PERFORMANS VE PROJE etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
PERFORMANS VE PROJE etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

24 Aralık 2014 Çarşamba

Türk Bilim Adamları Kimlerdir? Fen 5.Sınıf Ödev Konusu
Türk Bilim Adamları Kimlerdir - Ünlü Bilim İnsanları Listesi - Tairihin Gelmiş Geçmiş En Ünlü Türk Bilim Adamları ve İcatları Hakkında Bilgi - Fen 5.Sınıf Ödev Konusu kısaca...

Ahmed Bin Musa : ( 10 yüzyıl ) Sistem mühendisliğinin Öncüsü. Astronom ve Mekanikçi.
Akşemseddin : ( 1389 – 1459 ) Pasteur önce Mikrobu bulan ilk bilim adamı. İstanbulun fethinin manevi babasıdır. Fatih sultan Mehmet’ in Hocasıdır
Ali Bin Abbas : ( ? – 994 ) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan hipokratesin (Hipokrat) Doğum olayı görüşünü kökünden yıktı.
Ali Bin İsa : ( 11 yüzyıl ) İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren müslüman bilim adamı.
Ali Bin Rıdvan : ( ? – 1067 ) Batıya tedavi metodlarını öğreten islam alimi.
Ali Kuşçu : ( ? – 1474 ) Ünlü Bir türk astronomi ve matematik bilginidir.
Ammar : ( 11 yüzyıl ) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan müslüman bilim adamı.
Abdüsselam : ( 1926 – 19 ) Pakistanlı Fizik Bilgini İlk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı.
Battani : ( 858 – 929 ) Dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biri trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin.
Beyruni : ( 973 – 1051 ) Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit burnu, amerika ve japonyanın varlığından bahseden ilk bilim adamı. Beyruni amerika kıtasının varlığını kristof colomb’un Keşfinden 500 sene önce bildirmiştir. Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi gibi dallarda eserler yazmıştır. Çağın En Büyük Alimidir.
Bitruci : ( 13 yüzyıl ) Kopernik’e yol açan öncülük eden astronom bilim adamı.
Cabir Bin Eflah : ( 12 yüzyıl ) Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginidir . Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.
Cabir Bin Hayyan : ( 721 – 805 ) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır. Maddenin en Küçük parçası atomun parçalana bileciğini bundan 1200 sene önce söylemiştir.
Cahiz : ( 776 – 869 ) Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir.
Cezeri : ( 1136 – 1206 ) İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçi Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak ingiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir.
Demiri : ( 1349 – 1405 )Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan alimdir … Hayatül hayavan isimli kitabı yazmıştır.
Dinaveri : ( 815 – 895 ) Botanikçi Ve astronom bir alim olarak bilinir.
Ebu Kamil Şuca : ( ? – 951 ) Avrupaya matematiği öğreten islam bilgini.
Ebu’l Fida : ( 1271 – 1331 ) Büyük Bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır.
Ebu’l Vefa : ( 940 – 998 ) Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir.
Ebu Maşer : ( 785 – 886 ) Med-cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir.
Evliya Çelebi : ( 1611 – 1682 ) Büyük Türk seyyahı ve meşhur seyahatnamenin yazarıdır.
Farabi : ( 870 – 950 ) Ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir.
Fatih Sultan Mehmet : ( 1432 – 1481 ) İstanbulu feth eden ve Havan topunu icad eden yivli topları döktüren padişahtır fatihin kendi icadı olan ve adı “şahi” olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu..
Fergani : ( 9 yüzyıl ) Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi.
Gıyasüddin Cemşid : ( ? – 1429 ) Matematik alimi. Ondalık kesir sistemini bulan çemşid cebir ve astronomi alimi.
Harizmi : ( 780 – 850 ) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten bilgin. Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa’ ya öğreten bilgin. Cebiri sistemleştiren Bilgin.
Hasan Bin Musa : ( – ) Dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşler olarak bilinen üç kardeşten biri..
Hazini : ( 6 – 7 yüzyıl ) Yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgin.
Hazerfen Ahmed Çelebi : ( 17 yüzyıl ) Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.
Huneyn Bin İshak : ( 809 – 873 ) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.
İbni Avvam : ( 8 yüzyıl ) Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bilgin.
İbni Battuta : ( 1304 – 1369 ) Ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah.
İbni Baytar : ( 1190 – 1248 ) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.
İbni Cessar : ( ? – 1009 ) Cüzzam hastalığının sebeb ve tedavilerini 900 sene önce açıklayan müslüman doktor.
İbni Ebi Useybia : ( 1203 – 1270 ) Tıp Tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktor.
İbni Fazıl : ( 739 – 805 ) 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir.
İbni Firnas : ( ? – 888 ) Wright kardeşlerden önce 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim.
İbni Haldun : ( 1332 – 1406 ) Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir islam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanı.
İbni Hatip : ( 1313 – 1374 ) Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor.
İbni Havkal : ( 10 yüzyıl ) 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alim.
İbni Heysem : ( 965 – 1051 ) Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alim. Galile teleskopunun arkasındaki isim.

İbni Karaka : ( ? – 1100 ) Dokuzyüz yıl önce torna tezgahı yapan bilgin.
İbni Macit : ( 15 yüzyıl ) Ünlü bir denizci ve coğrafyacı. Vasco da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek hindistana ulaştı.
İbni Rüşd : ( 1126 – 1198 ) Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir.
İbni Sina : ( 980 – 1037 ) Doktorların sultanı. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor. Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, pastör’ e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile ilgilendi, Fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası.
İbni Türk : ( 9 yüzyıl ) Cebirin temelini atan islam bilgini.
İbni Yunus : ( ? – 1009 ) Galile’den önce sarkacı bulan astronom.
İbni Zuhr : ( 1091 – 1162 ) Endülüsün en büyük müslüman doktorlarından asırlarca Avrupa’da eserleri ders kitabı olarak okutuldu.
İbnünnefis : ( 1210 – 1288 ) Küçük kan dolaşımını bulan ünlü islam alimi.
İbrahim Efendi : ( 18 yüzyıl )Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendis.
İbrahim Hakkı : ( 1703 – 1780 ) Büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamı. En ünlü eseri marifetnâme, Burçlardan, insan fizyoloji ve anatomisinden bahsetmiştir.
İdrisi : ( 1100 – 1166 ) Yedi asır önce bügünküne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacı.
İhvanü-s Safa : ( 10 yüzyıl ) çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan meydana gelen bir ansiklopedi yazan ilim adamı. Astronomi , Coğrafya, Musiki, Ahlâk, Felfese kitapları yazmıştır.

İsmail Gelenbevi : ( 1730 – 1791 ) 18 yüzyılda osmanlıların en güçlü matematikçilerinden.
İstahri : ( 10 yüzyıl ) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin.
Kadızade Rumi : ( 1337 – 1430 ) Çağını aşan büyük bir matematikçi ve astronomi bilgini. Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur.
Kambur Vesim : ( ? – 1761 ) Verem mikrobunu Robert Koch’dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor.
Katip Çelebi : ( 1609 – 1657 ) Osmalılarda rönesansın müjdecisi coğrafyacı ve fikir adamı.
Kazvini : ( 1203 – 1283 ) Ortaçağın Herodot’u müslümanların Plinius’u , astronom ve coğrafyacı bilgin.
Kemaleddin Farisi : ( ? – 1320 ) İbni Heysem ayarında büyük islam matematikçisi, fizikçi ve astronom.
Kerhi : ( ? – 1029 ) İslam Matematikçilerinden.
Kindi : ( 803 – 872 ) İbni Heysem’e kadar optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgin. Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile tanınmıştır.
Kurşunoğlu Behram : ( 1922 – ? ) Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan beyin güçlerimizden. Halen prof. Behram Kurşunoğlu Amerika da florida üniversitesinde teorik fizik merkezinde başkanlık yapmaktadır.
Lagarî Hasan Çelebi : ( 17 yüzyıl ) Füzeciliğin atası, osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin.
Macriti : ( ? – 1007 ) Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü Matematikçi ve astronom.
Mağribi : ( 16 yüzyıl ) Çağının en büyük matematikçilerinden . Mağribinin eseri olan Tuhfetü’l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için metodlar gösterilmiştir.
Maaşallah : ( 72? – 815 ) Meşhur islam astronomlarındandır. Usturlabla İlgili ilk eseri veren bilgindir.
Mes’ûdi : ( ? – 956 ) Kıymeti ancak 18. 19. Yüzyıllarda anlaşılan büyük tarihçi ve coğrafyacı. Mesudi günümüzden 1000 sene önce depremlerin oluş sebebini açıklamıştır. Mesûdinin eserlerinden yel değirmenlerinin de müslümanların icadı olduğu anlaşılmıştır.
Mimar Sinan : ( 1489 – 1588 ) Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimar. Mimar Sinan tam manası ile bir sanat dahisidir.
Muhammed Bin Musa : ( 9 yüzyıl ) Dünyanın Çevresini ölçen 3 kardeşten biri. Matematikçi ve astronom.
Mürsiyeli İbrahim : ( 15 yüzyıl ) Piri reisten 52 sene önce bugünkü uygun Akdeniz haritasını çizen haritacı. Günümüzden 500 sene önce kadar önce yaşamıştır.
Nasirüddin Tusi : ( 1201 – 1274 ) Trigonometri sahasında ilk defa eser veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom.
Necmeddinü-l Mısri : ( 13 yüzyıl ) Çağının ünlü astronomlarından.
Ömer Hayyam : ( ? – 1123 ) Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. Newton veya binom formülünün keşfi ömer hayyama aittir.
Piri Reis : ( 1465 – 1554 ) 400 sene önce bu günküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı. Amerika kıtasının varlığını kristof kolomb ‘dan önce bilen ünlü denizci.
Razi : ( 864 – 925 ) Keşifleri ile ün salan asırlar boyunca Avrupa’ya ders veren kimyager doktor ünlü klinikçi. Devrinin En büyük bilgini İbni Sina ile aynı ayarda bir bilgin.
Sabit Bin Kurra : ( ? – 901 ) Newton’ dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgin. Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk islam bilgini. Matemetik ve astronomi alimi.
Sabuncu Oğlu Şerefeddin : ( 1386 – 1470 ) Fatih devrinin ünlü doktor ve cerrahlarındandır. Deneysel fizyolojinin öncülerindendir.
Seydi Ali Reis : ( ?-1562 ) Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi alimidir.
Şemsettin Halili : ( ?-1397 ) Büyük bir astronomi bilginidir.
Şihabettin Karafi : ( ? – 1285 ) orta çağın en büyük fizikçi ve hukukçularından.
Takiyyüddin Er Rasit : ( 1521 – 1585 ) İstanbul rasathanesi ilk kuran çağından çok ileride asrın önde gelen astronomi alimidir.
Uluğ Bey : ( 1394 -1449 ) Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni çığır açan ünlü bir alim ve hükümdar.
Zehravi : ( 936 -1013 ) 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı..
Zerkali : ( 1029 – 1087 ) Keşif ve hizmetleri ile ün salmış astronomi alimidir.


Paylaş:

24 Eylül 2013 Salı

Dünyayı Bekleyen Tehlikeler Nelerdir?

Arkadaşlar bu sayfada sizinle dünyayı bekleyen tehlikeler nelerdir, dünyamızı bekleyen önemli tehlikeler hakkında bilgiler içeren ödev konusu anlatımı sunmak istedim.İlköğretim okullarında olsun veya daha yüksek düzez okullarda ödev hazırlığında olanlar için ''Dünyayı Bekleyen Tehlikeler Nelerdir'' hakkında ödev arayanlar için güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum.

Dünyayı Bekleyen Tehlikeler

İnsanlar, nüfusun hızla artması ve çeşitli etkinlikleri nedeniyle, biyosferin dengesini bozabilecek çevre sorunları yaratmaktadırlar. Mesela, nükleer ve teknolojik atıklardan kaynaklanan çevre kirliliği ile yağmur ormanlarının yok edilmesi, Dünya’nın geleceği için çok büyük tehlikelerdir.

KÜRESEL ISINMA
Sera Etkisi Atmosferdeki karbondioksit ile bazı başka gazlar, seraları kaplayan camlar gibi etki yaratmaktadırlar; Güneş ışınlarını içeri bırakmakta, ama yeniden uzaya yansıyacak ısının bir bölümünün içeride kalmasına neden olmaktadırlar. Ancak bu sera etkisi, yeni değildir. Sıcaklığın Yükselmesi Fosil yakıtların yakılması atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırarak, fazla ısının dışarı çıkmasını engeller. Bu tür gazları atmosfere bırakmayı sürdürürsek, Dünya’daki sıcaklıklar artarak zaman içerisinde çeşitli sorunlara neden olacaktır.

OZON DELİĞİ
Her ilkbaharda, Antarktika üstündeki ozon tabakasında bir delik açılmaktadır. Böyle bir delik açılmasının en önemli nedeni, atmosfere kloroflüorokarbonlar (CFC’ler) gibi kimyasal maddelerin bırakılmasıdır. Ozon tabakasının incelmesi, daha çok morötesi ışınların Dünya’ya erişmesi, dolayısı ile de deri kanserine yakalananların artması ile ürünlerin zarar görmesi anlamına gelmektedir. ASİT YAĞMURLARI Asit yağmurlarının başlıca nedeni, enerji santralleri, sanayi kuruluşları ve motorlu araçlar tarafından atmosfere bırakılan kükürt ve azottur. Bu maddeler, atmosferdeki su buharı, güneş ışığı ve oksijen ile bir araya geldiklerinde zayıf sülfürik ve nitrik asitler meydana getirirler. Bu karışım yağmur halinde yere düşerek göl ve akarsulara karışırlar. Koşulların bu şekilde olumsuz yönde değişmesiyle, hayvan ve bitki sayısında azalmalar meydana gelir.

DOĞAL DENGENİN BOZULMASI
Böcek ilaçları ve yapay gübrelerdeki gibi kimyasal maddelerin yaygın olarak kullanılması, dünya2nın doğal yapısını bozmaktadır. Mesela, tarımda büyük miktarlarda azot kullanılması bazı tatlı su kaynaklarının kirlenmesi ile sonuçlanmaktadır.

ORMANLARIN PLANLAMASIZ KESİLMESİ
Ormanlar, kereste ve yeni tarım veya sosyal alanlar elde edilmek üzere planlamasız bir şekilde yok edilmektedir. Bu durum biyoçeşitliliği (bitki ve hayvan türlerini) azaltmakta, erozyonlara yol açmakta, doğal dengeye bozmakta ve Dünya’nın normalden fazla ısınmasına neden olmaktadır.

KİRLİ KENTLER
Aşağıdaki çizelgede, Dünya’nın havası en kirli kentlerinden bazılarında havadaki asılı tanecik ( kurum veya duman) oranının Dünya Sağlık Örgütü’nün standartlarını geçtiği gün sayıları görülmektedir.


KENT
STANDARDI GEÇEN GÜN SAYISI
Yeni Delhi, Hindistan
294
Pekin, Çin
272
Tahran, Irak
174
Bangkok, Tayland
97
Madrid, İspanya
60

KAYNAKLARIN ZİYAN EDİLMESİ 
Toplam nüfuslarının daha düşük olmasına rağmen, sanayileşmiş ülkelerin dünya kaynaklarından yararlanma oranı, gelişmekte olan ülkelerden çok daha fazladır. Dünya nüfusunun en zengin %20’si, enerjinin %70’ini, metallerin %75’ini, ağaçların %85’ini ve yiyeceklerin %60’ını tüketmektedir. Üstelik, kaynakların büyük bir kısmı ziyan (telef) edilmekte, tüketim maddelerinin büyükçe bir kısmı çöpe gitmektedir.Paylaş:

20 Eylül 2013 Cuma

Teknoloji Tasarım Performans ve Proje Ödevi Konuları Örnekleri

Teknoloji - Tasarım  Performans ve Proje Ödevi Konuları Örnekleri


Merhaba ben Onurcan Yurdakul. Topkapı İbrahim Alaaddin Gövsağ İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisiyim. Okuldaki dersimiz olan teknolojik tasarım için yaptığım projeyi sizlerle paylaşmak istedim. Projemin adı siyahtan beyaza İstanbul. Konusu ise istanbulun şimdiki hali ile görmek istediğimiz hali. Ben projemde İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin maket yapmak için kullandığı malzemelerin artıklarını kullandım ve maketin atık maddelerden olması isteniyordu. Sünger tel karton ve köpük vb. malzemeleri kullandım, öğretmenlerim ve arkadaşlarım çok beğendi ama yarışmada dereceye giremedi, umarım sizler de beğenirsiniz fikirlerinizi bekliyorum hoşçakalın.

İyi günler; ismim Salih Aydın teknoloji ve tasarım öğretmeniyim, öğrencilerimden bazılarının çalışmalarını sizlerle paylaşmak istiyorum, çalışmaları ben gönderiyorum çünkü öğrencilerimin internete ulaşma şansı yok. Öğrenci İsmi; Hulusi Sezen Proje ismi: Dörtlü baharatlık Yaş; 12 Sınıf: 6/A Adres ; Ören ilköğretim okulu Kemalpaşa- İzmir çalışmanın açıklaması; özellikle pikniğe falan giderken 4 adet baharatlık yerine 1 adet götürebiliyorsunuz. fotoğrafta görüldüğü gibi baharatlığın kabı 4 eşit kısma ayrılıyor, her birine değişik baharat konuluyor. Kapaktaki delikli kısım hangi bölme üzerindeyse o baharatı kullanıyorsunuz.ÇAY KARIŞTIRMA MAKİNASI: Ben projeme başlamadan önce çay karıştırmayı sevmiyordum. Çay karıştırmayı eğlenceli hale getirmek ve çay kaşığı tıkırtısını yok etmek için öğretmenimin yardımıyla bu projemi tamamladım. İlk başlarda evimizde bu çalışmaya başladım. Babamdan çay karıştırma makinesinin kaşığını lehimlettirmesini istedim. Sonra babamla motor, uzaktan kumandalı araba kumandası ve pazardan tahta kaşık aldık. Yapmaya başladık. Daha sonra öğretmenim bana bu projenin iyi olacağını söyledi.

Enes Melih Pak – Milas Merkez İlköğretim Okulu 7-A 151


Çevreye Saygılı Kemerli Çekirdek Seti- Çıt Çıt Matik Ben çekirdek yemeyi çok seviyorum. Ama yerlere de çöp atmak istemiyorum. Yolda yürürken veya parkta otururken avucumda çekirdek kabukları biriktirmek zor oluyordu. Bunun için bana teknoloji tasarım dersi yardımcı oldu. Parkta insanlar sürekli yiyip kabuklarını yerlere atıyorlar, bu da beni çok üzüyor, çok canım sıkıyordu. Bundan yola çıkarak bu projeyi hazırladım. Bu kutucuklar kullanıldığı zaman hem çevremiz kirlenmemiş olacak hem de hayatımıza küçük bir kolaylık sağlayacak diye düşünüyorum. Bunlar benim hazırladığım gibi mukavva kutular olabileceği gibi, teneke ya da plastik kutular da olabilir. Niyazi Berker Yiğit – Milas Merkez İlköğretim Okulu 6-B 458


Dalgalanan Bayrak. Benim bu projeyi yapma amacım bayrağın rüzgarsız günlerde de dalgalanmasını sağlamak. Türk bayrağı daima dalgalanmalı. Bu projemi önce kartonlarla denedim. En son ytong taşını oyarak tasarımımı bu hale getirdim. Efecan Düzkaya – Milas Merkez İlköğretim Okulu 7-CMerhabalar, ben Mervenur Öztürk Milas Merkez İlköğretim Okulu – 7B 772 no’lu öğrencisiyim. Size Rahat Yolculuk adlı tasarımımı gönderiyorum. İyi günler.


Merhabalar, ben Aydan Karakuş Milas Merkez İlköğretim Okulu – 7/B sınıfı öğrencisiyim. Size Manyetik Alanlı Trafik Lambası adlı tasarımımı gönderiyorum. İyi günler diliyorum.Projelerim:


1. Projem; teneffüse kaç dakika kaldığını gösteren saat.projenin işleyişi: saatin içindeki 1 numaralı kırmızı renkli alan hareketli olup 40 dakikalık dersi temsil ediyor.2 numaralı mavi renkli alan 15 dakikalık tenefüs ve 3 numaralı diğer mavi alan da 5 dakikalık öğretmenler zili aralığını göstermekte.hareketli olan kırmızı alanının başlangıcını ders başında saatin yelkovanı ile aynı hizaya getirmeniz yeterli. bundan sonra yelkovanın diğer uca kadar olan yolculuğu kalan dakikaları gösteriyor.(proje çalışıyor,sınıfca denedik)2. Projem: Lazerli kopye kalemi.kurşun kalem ile lazer oyuncağını birleştirerek elde ettim. Projenin İşleyişi: herhangi bir yazı ya da resimi kopyalamak istiyorsanız;lazer düğmesine basıp ışık ile kopyalamak istediğiniz şeklin üzerinden gidiyorsunuz.Bu arada kalem aynı şekli biraz aşağıya aynen çiziyor. İlkokul birinci sınıflar için yazı çalışmalarında kullanılabilir. Rabia KOTAN Yaş: 13 Sınıf: 6/A Okul: Ören İlk Öğretim Okulu Kemalpaşa-İzmir


Merhabalar, ben Uşak Hasan Hilmi İlköğretim Okulu 7/A sınıfı öğrencilerinden Esra Erdoğmuş, size ‘çoğalan askı’ adlı tasarımımı gönderiyorum. Tasarımın yapılış amacı okullardaki askı yetersizliği problemidir. Tabi başka yerlerde de kullanılabilir. İyi günler.


kaynak: cokbilgi
Paylaş:

Örüntü ve Süslemeler Hakkında Performans ve Proje Ödevi İndir

Arkadaşlar öğrenciler için hazırlanan Örüntü ve Süslemeler Hakkında Performans ve Proje Ödevi aşağıdadır ve verdiğimiz linlten kolayca indirebilirsiniz.

Örüntü ve Süslemeler Hakkında Performans ve Proje Ödevi İndir Adı Örüntü ve süslemeler (örüntü örnekleri)
Açıklama Renk ve şekillerle oluşturulmuş çok güzel bir örüntü örnekleri

Ertuğrul BALCI
Gönderen Anonymous
Boyutu 0.07 Mbytes
Oyu Oyu: 592 - Ortalama: 2.76


Dosyayı İndir
Dosyayı İndir


kaynak: etkinlikpaylas
Paylaş:

5.Sınıf 1. Dönem Performans Proje Ödevleri ve Konuları İndir (Tüm Dersler)

Arkadaşlar 5.Sınıf 1. Dönem Performans ve Proje Ödev Konuları indir sayfamızdan, Tüm Derslere ait pek çok 5. sınıf 1. dönem performans ve proje konularını kolayca bilgisayarınıza indirebilirsiniz.


5.Sınıf 1. Dönem Tüm Dersler Performans Proje Ödevleri ve Konuları İndir!

Dosyayı indir 5_sinif_1_donem_performans_ve_proje_konulari.rar
[ indir ] ilkogretim
Paylaş:

İlköğretim İngilizce Proje ve Performans Ödevleri İndir 2013

İlköğretim İngilizce Proje ve Performans Ödevleri indirArkadaşlar 2013-2014 öğrenim yılı için orjinal proje ödevlerini buradan indirebilirsiniz. Size sadece çıktısını alıp öğrenciye vermek kalıyor ;  1. http://www.megaupload.com/?d=A1XSS3UJ


    burada da genel olarak ödev konuları ve proje-performans ödevleri için değerlendirme ölçekleri var;


    http://www.megaupload.com/?d=Q1O2TNKD


kaynak: dilkolik
Paylaş:

4.Sınıf Proje ve Performans Ödevi İndir - 32 adet

Dördüncü sınıf öğrencileri için hazırladığımız 4.Sınıf Proje ve Performans ödevi aşağıda verdiğimiz bağlantıdan indirebilirsiniz. Kolayca bilgisayarınıza indirebileceğiniz 4.sınıf proje ve performans ödevleri dosyasında tam 32 tane ödev örneği mevcuttur. İyi çalışmalar ve derslerinizde başarılar dileriz.4.Sınıf Proje ve Performans Ödevi

4.Sınıf Tüm dersler proje ve performans ödevleri. Toplam 32 dosya aşağıdaki linkte...


Dosyayı indir 4_sinif_proje_ve_performans_odevleri.rar
[ indir ] 

ilkogretim
Paylaş: