6 Ocak 2018 Cumartesi

İş Bankası Kimin? İş Bankası'nın Sahibi Kimdir? - İş Bankası Ortaklık Yapısı Nedir?


Türkiye İş Bankası A.Ş., kısaca İş Bankası, Türkiye'de bireysel ve ticari bankacılık hizmeti sunan en büyük özel bankadır. 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu İş Bankası, Cumhuriyet döneminin ilk ulusal Türk bankasıdır. İş bankasının ilk genel müdürü Celal Bayar'dır.

İş Bankası Kimin? İş Bankası' nın Sahibi Kimdir?

1924 senesinde Ankara’da faaliyete başlayan İşbank Mustafa Kemal Atatürk’ün yönergeleri ile kurulmuş olmasının yanı sıra ilk milli banka olma özelliğine sahiptir.Celal Bayar liderliğinde kurulmuştur.Kurtuluş savaşından ve cumhuriyetin kurulmasından sonra Türkiye’nin aşması gereken finansal sorunların olması nedeniyle tasarrufu teşvik ederek toplanacak fonlarla bütün ekonomik faaliyet kollarını finanse edebilecek, gerektiğinde çeşitli alanlarda sanayileşme hareketinin başlatılmasına kendi kaynakları ile destek verecek bir kuruma ihtiyaç duyulmaktaydı.


İthalat ve ihracatın yabancılar tarafından yapılıyor olması ve bu işlerin bir Türk şirketi tarafından yapılması gerektiği ile ilgili görüşmeler sonrasında 250 bin TL’lik ilk sermayesi Atatürk tarafından karşılanarak kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

İlk kuruluş kararları İzmir Birinci İktisat Kongresi’nde alınan İşbank iki şube ve 37 çalışan ile 26 Ağustos 1924 tarihinde faaliyete başlamıştır.Atatürk’ün 250 bin TL’lik sermeyeyi karşılamış olması bankanın kuruluşu işin yeterli olmadığından gerekli olan 1 milyon TL’nin geri kalan kısmı 36 farklı ortaktan alınarak kuruluş gerçekleşmiştir. İşbank kuruluşu itibari ile sadece bankacılık alanında değil ülkenin ihtiyacı bulunan alanlarda ki yatırımları da üstlenmiştir.

Banka şeker, cam, dokuma sektörlerinde yer almasıyla beraber , maden, liman, kömür işletmeleri gibi çok çeşitli alanlarda iştiraklere girişmiştir.1927 senesi itibariyle İtibar-ı Milli Bankası ile birleşen İşbank sermayesini 4 milyon TL’ye yükselterek faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir.


Ülkenin tasarruf bilincini geliştirmek için ciddi atılımlarda ve çalışmalarda bulunan iş bankası 1928 senesinde Türkiye’ye ilk kumbarayı getirerek birikimi desteklemiştir. 1932 senesinde Almanya ve Mısır’da şube açarak dünya finans sektörüne giriş yapan İş bankası yurt dışında şube açan ilk Türk bankası olma özelliğine sahiptir.

1950 senesinde iştirak sayısını arttıran İş Bank imalat sektörü ilk sırada olmak üzere bir çok iş kolunda yatırım yaparak itici güç konumuna gelmiştir. 1980 senesinden sonra şube sayısını arttıran İş Bank 1982 senesinde ilk ATM’leri Türkiye’ye getirmiştir.

1996 senesinde mavi hat isimli ilk müşteri hizmetlerini hizmete sunmuş ve 1997 senesinde ilk internet şubesi açarak bankacılık sektöründe ki öncülüğünü devam ettirmiştir. İş bankası 1.300’ün üzerinde ki şube sayısı ve 24 binin üzerinde ki çalışan sayısı ile günümüzde Türkiye’nin 2. en büyük bankasıdır.Kuruluşu itibari ile İş Bank halka açık bir bankadır.

İş Bankası Ortaklık Yapısı Nedir?


Munzam Sandığı aracılığı ile çalışanlar ve emekliler bankanın %40,1’ine ortak durumundadır. Bu nedenle ortaklık yapısı olarak Türkiye’de bulunmayan bir yapıya sahiptir. İş Bankası Munzam Sandık Vakfı İş Bank çalışan ve emeklilerinin dahil olduğu bir vakıftır.

İş Bank’ın %40,1’nin hissesine sahip olan İş Bankası Munzam Sandık Vakfı dışında diğer hissedarlar , Atatürk hisseleri olarak adlandırılan hisseye sahip olan %28,09 dilimde ki Cumhuriyet Halk Partisi ve halka açık olan pay %31,7 olmak üzere dağılım göstermektedir. Cumhuriyet Halk Partisine ait olan %28,09’lük hisselerin temettü geliri ise Atatürk’ün vasiteyi gerekçesi ile Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na bırakılmıştır.Bu bilgiye göre İşbank’ın sahibinin İşbank çalışanları ve emeklilerinin olduğu söylenebilmektedir.
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme