10 Aralık 2014 Çarşamba

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir? 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ödev Konu Anlatımı


Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir? 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ödev Konu Anlatımı...

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza yarayan özellikleri ayırt edici özellik denir.
Bir özelliğin ayırt edici olabilmesi için;
1. Madde miktarına bağlı olmamalı.
2. Ortamın şartlarına (basınç ve sıcaklık gibi) bağlı olmalı
3. Ölçümler aynı koşullarda yapılmalı
4. Her maddede farklı olmalı
İki maddenin karşılaştırılmasında:
Verilen tüm ayırt edici özellikler aynı ise bu maddeler aynı madde olabilir.
Verilen tüm özelliklerden yalnız biri farklı ise bu maddeler kesinlikle farklı maddelerdir.
A)KAYNAMA SICAKLIĞI
Saf maddelerin kaynama sıcaklığı sabittir.
Örneğin saf su normal şartlar altında 100˚C de kaynar.
Kaynama sıcaklığı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
Farklı maddeler farklı sıcaklıklarda kaynar.
Kaynama sıcaklığına bakılarak maddeler tanınabilir.

B.ERİME DONMA SICAKLIKLARI
Erime: Katıların ısı alarak sıvı hale geçmesi olayına erime denir. Örneğin: Buzun eriyerek su hale gelmesi.
Donma: Sıvı bir maddenin katı hale geçmesi olayı donma olarak adlandırılır. Örneğin: suyun buz hale geçmesi.
Donma sırasında sıvılar çevrelerine ısı verirler.
Saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları sabittir. Örneğin: Saf bir madde olan su 0˚C den daha düşük sıcaklıklarda donar.
Her maddenin erime ve donma sıcaklığı kendine özgüdür.
Erime ve donma sıcaklıkları maddeleri ayırt etmek için kullanılabilir.
Yani erime ve donma sıcaklıklarına bakılarak maddeler tanınabilir. Ör:
kaynama sıcaklığı donma sıcaklığı madde
100 ˚C 0˚C?
C. YOĞUNLUK

Yoğunluk: Bir maddenin birim hacminin kütlesine o maddenin yoğunluğu denir.
Her saf maddenin yoğunluğu belirli koşullarda sabittir.
Her maddenin kendine özgü bir yoğunluğu vardır.
Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
Suyun katı ve sıvı hallerinin yoğunluk farkı suda yaşayan canlılar için çok önemlidir.
Örneğin göl yüzeylerinin kış aylarında buzla kaplaması.
Çeşitli araç ve gereçlerin yapımında maddelerin yoğunluklarından yararlanılır.
 
sametarikan51.wordpress.com

Paylaş:

1 yorum: