Heredot etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Heredot etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

12 Aralık 2017 Salı

Heredot Kimdir? - Hayatı ve Eserleri Hakkında Kısaca Bilgi

Heredot Kimdir? 


Heredot, M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış Antik Yunan  tarihçi, yazar ve bilginidir. Cicero ve pek çok ünlü tarihçi'nin "tarihin babası" olarak adlandırdığı Herodot, ülkemizde Halikarnaslı Herodot olarak da tanınır.Heredot'un gezip gördüğü yerleri insanlara anlatması sayesinde tarih bilimine önemli katkılarda bulunduğu söylenir. En büyük eseri olan ve "Herodot Tarihi" ismine sahip olan kitabında dünyanın farklı bölümlerine yaptığı seyahatler yaşadıklarını anlatmıştır.

Sürgün yedikten sonra dünyanın birçok farklı bölgeyi gezen Herodot, bir dönem Atina 'da da yaşamıştır. Atina 'da yaşadıktan sonra Mısır 'a giden Herodot, burada Assuan 'a kadar inmiştir. Mısır 'a gittikten sonra Mezotopamya 'nın büyük bölümünü gezen Herodot, günümüzde Filistin olarak bilinen bölgeyi de ziyaret etmiştir. Filistin 'den çok uzak olmasına rağmen Güney Rusya topraklarına da giden Herodot 'un yolculukları hakkında bazı tahminler de vardır. Tarihçiler kesin olarak belirtmese de, Herodot 'un Güney Afrika sahillerine kadar gittiğini de düşünmektedir. Yaşlılık yıllarını İtalya 'nın Thurii isimli Yunan kolonisinde geçiren Herodot, burada uzun yıllar boyunca yaptığı geziler hakkında büyük eserini yazmıştır.

Tarihin babası olarak anılmasını sağlayan ünlü eserini yazmak için İtalya 'da bir nevi inzivaya çekilen Herodot, gördüğü birçok bölge ve özellikle Persler ile Yunanlılar arasındaki savaşlar hakkında yazmıştır. Herodot Tarihi isimli ünlü eserinde birçok farklı bölgeden bahsetse de, Herodot 'un bu eserindeki temel konunun Pers-Yunan Savaşları olduğu söylenebilir. Persler ile Yunanlılar arasındaki savaşların ilki Herodot doğmadan kısa süre önce gerçekleşmiş ve ikinci savaş da Herodot 'un çocuk olduğu yıllarda yapılmıştır.


Herodot Tarihi isimli eserin yalnızca bir tarih kitabı olduğunu söylemek de yanlış olur. Zira Herodot Antik Yunanlıların ilgilendiği sanat eserleri üzerine yazdığı gibi, Asya 'daki kavimlerin sosyal yaşamlarına da değinmiştir. İlk üç kitabı daha çok Asya 'da yaşanan olaylar üzerineyken, ikinci üç kitap Avrupa ve son üçleme de Yunan tarihi hakkındadır.


Ölümünün üzerinden yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen Herodot isminin günümüzde dahi hatırlanmasını sağlayan bu kitap, özellikle Pers Savaşları konusunda tarihçilerin temel kaynaklarından biri olmuştur. Persler ve Antik Yunanlılar arasında yapılan Pers Savaşları 'nı detaylı bir şekilde anlatan Herodot, M.Ö. 492 ile 449 yılları arasında yapılan bu savaşların günümüz tarihçileri tarafından incelenebilmesini sağlamıştır. Batı Anadolu 'da günümüzün Bodrum 'unda dünyaya gelen Herodot, daha sonra Tiran tarafından sürgün yemiş ve kendisine dünya çapında ün kazandıracak gezilerini de bu şekilde yapmıştır.

Heredot'un M.Ö. 426-415 yılları arasında öldüğü sanılmaktadır.
Paylaş:

Heredot Dilin Kökeni Deneyi Nedir? - Çocuğun İlk Söylediği Kelime Nedir?


Mısır Firavunu'nun yaptırdığı rivayet edilen ve Heredot tarafından yazılan meşhur bir o kadar acımasız olan dilin kökeni deneyi ile ilgili sorular sınavlarda sıkça çıkmaktadır. Mesela karşınıza ''Heredot'un yazdığı Mısır Firavunu'nun dilin kökeni deneyinde, doğunca çobana verilerek kapatılan o dahil kimseyle konuşturulamayan o çocuğun söylediği ilk kelime nedir?'' gibi soru çıkabilir veyahut çıkmış da olabilir.

Dilin kökeni deneyi, antik Mısır'da yapılmış ve Herodot' un eserlerinden günümüze ulaşmıştır. Amacı insanlık tarihindeki eski dilin hangisi olduğunu ortaya koymak olan, Mısır firavunu birinci 1. Psamtik tarafından yaptırıldığı söylenen deneydir.
Bu deney, özellikle son yıllarda ilgiyle izlenen, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, Son soru olarak sorulmuş (2013 yılında) katılan yarışmacı cevabı bilemeyerek büyük ödülü kaybetmiştir.
Deneye geçersek Herodot' un Tarihler isimli eserinin ikinci cildinde, dönemin firavunu 1. Psamtik' ten söz eder.
Heredot, eserinde anlattığı kadarıyla, Mısır'da bulunduğu süre içerisinde, Firavun'un dilin kökeni isimli deney yaptırdığını, bu deneye göre firavunun, 2 tane yeni doğmuş bebeğin, bir çobana teslim edildiğini ve çobana çocukları beslemesini, ancak onlarla hiçbir şekilde konuşmamasını tembihlediğinden bahseder.
Firavun'un düşüncesine göre, kimseyle konuşmayan çocukların ilk söyleyeceği kelimelerin, insanlığın ortak dilini ortaya çıkaracaktır. Zamanla çocuklar büyür. Çoban bir gün çocukların, Bekos diye bağırdığını Duyar. Bekos, Frig dilinde ekmek anlamına gelmektedir. Yani hiç bir sözcük duymayan bu çocuklar ilk kez ekmek demiştir. Bu da insanlığın temel öncesinin karnının doyması ve bilinçaltında doymak olduğu şeklinde bir sonuç çıkarılabilir.Ancak firavun, bu yönden konunun üzerinden gitmemiş Frig dilinin İnsanlığın en eski dili olduğu kanısına varmıştır. Bu deneyin sonucundan, Friglilerin Mısırlılardan ve diğer kavimlerden daha eski bir medeniyet olduğunu, Frig dilinin, dilin kökeni olduğu şeklinde bir çıkarımda bulunmuşlardır.

Deneyi korkunç yapan ise çocukların doğduğu andan itibaren annelerinden koparılıp, bir hayvan gibi hiçbir şekilde konuşulmadan sadece beslenmesi olmuştur. Yani firavunun İlginç ve acımasız deneyi yüzünden iki çocuğun hayatlarının karartılması, tabi ailelerinin durumunu hiç düşünemiyorum bile... Bu deneyi Herodot' tan başka yazan çizen veya doğrulayan herhangi bir başka kaynak olmadığı düşünülmektedir.En azından bu güne kadar ortaya çıkmış böyle bir kaynak yoktur. Onun eserlerinden günümüze taşımıştır ve Heredot dilin kökeni deneyi' nin doğruluğu muallak diyebiliriz. 


Paylaş: