12 Aralık 2017 Salı

Heredot Kimdir? - Hayatı ve Eserleri Hakkında Kısaca Bilgi

Heredot Kimdir? 


Heredot, M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış Antik Yunan  tarihçi, yazar ve bilginidir. Cicero ve pek çok ünlü tarihçi'nin "tarihin babası" olarak adlandırdığı Herodot, ülkemizde Halikarnaslı Herodot olarak da tanınır.Heredot'un gezip gördüğü yerleri insanlara anlatması sayesinde tarih bilimine önemli katkılarda bulunduğu söylenir. En büyük eseri olan ve "Herodot Tarihi" ismine sahip olan kitabında dünyanın farklı bölümlerine yaptığı seyahatler yaşadıklarını anlatmıştır.

Sürgün yedikten sonra dünyanın birçok farklı bölgeyi gezen Herodot, bir dönem Atina 'da da yaşamıştır. Atina 'da yaşadıktan sonra Mısır 'a giden Herodot, burada Assuan 'a kadar inmiştir. Mısır 'a gittikten sonra Mezotopamya 'nın büyük bölümünü gezen Herodot, günümüzde Filistin olarak bilinen bölgeyi de ziyaret etmiştir. Filistin 'den çok uzak olmasına rağmen Güney Rusya topraklarına da giden Herodot 'un yolculukları hakkında bazı tahminler de vardır. Tarihçiler kesin olarak belirtmese de, Herodot 'un Güney Afrika sahillerine kadar gittiğini de düşünmektedir. Yaşlılık yıllarını İtalya 'nın Thurii isimli Yunan kolonisinde geçiren Herodot, burada uzun yıllar boyunca yaptığı geziler hakkında büyük eserini yazmıştır.

Tarihin babası olarak anılmasını sağlayan ünlü eserini yazmak için İtalya 'da bir nevi inzivaya çekilen Herodot, gördüğü birçok bölge ve özellikle Persler ile Yunanlılar arasındaki savaşlar hakkında yazmıştır. Herodot Tarihi isimli ünlü eserinde birçok farklı bölgeden bahsetse de, Herodot 'un bu eserindeki temel konunun Pers-Yunan Savaşları olduğu söylenebilir. Persler ile Yunanlılar arasındaki savaşların ilki Herodot doğmadan kısa süre önce gerçekleşmiş ve ikinci savaş da Herodot 'un çocuk olduğu yıllarda yapılmıştır.


Herodot Tarihi isimli eserin yalnızca bir tarih kitabı olduğunu söylemek de yanlış olur. Zira Herodot Antik Yunanlıların ilgilendiği sanat eserleri üzerine yazdığı gibi, Asya 'daki kavimlerin sosyal yaşamlarına da değinmiştir. İlk üç kitabı daha çok Asya 'da yaşanan olaylar üzerineyken, ikinci üç kitap Avrupa ve son üçleme de Yunan tarihi hakkındadır.


Ölümünün üzerinden yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen Herodot isminin günümüzde dahi hatırlanmasını sağlayan bu kitap, özellikle Pers Savaşları konusunda tarihçilerin temel kaynaklarından biri olmuştur. Persler ve Antik Yunanlılar arasında yapılan Pers Savaşları 'nı detaylı bir şekilde anlatan Herodot, M.Ö. 492 ile 449 yılları arasında yapılan bu savaşların günümüz tarihçileri tarafından incelenebilmesini sağlamıştır. Batı Anadolu 'da günümüzün Bodrum 'unda dünyaya gelen Herodot, daha sonra Tiran tarafından sürgün yemiş ve kendisine dünya çapında ün kazandıracak gezilerini de bu şekilde yapmıştır.

Heredot'un M.Ö. 426-415 yılları arasında öldüğü sanılmaktadır.
Paylaş:

1 yorum: