutma Hadleri Nedir?

2015 Yılı İçin Sınıf Değiştirme ve Defter Tutma Hadleri Nedir? 2015 yılında birinci sınıftan ikinci sınıfa düşme, ikinci sınıftan birinci sınıfa bilanço defterine geçme hadleri nedir hakkında bilgi.

2015 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ
15 Kasım 2014 Tarih ve  29176 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.
Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Buna göre;
2015 Yılı için Bilanço hesabı esasına göre tahmini defter tutma hadleri 
1- Yıllık; 
- Alış tutarı                         :  165.165
- Satış tutarı                       :  220.220
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
-Yıllık gayrisafi iş hasılatı : 88.088
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
-İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı : 165.165
(NOT: Yukarıdaki rakamların GAYRİ RESMİ olduğunu lütfen unutmayınız.)
MÜKELLEFLER;
* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)
* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180) MuhasebeDr.Com
ÖNEMLİ NOT; 
1-Yukarıda belirtilen rakamlar  15 Kasım 2014 Tarih ve  29176 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) oranı baz alınarak hesaplanmıştır. 
2-Yukarıda belirtilen rakamlar GAYRİ RESMİ olup, MuhasebeDoktoru.com ekiplerine gelen yoğun soru ve istek üzerine hazırlanmıştır
3- 2014 Yılı sonuna doğru yayınlanacak VUK Tebliği ile açıklanacak resmi rakamlar buradan ilan edilecektir
15.11.2014


Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme