10 Aralık 2014 Çarşamba

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Nedir? (Nelerdir) Kısaca - 5.Sınıf Ödev Konusu


Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Nedir? (Nelerdir) - hakkındaki 5.sınıf ödev konusu kısaca aşağıda yazımızın devamındadır...

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?                         
Maddeleri birbirinden ayırt etmek için her bir maddenin kendine özgü özelliklerini kullanırız. Örneğin; renk, koku, tat ve sertlik gibi özellikleri ile maddeleri ayırt ederiz.

Maddelerin ölçülebilen ayırt edici özellikleri;
1) Kaynama noktası
2) Erime noktası
3) Yoğunluk
Kaynama Noktası
Isıtılan bir sıvının gaz fazına geçtiği sıcaklıktır.
Kaynama sırasında sıvının buhar basıncı açık hava basıncına eşittir.
Sıvılar ve gazlar için ayırt edici bir özelliktir, çünkü kaynama sıcaklığı yoğunlaşma sıcaklığına eşittir.
Kaynama Sıcaklığına Etki Eden Faktörler :
a) Açık Hava Basıncı : Kaynama sıcaklığı atmosfer basıncıyla doğru orantılı olarak artar ya da azalır. Yükseklere çıkıldıkça dış basınç düştüğünden sıvıların kaynama sıcaklıkları da düşer.
b) Sıvının Cinsi : Kaynama sıcaklığı her sıvı için farklıdır. Örneğin saf su 100 0C de , C2H5 0C de kaynar.
ERİME NOKTASI
      Sıvılar da olduğu gibi saf maddelerde de ısı artışı belli bir noktadan sonra durur.Bunoktadan sonra madde ısı almasına rağmen sıcaklık sabit kalır. Saf maddelerin erimeye başladığı bu sıcaklığa  erime sıcaklığı denir.

DONMA NOKTASI
Saf sıvı madde belli bir sıcaklığa kadar soğutulunca donar. Donma olayı belirli bir sıcaklıkta başlar ve donma süresince sabit kalır. Saf sıvı  maddelerin katı hale geçtiği sıcaklığa donma sıcaklığı denir.

YOĞUNLUK
Birim hacmi dolduran madde miktarına yoğunluk denir. Bu tanım;  Yoğunluk = Kütle/ Hacim eşitliği ile verilir.Kütlenin birimi gram , hacmin birimi m L  olarak alındığında yoğunluğun birimi g/ m L   olur.
 kaynakca: hseyinsoylu.wordpress.com

Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme