28 Aralık 2017 Perşembe

Hülagü Han Kimdir? Nedir? - Hayatı Hakkında Tarihi BilgilerHülagü Han (1217-1265) 

Cengiz Han'ın torunudur.İlhanlı Devleti'nin kurucusudur. Soyu Cengiz Han dan gelen Hülagü Han, adını Abbasileri yıkan hükümdar olarak tarihe geçirmiştir. Özellikle İran seferi ve Bağdat ın alınması sebebiyle tarihe Türklerin kanını yerde bırakmayan, zalimliğe uğrayan milletini için  kan akıtmaktan çekinmeyen Moğol hükümdarı, tarihin en büyük ve en güçlü kişiliklerinden biridir.

Cengizhan'ın ölümünün ardından babası büyük han Mengü tarafından güneyde İran ve Abbasilere karşı dedesi Cengiz Han'ın politikalarını devam ettirmesi için görevlendirilmiştir. Ardından büyük bir Ordu Kuran Hülagü Han, İran'a sefer düzenlemiş, ilk etapta hiçbir direnç ile karşılaşmadan feth ederek yoluna devam etmiştir.

Haşhaşileri Yok Eden Hükümdar

Meşhur haşhaşilerin Alamut Kalesi'ni kuşatmış, yüzyıllar boyu kimsenin alınamaz, girlemez dediği Alamut kalesini Usta bir Bilginlik ve teknoloji ile kolayca fethetmiştir.

Hülagü Han mühendisleri sayesinde Sarp Alamut kalesini fethederek dünya tarihine geçmiştir. Bilindiği üzere Alamut kalesi oldukça Sarp kayalıklarda, oldukça profesyonel Haşhaşiler tarafından korunmakta ve alınması çok zor bir konumdaydı. Hülagü Han mühendislerin akıl vermesiyle Kalenin altındaki tepenin içine tüneller kazdırmış ve bu  tünelleri tamamen petrol ve barut ile doldurmuştur. Adeta Kalenin bulunduğu Tepeyi dev bir bombaya dönüştürmüş kaleyi havaya uçurmuştur. Hülagü Han ve Moğol ordusu, böylelikle hiç alınamaz denilen Alamut Kalesi'ni fetih etmiş ve ardından Bağdat'a yönelmiştir.

Babası Büyük Han'nın ona öğüdü, kendisine direnmeyen kasabaları ve milletleri hoşgörülü davranması, ancak ona direnen şehirleri tamamen kılıçtan geçirmesini öğütlemiştir. Abbasilerin Türklere uyguladığı zalimliklerden dolayı oldukça rahatsız olan Hülagü Han, intikam almak üzere Bağdat'a sefere çıkmış ve son Abbasi Halifesi Mustasım' dan teslim olmasını istemiştir. Halife ise kendisine saldırırsa Allah'ın gazabına uğrayacağını söylemiş teslim olmayı reddetmiştir.


Hülagü Han bu sebepten oldukça kızmış ve Moğol savaş makinesini harekete geçirmiştir. Abbasiler üzerine Bağdat'a oldukça kanlı bir sefer yapmış, Bağdat şehrini çok fazla zorlanmadan yıkıcı savaş gücü ile ele geçirmiştir. Dünya tarihinde kanlı savaşlar arasında gösterilen bu sefer de Bağdat'ın tamamının öldürüldüğü rivayet edilmektedir.Kimi kaynaklarda 90 bin kişinin 1258 yılında öldürüldüğü, bir hafta boyunca tüm Bağdat'ın yağmalandığı rivayet edilir.

Hülagü Han Orta Asya Gök Tengri - Şaman inançlarına sahipti. Hülagü Han'ın Abbasilerin Türklere yaptığı acımasızca kanlı katliam ve zulümlerden dolayı, Araplara nefret beslediği söylenir.

Moğollar yapılan Düceyil Muharebesi'nin ardından Bağdat şehrini tamamen ele geçirmiş, kaçmak isteyenlerin ise yakalayıp öldürmüşlerdir. Halife yakalanmış ve Türk kültürü ve bozkır geleneklerine göre asil kanın yere düşmesi uğursuzluk sayıldığından, son Abbasi halifesi'nin keçeye sarılıp atlar tarafından çiğnetilerek öldürüldüğü söylenir.

Hülagü Han'ın o dönemde kazandığı savaşlarda kaç düşmanı öldürdüğü bilinmese de o zamanın Fransa Kralına yazdığı mektupta ordusunun yaklaşık 200 bin kişiyi öldürdüğünü söylemiştir.

Hülagü Han, ardından Filistin seferine çıkmış, Suriye ve Eyyubiler üzerine gitmiştir. Bir sonraki hedefleri Mısır olurken babası büyük Han Mengü'nün ölümü Hülagü Hani bu sefer den Vazgeçmek Zorunda bırakmıştır. Ardından taht karışıklıkları nedeniyle Hülagü Han hakimiyetindeki bölgeye kuzeye geri döndü. Bu süreçte yerine bıraktı Ordu Araplar tarafından Ayn Calut bölgesinde yenilgiye uğratılıca Hülagü Han, intikam için yeni bir Ordu topladı. Ancak kuzeni Berkehan ona Savaş açmış ve bu Seferden vazgeçmiştir.

Kuzeni ile yaptığı savaşta hayatının ilk yenilgisini alan Hülagü Han kafkaslarda Bozguna uğramıştır. Bu savaş Moğol orduları arasındaki ilk savaş olup taht kavgalarının kıvılcımını ateşlemiştir. Hülagü Han 1265 yılında ölmüş, atı ve cariyeleri de kurban edilerek onunla birlikte gömülmüştür. Cenazesi Gök Tengri -Şaman geleneklerine göre yapılmış olan Büyük Türk Hükümdarı Hülagü Han 'ın  mezarı Urmiye Gölü'ndeki bir adaya gömülmüştür.

En büyük oğlu Abaka Han yerine geçerek babasının politikasını devam ettirmiştir.
Hülagü Han, tarihe ünlü Bağdat seferi ile Abbasi'leri tarihten silmesi ve Alamut Kalesi'ni fethetmesiyle Haşhaşi'leri  yok etmesiyle geçmiştir. Bilime ve kimyaya çok ilgili olduğu pek çok kaynakta belirtilmektedir.

Hülagü Han'ın soyu kökü Gök-Türklere dayanan Cengiz soyundan gelen safkan bir Türktür.  Hülagu Hanın bir diğer özelliği ise; Feth ettiği yerlerde Türkçe konuşmayı mecbur kılmıştır. Bunu İran tarihini incelediğimiz de görüyoruz. Türk milleti belki bu gün Türkçe konuşmasını bile Hülagu Hana borçlu olabilir.

Kale kuşatmalarında her zaman Türk olmayan unsurları en ön saflara sürmüş olması kendi kanından olanların hayatına verdiği önemi göstermektedir.Kale kuşatmalarında Çinli' ler gibi Türk olmayan askerleri ön saflarda kullanmıştır.
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme