7 Ocak 2018 Pazar

Nirvana (Budizim) Nedir? Nirvanaya Ulaşmak Nedir? Hakkında Bilgi


''Nirvana'' kelimesini güncel hayatın akışı içerisinde pek çok kişiden farklı durumlar karşısında duymuşsunuzdur.Bir de ''Nirvanaya Ulaşmak'' diye bir tabir var; ancak Nirvana'nın tam olarak ne olduğunu, ne anlama geldiği bazılarımızca tam olarak bilinmemektedir. Hali ile Nirvana'ya ulaşmak meselesi de tam olarak bilinmediği olabilir.İşte bu sebepten Nirvana nedir ve Nirvana'ya Ulaşmak nedir?, Nirvanaya nasıl ulaşılır? sorularının cevaplarını araştırdık ve bu sayfada derledik...

Nirvana (Budizim) Nedir?  

Nirvana, Sanskrit dilinde "dışarı" anlamına gelen "nir" ve "esmek, üflemek, nefes vermek" anlamındaki "va" sözcüklerinden türetilmiş olup, Doğu dinlerinde, mistizminde ve Hint Teozofi'sinde manevi kurtuluş'u belirtmek üzere, sözcük anlamıyla "dışarı esmiş", "dışarıya üflenmiş" anlamına gelir.Hinduizm'de ve yoga felsefesinde nirvana kişinin yeryüzünde tekrar doğma ihtiyacından kurtulacak derecede gelişmiş, olgunlaşmış olması anlamında ele alınır. Nirvana Budizm’in en yüksek rütbesi olup, sonsuz ve acısız bir huzuru ifade eder.

Budizm'in temel ilkelerinden birini oluşturan nirvana, Gautama Buda'ya göre, Dünya'yı ilgilendiren karma yasasına (nedensellik kuralı) artık bağlı olmayacak derecede her şeyden arınmış olmak, tüm karmik telafilerini gidermiş olmaktır. Gautama Buda ıstıraplarınızın nedeni geçici olan dünyasal unsurlara bağlanmanız, maddi isteklerinizdir der. Bu bakımdan, nirvana arzuların, maddi isteklerin sönmesi ve dolayısıyla ıstırapların, acıların, nefretin sönmesi anlamına da gelir. Daha açık bir deyişle, Budist felsefeye göre, Dünya bir çile yeridir; insan iyilik yaparak yaşamalı, zulüm etmekten kaçınmalı, daha da önemlisi vicdanının sesini dinlemelidir.Budist Asanga'ya göre, nirvana öte-aleme ait bir ödül olmayıp, insanların ruhsal gelişim sonucunda yeryüzünde erişebilecekleri bir haldir; bu, saf bilinçlilik halidir.

Nirvana'ya Ulaşmak Nedir? Nirvana'ya Nasıl Ulaşılır?


Bu düşünce mutluluğunun anahtarı olarak belli kavramlar sunar; doğru düşünmek, görüş, eylem, çaba, anımsama ve doğru yaşayış gibi. Nasıl ki bu felsefe ruhu özgür bırakmayı ve varlığının farkına varmayı savunuyorsa, başkalarının düşüncelerinden sıyrılmak gerektiğini de savunmaktadır. Hayatı doğal akışına bırakmak gerektiğini, henüz olmamış şeyleri düşünüp üzerine gitmemeyi, yaşanmış olayların ise tekrarlanacağı korkusunu bir kenara bırakmayı savunur. Başıma bu gelir mi? Aynı şeyleri tekrar yaşar mıyım? Gibi düşüncelerden uzak durmayı gerektirir.


Nirvana’ya ulaşmanın en etkili yolu, aşırı duyguları, ihtirasları kontrol altına alabilmektir. Bu anlayışın en önemli düşüncesi, kişinin hayatı boyunca yaptığı eylemlerin ileriki hayatında önüne geleceğini savunur. Yani ne ekersen onu biçersin mantığı ile hareket eder. İnsanların düşüncelerine saygılı bir birey olmayı ön gören bu kavram, her zaman iyi düşünmenin faydalı olacağını inanır. Hayatın getirdiklerine razı olmak ve yaşanılması gerektiğine inanmak, daha az acı çekmeyi sağladığını düşünmektedir. Bu anlayış, insanların, emeğinin, çalışmanın karşılığını mutlaka karşılığını alacağını düşünür ve başarı neticesinde nirvana’ya ulaşacağını savunur.
Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme