14 Aralık 2017 Perşembe

Beyaz Piramitler Nedir? Nerededir? - Türk Piramitleri

Son yıllarda yeni keşfedilen, Dünya tarihini ve Türk tarihini değiştirecek nitelikteki beyaz piramitler ve Türk piramitleri olarak adlandırılan esrarengiz piramitler hakkında detaylı yazımız başlıyor...

Beyaz piramitler veya Türk piramitleri, ülkenin tam ortasındaki Şaanhi eyaleti sınırları içinde, Kin Çuan ovası üzerindeki Şianyang kentinin kuzeyinde yer almaktadır.

Bazılarının boyutları Mısır piramitleri kadar olan bu piramitler, tamamen kerpiçten inşa edilmişler ve hepsinin tepesi kesik bırakılmıştır. Çin kaynakları bu piramitlerin İÖ 202 - İ.S. 9 yılları arasında, Şi Han döneminde yapılan mezar anıtları olduğunu belirtmektedir. İntenette yayınlanan haberlere göre, arkeolojik kazılar yapılan piramitlerde mumyalanmış cesetler ve çeşitli eşyalar otaya çıkarılmıştır.

Türk piramitleri ilk kez, 25-30 Ağustos 2008 günleri arasında Bosna-Hersek'in Sarajevo kentinde yapılan uluslararası bilimsel toplantıda (ICEA 2008) Çinli arkeologlar tarafından verilen bildirilerle bilim dünyasına tanıtıldı.

Çin'de bulunan yaklaşık 400 piramit konusunda arkeolojik araştırmalar halen sürüyor. Çindeki piramitler konusunda Çinli araştırmacılar, Avrupalı araştırmacılara göre farklı bakış açılarına sahiptir. Bugüne kadar çeşitli kitaplarda ve internette yayınlanan bilgiler spekülatif karakterlidir. Bilim adamları, Çin'deki piramitler konusunda çözülmesi gereken daha birçok soru olduğunu belirtmektedirler.

Çinli arkeloglar bu yapılara "tepe" demeyi tercih etmekte, bu tepeler "mosole" denilen büyük mezarlıklarda yer almaktadır. Bir mosole, en az iki piramit, bunların çevresinde ise yüzlerce küçük mezar tepesi ve toprak mezarı kapsamaktadır. Çin'deki piramitleri araştırmak için tarihsel kayıtların ele alınması, ayrıca bölgesel gelenekler, inanışlar ve efsanelerin de dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

1999 yılında incelenmeye başlayan Han Yangling Mosolesi'nde iki büyük ve iki küçük piramit ile soylulara ve yüksek memurlara ait çok sayıda mezar tepesi bulunmaktadır. Çok sayıda bilim insanının çalıştığı bu projede elde edilen bilgi ve buluntular kurulan bir müzede sergilenmektedir.

Han Yangling Mosolesi'ndeki iki büyük piramit Batı Han Hanedanlığı'ndan İmparator Liu Ki (İ.Ö. 188-141) ve eşi Wang'a aittir. Tarihsel kayıtlar bu piramitlerin 28 yılda (İ.Ö. 152-128) tamamlandığını göstermektedir.

Mezarlarda yapılan kazılarda çok sayıda pişmiş toprak heykelcik ele geçmiştir. Büyüklükleri 56-62 cm arasında değişen insan heykelciklerinden kadın heykelcikleri 30-55 cm boyunadır. Çok sayıdaki boyalı hayvan heykelciği arasında ise boğa, at, tavuk, domuz, koyun, köpek ve balık betimleri görülmektedir.

ÇİNDEKİ TÜRK PİRAMİTLERİ

Çin'de yapılan araştırmalardan sonra ortaya çıkan 'Türk Piramitleri' tarihi ezberi bozacak Çinin orta kesimindeki Şaanşi eyaletinin başkenti Şian şehrinin 100 kilometre yakınında bulunan Türk piramitleri hakkında araştırmalarda bulunan ve piramitlerin içine giren ilk Türk araştırmacı yazar Oktan Keleş, piramitlerdeki materyallerin Türk tarihi açısından büyük önem arz ettiğini ve "bütün ezberleri bozacak kadar dünya tarihi açısından önemli olduğunu" söyledi.

"Beyaz piramitler" ya da "Türk piramidi" diye de anılan piramitlere giren ve orada araştırmalarda bulunan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradaki materyaller konunun uzmanları tarafından incelendiğinde şunu söyleyebiliriz: Tarihin tekrar yazılması gerekebilir" dedi ve piramitlerdeki materyallerin Türk tarihi açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.

Keleş, bölgeye daha önce de araştırma yapmak için başkalarının gittiğini ancak araştırmacıların görüntü almasına izin verilmediğini ve şimdi yayımlanan fotoğrafların, "şu ana kadar yayımlananlar arasında bir ilk" olduğunu vurguladı.

Yaşlı bir Çinli rehberliğinde piramitlerin iç kısımlarına girdiklerini belirten Keleş, piramitlerin içinde Türklere ait olduğunu düşündükleri sembol, heykel ve tabletler olduğunu kaydetti.

Keleş, kendilerinin ortaya koyduğu deliller karşısında Çinli yetkililerin, "Eski dönemlerde Uygurlar, Çinliler adına paralı asker olarak görev yapıyorlardı. Buradaki semboller ve işaretler onlardan kalma" dediğini aktardı ve "Bu düşünce tabii kendilerine ait" diye konuştu.

PİRAMİDİN İÇİNDEYİZ

Piramitlere giderken ve piramitlerin içinde yaşananları aktaran Oktan Keleş, yaşlı bir Çinli rehber eşliğinde piramitlere yakın bir yerden doğal bir mağaranın içerisinde girdiklerini ve karanlıkta 40-50 metre kadar yürüdüklerini anlatarak, "Mağarada 3 kanallı bir girişe geldik. Sonra dikey bir yerden 7-8 metre aşağı kaydık. Geniş bir alana geldiğimizde Çinli rehber bize Piramidin içindeyiz dedi" diye konuştu.

Keleş, piramidin tabii bir oluşumun üzerine inşa edildiğini belirtti ve Çinli rehber eşliğinde bir mezar odasına ulaşıldığını aktardı.

Mezar odasında yerde boyu 2 metreye yakın bir mumya olduğunu belirten Keleş, mumyanın başında bulunan bir kayada çeşitli işaret ve yazıların yanı sıra "ay yıldız, kurt başları" gördüklerini söyledi. Keleş, alana ışık tutulduğunda "şoke olduklarını" ve "3 metre boylarında, muhtemelen granit taştan yapılma bir baş heykeli" ile karşılaştıklarını kaydetti.

Keleş, heykelin üst kısmında çift boynuza benzer bir objenin bulunduğunu, kafasının ortasında da bir "ay-yıldız" simgesinin göze çarptığını anlattı.

Heykelin yanında da kucağında çocuk olan başka bir kadın heykelinin ve yerde bir mumyanın bulunduğunu belirten Keleş, şöyle devam etti: "İhtiyar Çinli, dizlerinin üzerine çöküp bir şeyler mırıldanıyor.

Gördüğümüz mumya bir erkeğe ait. 30 sene kadar önce yüzü daha net seçiliyormuş hatta ayaklarında çizmeye benzer şeyler olduğunu söylüyor, yaşlı Çinli. İçeride yaklaşık 7-8 dakika kadar kaldık ki, ihtiyar Çinli acele çıkmamız gerektiğini işaret ediyor. Biz biraz daha kalıp, etrafı iyice incelemek istiyoruz. Yaşlı Çinli sertleşiyor, teklifimizi kabul etmiyor. Aşağı doğru merdivenle inilen bir yer görüyoruz ve oraya inmek istiyoruz. Yaşlı Çinli, oraya inişin çok zor olduğunu, indikten sonra çıkışın daha da zor olduğunu, buradan acele çıkmamız gerektiğini söylüyor. Çinlinin bu kadar telaşlı olmasından ve sinirlenmesinden dolayı aşağı inemedik. Ancak fenerle şöyle etrafı bir taradığımızda, duvarlarda yazılar ve şekillerle üst üste dizilmiş ve birbirlerine yapışmış tabletleri gördük daha fazlasını seçemedik." -

ATANIZ OĞUZ KAĞANIN TEMSİLİ SURETİDİR

Keleş, yaşlı Çinlinin verdiği bilgiye göre, mumyanın yüzünün önceden daha net olduğunu, ancak zaman içerisinde köylülerin mumyanın bazı parçalarını koparması nedeniyle bozulmaya başladığını söyledi.

Çift boynuzlu granit taştan üç metrelik baş figürünü sorduklarında ise şaşırtıcı bir cevap aldıklarını belirten Oktan Keleş, Çinlinin "O sizin atanız Oğuz Kağanın temsili suretidir" dediğini nakletti.

Keleş, Çinlinin piramidin alt kısmında başka bir mumya olduğunu ve onun hiç bozulmadığını ileri sürdüğünü, ayrıca var olan binlerce tabletten bazılarının zaman içerisinde aşınarak birbirine yapıştığını söylediğini aktardı.

Piramitlerin bulunduğu bölgenin yasak olduğuna dair söylentilerin sorulması üzerine Keleş, bölgenin tamamen yasaklanmış bir bölge olmadığını, ancak içeride araştırma ve çekim yapmak konusunda izin verilmediğini belirtti.

Keleş, özellikle Alman bilim adamlarının yaptığı çalışmaların "oldukça önemli" olduğunu, ellerinde bazı bilgiler olmakla beraber görüntü olarak kanıt sunamadıklarını vurgulayarak, "Bildiğimiz kadarıyla bizim yayımladığımız görüntüler bu alanda en kapsamlı görüntüler olma özelliğine sahiptir" diye konuştu.

TÜRK PİRAMİTLERİ - BEYAZ PİRAMİRLER

Şian şehrinin 100 kilometre yakınında bulunan Çin piramitlerinin, diğer adıyla "Türk piramitlerinin" keşfi konusunda birçok iddia bulunuyor. Bunların arasında en yaygın olanı ise İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalı pilot James Gaussmanın Hindistandan Çine uçarken piramitleri gördüğüne dair iddialar olmasına karşın, bu iddiaları doğrulayacak bir kanıt bulunmuyor.

Gaussmanın iddialarının aslında Trans World Havayollarının Uzak Doğu yöneticisi Binbaşı Maurice Shehana ait olduğu düşünülüyor.

Keleş, Gaussmanın bölgedeki piramitleri görmesinin ardından Alman araştırmacı yazar Hartwig HausDorfun bölgeye gittiğini ve piramitler hakkında birçok materyal topladığını aktardı.

Keleş, Hausdorfun bu piramitlerde, ön Türklere ait "yazılar ve çok değişik mumyalar olduğunu" söylediğini, ancak bunları delillendiremediği için bilgilerinin kuşkuyla karşılandığını belirtti.

Piramitlerin sayısının irili ufaklı 100 civarında olduğu belirtilirken, söz konusu piramitlerin kime ait olduğu ve içindekiler hakkında kesin bilgi bulunmuyor.

Çin'de saklanan Türk Piramitleri [beyaz piramitler]

TÜRK PİRAMİTLERİ - BEYAZ PİRAMİRLER REİMLERİ

ORTA ASYADAKİ TÜRK PİRAMİTLERİ


Bugün çin sınırları içerisinde yer alan, xian şehrine 100 km uzaklıkta qin ling shan dağlarında Ön-Türk uygarlıklarından birisi tarafından inşa edilmiş, etrafında irili ufaklı 100 adet piramitle beraber, 300 metre yüksekliğinde bir piramit bulunmaktadır; BEYAZ PİRAMİT
Beyaz Piramitin ikinci dünya savaşı sırasında çine yardım malzemesi götüren bir C-54 uçağından çekilen fotoğrafı 1957 yılında ilk kez life dergisinde yayınlanmıştır.
Bu piramitleri araştırmak üzere 1994 yılında şensi bölgesinde bir araştırma gezisi yapan alman bilim adamı hartwig hausdof kendi koleksiyonundan birkaç resmin halka açılmasına izin vermiştir. hausdorfa göre piramitlerin yapım tarihi en az M.Ö. 2500ler civarındadır.
Bölge çin tarafından yasak bölge ilan edilmiş olduğundan dolayı piramitler içerisinde bulunan mısır medeniyetinden çok ileri bir teknikle mumyalanmış olan cesetler ve Ön-Türkçe yazıtlar üzerinde araştırma yapılamamaktadır.

Piramitlerin ebat,orijinal şekil ve büyüklükleri ,dikkat çekmemesi açısından çin hükümeti tarafından maksatlı olarak tahrip ve kamufle edilmiştir.Piramitlerin üst tarafları kesilmiş ve üstleri toprakla doldurulup, kamuflaj amacıyla ağaçlandırılmıştır .

alıntıdır

Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme