15 Kasım 2014 Cumartesi

İnsan Sağlığına Etki Eden Etmenler Nelerdir? Kısaca


İnsan Sağlığına Etki Eden Etmenler Nelerdir? Kısaca bilgi

İnsan sağlığı üzerine düşünen ve araştırma yapan bilim insanları,hastalıkları önceden önlemenin, tedaviden daha faydalı bir yol olduğunu ve daha az maddi yükün yanısıra psikolojik olarak daha etkili olduğunu kabul ederler. Hastalıkları önleminin yolu ise insan sağlığına sağlığına etki eden etmenleri bilmekten geçer.İnsan sağlığına etki eden iki temel etken, bünyesel ve çevresel etmenlerdir.Ayrıca biyolojik,fiziksel,kimyasal ve psikolojik etmenlerde önem arz eder.

1.Bünyesel Etmenler:
Bünyesel etmenler, genetik, hormonal ve metabolizma faaliyetlerindeki bozukluklardan oluşur. Kalıtımsal olan ve genlerin bozukluğundan kaynaklanan altı parmaklılık; Hormonal bozukjluktan kaynaklanan ayak yapısının değişmesi; metabolizma faaliyetlerinden kaynaklanan böbrek taşı oluşması, gut hastalığı, bünyesel etmenlerin örnekleridir.

2.Çevresel Etmenler:
İnsanın anne ahminde oluştuğu andan, ölünceye kadar yaşadığı oramda etkileşimde bulnduğu etmenlerdir. Bunlar genetik özelliklerin ortaya çıkma derecesini belirler. Yaşam sırasında, çevre insanı, insan da çevresini olumlu ya da olumsuz yönde etkiler.

3.Biyolojik Etmenler: 
Mikroorganizmalar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar ve bunların ürünleridir. Virüsler ve bakteriler gibi moikroorganizmalarla bazı mantarlar, insan sağlığını varlıklarıyla, ürettikleri maddelerle olumlu ya da olumsuz yönde etkiler.

4.Fiziksel Etmenler: 
Kullanma suları, atıksular, çöpler, gübreler; ev ve iş yerlerinin havası, sıcaklığı, aydınlatılması; çevrenin iklimi, gürültüsü; giyim eşyaları; lokanta, sinema vb. genel yerler ile mezarlıklar şeklinde sıralanabilir. İnsanın sağlıklı yaşayıp yaşamadığı da fiziksel etmenlerin oluşturduğu çevresinden belli olur.

5.Kimyasal Maddeler:
Zehirler, kanser yapıcı maddeler, gıda katkı maddleri gidi etkenlerdir. Ösellikle tarımsal üretimde bilinçsiz kullanılan yapay gübrelerin ve hormonların sağlığımızı olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Temel ve vazgeçilmez madde eksiklikleri: Sağlıklı yaşam için sürekli ve düzenli alınması gereken vitamin, mineral, protein vb. temel maddelerin yeterince alınamamasıdır.

6.Psikolojik etmenler: 

Metabolizmanın çalışmasını olumsuz yönde etkileyen ruhsal zorlanmalar, stres, heyecan, korku vb. durumlardır. Sosyal, kültürel ve ekonomik etmenler: Berslenme alışkanlıkları, çocuk sayısı, yaşam tarzı, yaşam alanları, gelir düzeyi, harcama alışkanlıkları vb.durumlardır.

alıntıdır
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme