15 Şubat 2018 Perşembe

Damga Vergisi Nedir? 2018 Damga Vergisi Tutarları Miktarları OranlarıHer yıl Gelirler idaresince güncelenen ve yıılık gelir vergisi beyannamesi damga vergisi, gelir geçici vergi damga vergisi, kdv damga vergisi, gelir tablosu gelir vergisi, işletme hesabaı özeti damga vergisi, beyanname damga vergisi gibi şekillerde duyduğumuz ve vergi dairelerinde, muhasebeyle ilgili sıkça mükelleflerin karşısına çıkan damga vergisi nedir, damga vergisi kimler tarafından ödenir, 2018 damga vergisi miktarı nedir gibi soruların cevapları yazımızın detayında...

Damga Vergisi Nedir?

Kişiler ile kişiler, kişiler ile kurumlar veya kurumlar ile kurumlar arasında hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergilerdir.

Buradaki kağıt terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.Damga vergisinin alınabilmesi için kağıdın ibraz edilebiliyor olması, imzalanabilir veya imza yerine geçen ibareler olması ve hüküm içermesi gerekmektedir.

Damga Vergisini Kim Öder?

Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler öder. Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisini, Türkiye'de bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden. Devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananlar öderler. Ancak bunlardan ticari veya mütedavil kağıt mahiyetinde bulunanların vergisini, bunları en evvel satan veya kabul veya başka suretle kullanan kişiler öderler.

2018 Damga Vergisi Tutarları Miktarları Nedir? ( 2018 Damga Vergisi Oranları)

29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 62 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlendi. Diğer taraftan, anılan Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 2.135.949,30 Türk Lirası oldu.

2018 Damga Vergisi Oranları ve Ücretleri Listesi

Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme