19 Aralık 2014 Cuma

Mülakat Sırasında Nasıl Davranmalıyım ?

Mülakat Sırasında Nasıl Davranmalıyım ?


Mülakat Teknikleri ,Dikkate Alınacak Hususlar ?

Mülakat Soruları ?


Mülakatta Nasıl Giyinmeliyim ?
 
Mülakatlarda öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Nasıl giyinmeliler? 


Ne gibi sorular soruluyor ve ölçülmeye çalışılan nedir?
 • Bir kere mülakatta dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hazırlık yapılmasıdır. Hangi bölüme başvuru yapılıyorsa bölüm hakkında araştırma yapılmalıdır. Bölümün hocasıyla, eğer ulaşılamıyorsa asistanı aracılığıyla mutlaka başvurudan önce bilgi alınıp hazırlık yapılmalıdır.
 • Mülakatlarda bilgi sorularına da yer veriliyor. Öğrenci başka bölümlere başvurmuş mu? Erkek adayların askerlik durumu nedir? İş durumları?


 • Mülakatın temelde 2 amacı vardır. Adaydan o programı yürütüp yürütemeyeceği ile ilgili bilgi almak ve adaya bilgi vermek.
 • Giyim kuşam konusunda benim “Mülakat Teknikleri” kitabımda da belirttiğim gibi erkek adayların ve hanımların fazla abartılı, kot pantalon, kot etek vb. kıyafetler ile gelmemesi gerekir. Yaz mevsimi diye terlikle gelenler oluyor. Halbuki orada resmi bir iş yapılıyor. Mümkün olduğu kadar pantalon-ceket, etek-ceket, takım giyilmesi gerekir ya da bağrı açık olmayan tshirt olmayan, temiz, ütülü, abartısız, boyalı ayakkabılar ile gelinmesi uygundur

 • Yüksek lisans başvuruları için hazırlanan özgeçmişler nasıl olmalı. Hangi özellikler ön plana çıkarılmalı, nelerden bahsedilip nelerden bahsedilmemeli?
 • Bir bankaya verilen özgeçmiş ile yüksek lisans başvurularında kullanılan özgeçmişlerde ön plana çıkarılması gereken özellikler tabi ki farklı olmalıdır.
 • Yüksek lisans başvuruları için hazırlanacak özgeçmişlerde öncelikler sondan başa doğru eğitim yaşantınız (ilköğretimin yazılmasına gerek yok), iş deneyimleriniz, referanslarınız olabilir.
 • Yeni mezunsanız nereye başvurursanız başvurun hocalarınızdan referans göstermeniz en uygunudur. Çünkü sizi en iyi tanıyan hocalarınız olacaktır.
 • Cover letter dediğimiz ön yazı tarzı kısa bir yazı ile de kendilerinden ve yüksek lisans yapma amaçlarından kısaca bahsedilmeli. Ayrıca bu yazıda okula devam edileceği garanti edilmeli, öğrenme hevesinizden dürüstçe söz edilmelidir.
 • Hobilerin yazılmaması eksiklik değildir. Özellikle de kitap okumak, müzik dinlemek gibi olmaması gerekir. Gerçek anlamda ilgilenilen hobiler varsa yazılabilir tabi ki ama yazılmaması da eksiklik değildir.

Referans mektuplarının başvurulardaki önemi nedir, kaç adet ve kimlerden alınması gerekir?
 • Referans mektuplarını enstitü istiyor ve referans mektuplarını jürideki üyelere ulaştırıyor. Jüri üyelerinin adayı daha iyi tanımasını sağlamak için yapıyor bunu. Öğrencilerin kendilerini en iyi tanıyan hocalarından, staj yapmışlarsa iş dünyasındaki kişilerden de alınabilir. Ama hocalarından alınması daha makbüldür. En az 3-5 adet referans olmalıdır.
 • Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans arasındaki farklar nelerdir, kimler tezli yüksek lisansı kimler tezsiz yüksek lisansı tercih etmelidir?
 • Akademisyen olmak isteyenler kesinlikle tezli yüksek lisans yapmalı. İş dünyasına yönelik kendini geliştirme gayesinde olanlar, yani akademisyen olma amacında olmayanlar ise tezsiz yüksek lisans yapmalılar.
 • Tezli yüksek lisans programlarında farklı disiplinlerden mezun olanlar için bir sene bilimsel hazırlık okutuluyor, bir sene dersler okutuluyor, ve kalan sürede tez çalışması sürüyor.
 • Tezsiz yüksek lisans mezunları da doktora yapabiliyor ama kamu buna sıcak bakmıyor. Belki vakıf üniversitelerinde daha sıcak bakılabilir. Ama doktora yapma amacı güdenler mutlaka tezli yüksek lisans yapsınlar.

Bilim sınavı nedir, ne tür sorular sorulmaktadır?
 • Önce bilim sınavından ben ne anlıyorum onu söyleyeyim. Buna göre, öğrenci niye geldiğinin, tercihleri olup olmadığının ve hangi amaç için yüksek lisans istediğinin farkında olmalıdır. Örneğin bir mühendisin işletmeye gelmek istemesi durumunda en azından başvuracağı alanla ilgili gazete köşeleri, dergiler, yazarları takip etmesi, yönetim nedir, strateji nedir gibi temel bilgilere sahip olması gerekmektedir. Bilim sınavlarında özellikle farklı disiplinlerden gelenlerin temel bilgilere sahip olup olmadıkları ölçülmeye çalışılmaktadır. Temel amaç programla en fazla ilgili öğrencileri seçmektir. Bu bağlamda, bilim sınavında da başvurulacak programla ilgili, öğrencilerin genel bilgilere sahip olup olmadıkları ölçülmeye çalışılmaktadır.
Yüksek lisans programlarında yatay geçiş mümkün müdür, yatay geçiş için şartlar nelerdir?
 • Bu konuda kesin bir şey söylemem mümkün değil fakat bizim bölümlerimizde tezsiz-tezli ya da programlar arası geçiş yok. Öğrencilerin ilgili enstitülerden konu (yatay geçiş) ile ilgili bilgi almaları gerekmektedir.
Yüksek lisans programlarında derse devam zorunlu mudur? Çalışırken yüksek lisans eğitimi almak mümkün müdür?
 • Bu konuda tezli ve tezsiz programları ayrı ayrı inceleyelim. Tezliler sabahtan başlar, tezlide de, tezsizde de %70 devam mecburiyeti vardır. Tabi ki %69 devamı var diye bırakılmamıştır öğrenciler ama mülakatlarda evini, işini niye soruluyor çünkü başarıyı etkileyen faktörlerden en önemlisi “devam” dır. Bu konuda kabul edildikten ve yüksek lisans programına başladıktan sonra trafik, iş gibi bahanelerle yüksek lisans derslerine devam edilmemesi kabul edilemez. Hem tezli hem tezsiz programlarda iş bahane edilerek derslere devam konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Oysa yüksek lisans da en az iş kadar önemli olarak görülmeli ve gereken hassasiyet gösterilmelidir. Mülakatlarda evin, işin nerede olduğunun sorulmasının nedenlerinden biri de budur.
 • % 69 ile bırakılmaz ama % 70 altındaki devam durumlarını da hoş karşılamak mümkün değildir. Bu durumun kabul edilmesi beklenmemelidir.


 • Akademisyen (Araştırma Görevlisi) Olmak İçin Tezli mi Tezsiz mi Yapılmalıdır? Tezsiz yüksek lisans mezunları da akademisyen, araştırma görevlisi olabilirler mi?
 • SBE geçici kadroda çalıştırmak amacıyla araştırma görevlisi alıyor ama tezi bittiğinde araştırma görevliliği kadrosu sona eriyor. Yani tez süresince SBE de görevli kişiler, ancak fakülteye geçemiyorlar. Eskiden geçilebiliyordu fakat artık bu yerleştirme işlerini YÖK yapmaktadır. Bir okulda araştırma görevlisi kadrosu açılıyor tezsiz öğrencisi de başvurabiliyor fakat orda kısıtlı bir kadro söz konusu olduğu için tezli öğrencisi daha fazla tercih edilebilir ve bu durumda tezsiz öğrencisinin bu konuda şansı daha az olabilir. Zaten araştırma görevlisi olma gayesinde olan bir öğrenci tezsiz yerine tezli yüksek lisans yapmalılar.
Açıköğretim mezunlarının yüksek lisans başvurularında bir dezavantajları var mıdır? Açıköğretim mezunları da yüksek lisans programlarına örgün eğitim mezunları gibi başvuru yapabilirler mi?
 • Açıköğretim yıllarca ülkemizde hakettiği değeri geç yakaladı. Açıköğretim öğrencileri kendi kendine öğrenen bireyler. Öğrencilerin bazıları bu durumu kompleks yapabiliyorlar. Bizde 2 yıl üst üste birincilikle yüksek lisans programına kabul alan bir açıköğretim mezunuydu örneğin.
 • Açıköğretim mezunları hiç çekinmesinler yüksek lisans başvurularında ama kendilerini mutlaka geliştirsinler. Kitaplar, makaleler, araştırmalar...
 • Diğer yandan eğer tezli yüksek lisans yapmak istiyorlarsa mutlaka İngilizce öğrenip gelmeleri gerekiyor. Bu da kendileri için çok büyük bir avantaj olur. Zaten tezliye başvuracak öğrencilerin her durumda İngilizce yeterliliğine sahip olmaları gerekiyor. Bunun nedeni tez araştırmasında muhakkak yabancı kaynaklardan da yararlanabilinecek olması. Tez aşamasında öğrenciler sadece Türkçe kaynakları değil yabancı kaynakları da araştırmak zorundalar. Bu sebeple de mutlaka yeterli seviyede yabancı dil bilgisine sahip olmak zorundalar.
 • Bu şartları sağlayan kendilerini geliştirmiş açıköğretim mezunları hiç çekinmeden başvurularını yapabilirler.
Farklı lisans programlarından mezun öğrenciler lisans bölümleriyle ilgisi olmayan bölümlere başvuru yapabilirler mi?
 • Önceden ilgili bölümle görüşmeleri gerekiyor. Fakat farklı bir disiplinden gelenlerin 1 yıl bilimsel hazırlık okuması gerektiği unutulmamalı. Farklı disiplinlerden gelenler hiç bir dersten de muaf sayılamadığı için yoğun bir eğitim dönemi geçirmeleri gerekiyor.
Yüksek Lisans Yapmadan Doktoraya Kabul Edilmek Mümkün müdür?
 • YÖK bunu uygun görüyor. Devlet okullarında yüksek lisans yapmadan doktora başvurusu yapılmasına pek sıcak bakılmıyor. Öğrenciler yüksek lisans yapmadan doktoraya çok eksik gelirler. Doktora derinlemesine felsefesini yapmakdır, yüzeysel bilgiye sahip olarak doktoraya gelinmesine pek sıcak bakılamıyor. Ama resmi olarak böyle bir hak söz konusudur. Kendisini çok geliştirmiş, tez seviyesinde araştırmalar yapmış, yüksek lisans mezunu kadar birikimli bir öğrenciyse o zaman durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.
Üniversiteler yüksek lisans başvurularında kendi mezunlarına öncelik tanıyorlar mı?
 • Bunu çok duyuyoruz. Hatta bize gelip mühendisleri alıyorsunuz diyorlar. Şimdi bu konuda iki tarafın da yani hem kendi mezunlarımızın hem de başka üniversitelerin mezunlarının yanılgıları var. Benim şahsi kanaatim öğrencilerin mezun oldukları üniversitenin dışında bir üniversiteden yüksek lisans almalarıdır. Başka bir ekol görsünler. Ufukları genişlesin. Bilgi görüş alışverişi yaparlar böylece. Kendi mezunlarımız da gelebilir elbette bu bir tavsiyedir sadece ve kendi mezunumuz dışında öğrenci almıyorsunuz diye bir durum olmadığını belirtmeye çalışıyorum.
Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları Doktoraya Başvuru Yapabiliyor mu?
 • Biz tezsiz yüksek lisans mezununu doktoraya kabul ettik yakın zamanda. Ama alınması demek hep alınacağı, ya da alınmaması hiç alınmayacağı anlamına gelmez. Ana bilim dalı başkanının ve jüri üyelerinin ortak kararı söz konusu.
 • Tezsiz yüksek lisansta tez yok ama orada da proje hazırlanıyor. Projelerde de bir araştırma söz konusudur. Tezde kapsam, örneklem daha fazladır ama bazen öyle projeler hazırlanıyor ki tez gibi oluyor. Böyle hazırlanmış projeler de bizim için tez kadar değerli olabiliyor. Dolayısıyla tezsiz yüksek lisans mezunları da yüksek bir dereceyle mezunlarsa ve çok güzel, tez kadar detaylı bir proje hazırlamışlarsa doktoraya kabul edilebilirler. Zaten YÖK yönetmeliğinde de tezsiz yüksek lisans mezunlarının doktoraya kabul edilebileceği söyleniyor.


 • Tezli Yüksek Lisans Programı ile Tezsiz Yüksek Lisans Programı Arasında Tek Fark “tez” midir Okutulan Dersler Arasında Fark Var mı?
 • Dersler arasında çok fark yok. Belki bir kaç ders farklı olabilir. Tezsiz biraz daha uygulamaya dönük. En büyük fark tezdir diyebiliriz ama tezsizde de proje hazırlanıyor. O da tez benzeri bir çalışmadır. Tez kadar olmasa da kapsamlı bir çalışma yapılır. Aslında burada en önemli fark amaçlarıdır. Tezsiz yüksek lisans öğrencileri genelde iş yaşamından gelip en kısa sürede bilgiye sahip olma çabası içinde olanlardır, tezli yüksek lisans öğrencileriyse akademik amaçlı bir eğitim olarak görüp en fazla araştırma geliştirme çabası içinde olurlar. Aradaki asıl fark budur. Yani nasıl görüldüğü, görülmesi gerektiğidir.
Yüksek Lisans Eğitimi Öğrencilere Ne Kazandırır? Özel Sektörde Ne Gibi Faydaları Olur?
 • Kişinin dünyayla iletişim kurmasını, farkındalığını artırmasını, olayları değerlendirirken farklı boyutlardan bakabilmesini, yeniliklerin değişimlerin takip edilmesini, yeni paradigmaların kazandırılmasını sağlar.
 • Yüksek lisansın başarısı nasıl ölçülür. Yüksek lisansta öğrenci yeni bilgi almadım diyorsa o program başarısızdır. Bugün bence özel sektör yüksek lisans arıyor. Çünkü teorik derslerin yanında uygulama ağırlıklı bir eğitim de söz konusu yüksek lisansta.
Öğrenciler Yüksek Lisans Eğitimini Kendi Üniversitelerinde mi Farklı bir üniversitede mi almalılar?
 • Benim şahsi kanaatim farklı üniversiteden alınması yönündedir. Çünkü kişisel gelişim için ve farklı insanlar, farklı ekoller tanımak açısından daha faydalı olacaktır.

kaynak: yükseklisans
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme