19 Aralık 2014 Cuma

Bilim Sınavı Nedir Ne Değildir?

BİLİM SINAVI


Bilim Sınavı Nedir Ne Değildir?

Her üniversitenin her yüksek lisans programı başvurusunda bilim sınavı uygulanmaz.  Çok yaygın ve sıkça uygulanan bir sınav türü olmadığı için de yüksek lisans başvurusu yapmak isteyen ve bilim sınavına tabi tutulacağını öğrenen öğrenciler yaptıkları araştırmalarda bilim sınavı ile ilgili yeterli açıklamalar ve sınav örnekleri bulamamaktalardır.  Konuyla ilgili bilgiler enstitülerin yaptıkları açıklamalar ve sınava giren öğrencilerin yorum ve bildirilerinden ibarettir.


Bilim sınavları genelde az sayıda sorudan oluşmakta ve klasik formatta yani yazılı olarak yapılmaktadır. Sorular genelde geniş kapsamlıdır. Eğer başvuru yaptığınız yüksek lisans programı spesifik bir alan değilse, detaya inerek uzmanlık seviyesinde sorular sorulmaz. 


Sınav sırasında kısa bir sürede bilgilerinizi ve yorumlarınızı harmanlamanız gerekeceği için bilim sınavına girmeden önce kendi kendinize temel bilgilerinizi kağıda dökme alıştırması yapabilirsiniz.


Özellikle İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Reklamcılık gibi yüksek lisans programlarına çok farklı disiplinlerden öğrenciler başvuru yaptıkları için bu programların bilim sınavlarında başvuran öğrencilerin yüksek lisans programı ile ne kadar ilgili olduklarını ölçmek isterler.  Bu programların bilim sınavlarında öğrencilerin lisans derecelerinin farklı olduğu düşünülerek daha yüzeysel sorular sorulur. 
Fakat sadece aynı alandan gelen öğrencilerin başvurdukları bazı yüksek lisans programlarının bilim sınavlarında daha kapsamlı sorular sorulabilir. Çünkü bu programlara başvuran öğrencilerin neredeyse tamamı yüzeysel soruları cevaplayabilecek seviyededir.  Dolayısıyla genel kapsamlı sorulardan oluşan bir bilim sınavının bir belirleyiciliği kalmaz.   

www.yukseklisans.com.tr
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme