18 Aralık 2014 Perşembe

Aşıklı Sultan Kimdir? Hikayesi Hayatı Türbesi Nerede Çürümemiş Bedeni

Aşıklı Sultan Kimdir? Hikayesi Hayatı Türbesi Nerede Çürümemiş Bedeni hakkında bilgi...


Kastamonu’da tarihi bilgilerin menkıbevi bilgilerle yoğrularak karşımıza çıkardığı türbelerden biri de, halk arasında Yanık Evliya adı ile anılan Aşıklı Sultan’a aittir. Honsalar Mahallesi Kümbet Sokak’ta türbe içersindeki beş sandukada medfun bulunan zatların, Kastamonu’nun 1116’da Bizans’tan tekrar alınması (istirdat) esnasında şehit düşerek bulundukları yere defnedilen kişiler olduğu, kabul edilir. Daha sonra, yaklaşık hakimiyetleri 100 yıl sürecek olan Çobanoğulları döneminde, bu kahramanlara bir türbe yaptırılır.

Niksar’da Doğanşah Alp (XII.asır), Kayseri’de Battal Gazi Camisi (XII. Asır), Konya’da Bedreddin Gevhertaş (XII.asır), Afyon Boyalıköy’de (XIII.asır), ve Karaman’da Sadeddin Ali (1248) türbeleriyle benzer özellikler taşıyan Aşıklı Sultan Türbesi eyvan tipi bir türbedir. İbadet mekanı ile büyük bir beşik tonoz ve alt katındaki mumyalıktan oluşan yapı, 4.00X6.51 m. boyutlarındadır. Cephe kemerinin etrafı silmelerle çerçevelenmiştir. Önyüzü düzgün kesme taş, diğer duvarları ise moloz taş örgülüdür. Doğusundaki mekanın mahiyeti uğradığı müdahaleler sebebiyle anlaşılamamıştır.

Kitabesi olmadığı gibi hakkında yazılı bilgi de bulunmayan mumyalıktaki beş sandukadan biri Aşıklı Sultan’a, biri Mağripli Mehmet Ağaya aittir. Diğerlerinin kimlere ait olduğu bilinmemektedir. 1979 yılında tamir edilmiş olan yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivindeki dosyasına göre Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ankara Bölge Kurulu 1984 tarih, 386 sayılı kararı ile kamulaştırılması kararlaştırmıştır. Bu tarihten sonra türbenin etrafını saran yapılar yıktırılarak çevresi düzenlenmiştir. 1992 den sonra bir kez daha onarım geçirmiştir.

9 Asırdır Çürümeyen Beden
Hazreti Pir Şeyh Şabanı Veli Türbesiyle birlikte Kastamonu'nun en çok ziyaret edilen mekanlarının başında gelen Aşıklı Sultan Türbesi, durumu ilginç bulan ziyaretler tarafından çürümeyen bedeni görmek için Türkiye'nin dört bir yanından ziyaret ediliyor. Halk arasında 'Ayağı Yanık Sultan' olarak ta bilinen Aşıklı Sultan'ın çürümeyen bedeniyle ilgili ilim adamları ise açıklama yapmakta zorlanıyor.

Türbeye de adını veren Aşıklı Sultan'ın bu kadar çok ziyaret edilir kılan sebebinin bu zatın bedenin çürümemiş olmasının yattığını ifade eden Aşıklı Sultan Türbesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nihat Sofuoğlu, "Gerçekten de on yıllardır, camekan içerisinde teşhir edilen ve insanlara ibret olması umulan Aşıklı Sultan'ın aşık kısmı etiyle, kemiğiyle asırlardır durmaktadır.Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme