19 Aralık 2014 Cuma

65 yaş ve özürlü maaşı hangi hallerde kesilir? 2022 sayılı Kanun

65 yaş ve özürlü maaşı hangi hallerde kesilir? 2022 sayılı Kanun


2022 sayılı Kanun kapsamında verilen 65 yaş ve özürlü aylıkları aşağıdaki hallerde kesilmektedir. SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen bu aylıklar;


1) Muhtaçlığın kalkması,

2) Ölüm,

3) Feragat, ,


4) Vatandaşlıktan çıkma,

5) Özürlülük oranının % 40’ ın altına düşmesi,

6) Özürlü yakını aylığından yararlanan özürlünün 18 yaşını doldurması,

7) Aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması ve


Veli yada vasinin sosyal güvenlik kurumlarından, SGK’ dan gelir, aylık hakkından yararlanması veya prim ödenmesi durumlarında kesilmektedir.

Ancak aylık almakta olan özürlü yakınının 1 takvim yılı içinde 90 günden az çalışmasının bulunması halinde aylıkları kesilmez. Bu durumların SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmediği hallerde veya herhangi bir sebepten dolayı fazla ödenmiş olan aylıklar geri alınmaktadır.


isakarakas.com
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme