28 Aralık 2017 Perşembe

Hülagü Han'ın Arap Halifesine Yazdığı Mektubu (Tam Metni)Tarihin gördüğü en büyük Türk  Hükümdarlardan olan Cengiz Han'ın torunu olan Hülagü Han Türklerin kanını yerde bırakmayan Ataları gibi yiğit yapısıyla Türk ve Dünya tarihinde adından söz ettiriyor.İşte adını tarihe Abbasileri yıkan hükümdar olarak geçiren Hülagü Han son Abbâsî Halifesi el-Mustasım'a yazdığı rivayet edilen ve Gregorius Bar Hebraeus'un Moğol tasvirinde bahsettiği o meşhur mektup şöyle başlıyor...

''Biz, Tanrının kuvveti ile kaldık ve onun kuvveti ile muvaffak olduk ve olmaktayız. 

Hiç şüphe yoktur ki biz, Tanrının yeryüzündeki askeriyiz; kendisi gazabına uğratmak istediği kimselerin üzerine bizi gönderir. Hadiseler, size ibret ve sözümüz size nasihat olsun. Nice kimseleri yok ettik, nice çocukları atasız bıraktık, yeryüzünün üstünü değiştirdik ve altüst ettik; size kaçmak var, bizde ise kaçanları yakalamak var, sizin için bizim kılıcımızdan kurtulmak yoktur; siz nerede bulunursanız bulunun oklarımız size yetişir, atlarımız her attan ziyade koşar ve oklarımız bütün siperleri deler, kılıcımız indiği yere yıldırım gibi iner, akıllarımız dağlar gibi sağlamdır, sayımız ise kumlar kadar çoktur; bizden aman dileyen selamete erer, bizimle savaşa yeltenenler sonunda pişman olurlar.

Siz bize kafir diyorsunuz, biz de size fasık diyoruz. Biz, bütün işleri tedvin ve takdir eden Tanrı tarafından, size musallat edildik. Yeryüzünün batı ve doğusu bizim elimizdedir, hiçbir yere kaçıp kurtulamazsınız.''

Hülagû Han

Diye haber gönderdiği rivayet edilir. Korku nedir bilmeyen bir kişi olduğu söylenir; en büyük zevki ormandan yakalanıp getirilen vahşi boz ayılarla özel bir arenada güreş tutmakmış. Hıristiyan Gagauz Türkü olan eşi Tokuz Katundan doğan oğlu Abaka Kağan da babası Hülagü ve dedesi Çingizin izinden gitmiş yaman bir yiğittir.


Babasının ölümünden sonra İlhanlı Devletinin başına geçti ama çok genç yaşta zehirlenerek öldürüldü. Türklüğe sarılmanın, tek kurtuluş olacağı yakın bir gelecekte; Hülagü Han iyice tanınacağına eminim. Hülagu Han; genelde Müslümanlar ila savaştığı için islamcı-ümmetçi-sentezci kesim tarafından hiç sevilmezler; Türklükten dışlanıp kötülenirler.

Fakat fiziksel açıdan Moğollara hiç benzemeyen; sarışın, mavi gözlü, beyaz tenli bir kişi olduğu bilim adamlarınca da kanıtlanmış olan Çingiz, soyu Gök-Türklere dayanan safkan bir Türktür, dolayısıyla Hülagu de Türktür. Hülagu Hanın bir diğer özelliği ise; Feth ettiği yerlerde Türkçe konuşmayı mecbur kılmıştır. Bunu İran tarihini incelediğimiz de görüyoruz. Türkçe konuşmayı mecbur kılan bir hükümdarı, Türklükten nasıl dışlarız, bu en büyük insafsızlıktır. İslamlaşmayı; araplaşmak ve onun kültürünü yaşatmak olarak anlayan, Türk milleti belki bu gün Türkçe konuşmasını bile Hülagu Hana borçludur.(1937 kadar camilerde hutbeler bile Arapça okunmuştur. Bu son derece önemlidir)


Bağdat seferi olmasa; Anadolu Türklüğü belki de tamamen Araplaşacak yada farsileşecekti. Tarih yazanlar; hiçbir zaman tarihi yapanlara, sadık kalmadığı için birçok şey göz ardı edilir. Örneğin; Arapların (Kuteybe Bin Müslim) Talkan ve Curcanda katlettikleri Yüz binlerce Türkün adı bile anılmaz. 24 Km yol boyunca ağaçlara asılarak katledilen Türklerin adı bile geçmez. Türk Gençliği olarak: Tarihimizin noktasından, virgülüne kadar her şeyine sahip çıkacağız. Türk çocuğu; Irkından binlerce kahramanın çıktığını bilecek, Türk olmanın gururunu yaşayacak, gelecek için ümitsizliğe kapılmayacaktır.

kaynak: http://www.turkcubakis.com/hulagu-hanin-arap-halifesine-mektubu/
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme