PERFORMANS VE PROJE ÖDEVLERİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
PERFORMANS VE PROJE ÖDEVLERİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

25 Eylül 2013 Çarşamba

Kağıttan Üçgen Prizma Nasıl Yapılır Ödevi - Üçgen Prizma Şekli Resimli Anlatım

Kağıttan Üçgen Prizma Nasıl Yapılır Ödevi - Üçgen Prizma Şekli Resimli Anlatım
Alt tarafta açık şekli verilen üçgen pirizmayıÜçgen Prizma Nasıl Yapılır, Üçgen Prizmanın Açılımı Açık Şekli Nasıldır Resimli Çizim çizgileri etrafından kestikten sonra yüzeylerindeki yapıştırma için ayrılmış çıkıntı kısımlarını yüzeylerle doğru kıvırdıktan sonra bu kısımlara yapıştırıcı sürerek yüzeyleri kapatınız.

Üçgen prizma resmi
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır, Üçgen Prizmanın Açılımı Açık Şekli Nasıldır Resimli Çizim

Üçgen prizmanın açık hali
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır, Üçgen Prizmanın Açılımı Açık Şekli Nasıldır Resimli Çizim
Üçgen Prizma Nasıl Yapılır, Üçgen Prizmanın Açılımı Açık Şekli Nasıldır Resimli Çizim


Paylaş:

4 Mart 2013 Pazartesi

Performans ve Proje Ödevi Konuları Nedir?

Performans ve Proje Ödevi Konuları Neler


Performans ödevleri, öğrencinin dersi daha iyi kavraması amacıyla çeşitli becerilerini kullanarak ortaya koyabileceği bir ürün yaratmayı amaçlar. Her dersin öğretmeni, dönem içerisinde tüm öğrencilere bir kere veya daha fazla sayıda bu ödevi verir. Ödevler, genellikle bir ürüne yöneliktir. Yani öğrencilerin, araştırma sonuçlarına deneyimlerini katarak öğrenme süreçlerini yaşaması istenir.


Proje ödevleri ise, daha önce “yıllık ödev” veya “dönem ödevi” olarak adlandırılan ve yılda bir kere belli bir dersten alınabilen ödevlerdir. Bunu öğretmenler, her sınıftaki belli öğrencilere yılda bir kere yapmak üzere verirler. Bu ödev, genellikle başarısız öğrencilerin ders notlarını yükseltmeleri için bir fırsat niteliği taşımakla birlikte; dersi seven öğrencilerin istediği konularla meşgul olup ciddi bir ürün ortaya koyma çabasını destekleme amaçlı da verilmektedir. Bu çalışma da ürüne yöneliktir ve çalışmada “süreç değerlendirmesi” de yapılmaktadır.


Aşağıda performans ve proje ödevlerinin, derslere göre dağıtılmış konuları bulunmaktadır. Her dersten, hangi konuların ödev olarak verilebileceğini ve alınabileceğini görebilirsiniz. Bu konular ikinci kademe öğrenciler için hazırlanmıştır.

Aşağıdaki konu  Başlıklarına tıklayarak, ilgili konulara ulaşabilirsiniz.!kaynak: kpssyenimemur.com
Paylaş:

12 Ocak 2013 Cumartesi

Anlam Bakılmından Kelimeler Nerdir Nelerdir? Türkçe DersleriANLAM BAKIMINDAN KELİMELER NELERDİR? KAÇA AYRILIR?


Anlam bakımından kelimerl nelerdir;

Anlam bakımından kelimeler gerçek anlam,yan anlam,mecaz anlam,somut anlam,soyut anlam,dolaylama ve terim anlam olmak üzere yedi başlıktan oluşur.Şimdi bunları kısa kısa inceleyelim ve örneklerle açıklayalım.


 1. Gerçek Anlam 

 2. Yan Anlam 

 3. Mecaz Anlam 

 4. Somut Anlam 

 5. Soyut Anlam 

 6. Dolaylama 

 7. Terim Anlam

 • GERÇEK ANLAM


Bir kelimenin herkes tarafından bilinen, tek başınayken de taşıdığı ilk anlamına denir. Buna sözlük anlamı ve temel anlamı da denir.

Karanlık: ışığın olmayan,ışıktan yoksun anlamına gelir. Bu kelimenin gerçek anlamıdır.Örnek:
Işıklar sönünce karanlıkta kaldık.
Soğuk su içtiği için hasta oldu.
Ayağı kayınca yere düştü.
Bebeğin küçücük bir ağzı var.
Eve geldiğinde yüzü sapsarıydı.
Böyle derin bir çukur hiç görmemiştim.
Taşıdığı paketler çok ağırdı.

 • YAN ANLAM

Sözcüğün gerçek anlamıyla kazandığı yeni anlama yan anlam denir.

Bir sözcüğün birden fazla yan anlamı olabilir. Yan anlamla gerçek anlam arasında anlamca bağlantı vardır.


Örnek: “Kol” kelimesinin gerçek anlamı “insanın bir organı”dır.

“Çocuk kapının kolunu çıkardı” cümlesinde “nesnelerin tutulmaya yarayan bölümü” olarak kullanılmıştır. Yan bir anlam kazanmıştır.

Uçağın kanadındaki motor bozulmuş.
Seninle mağaranın ağzında buluşuruz.
Paragraf başı yapmayı unutmayın.
Kuşu uzun süre kafeste tutmayın.
Dağın eteklerine kar yağmıştı.
Uçurtmasına sarı bir kuyruk bağlamıştı.
Ayakkabının burnunu yere vurdu.
Masanın gözündeki kitapları getir.
Defterin yaprağını yırtmışlar.
Boru dirseğinden su sızdırıyor.


Çocuğun çürük dişi çekildi.( Gerçek Anlam)

Testerenin dişi kırılmış.( Yan Anlam)

Sarımsakta iki diş var. ( Yan Anlam)

 • MECAZ ANLAM

Bir kelimenin gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir.

Sözcükler tek başınayken sadece gerçek anlamlı olabilirler. Hiçbir kelime tek başına mecaz anlam taşımaz. Mecaz anlamı cümle içerisinde kazanır.

Onun karanlık bir kişiliği var. ( karanlık gerçek anlamının dışında bilinmeyen, kötü anlamında kullanılmıştır.)

Evine vardığımızda bize çok soğuk davrandı.
Bende politikaya soyunacağım.
Ortalıkta savaş kokusu var.
Öğretmen öğrencilerine patladı.
Tatlı hatıralarla avunup durdu.
Senin yüzünden azar işittik.
Bu iş ince hesaplarla yürüyor.
Bu suçu örtmemiz doğru değil.
Çocuğu kavgada iyice benzetmişler.
Bize boş gözlerle bakıyordu.

Yemeğini büyük bir iştahla yedi. (gerçek)
Kitapları büyük bir iştahla okuyor. (mecaz)


Not: Bir çok kelimenin birden çok gerçek anlamı vardır. Biz onlara “sesteş” kelimeler diyoruz. Sesteş kelimeler mecaz anlamlı değildir.

Yüz, aç, sağ, daire, bağ, satır vb.

 • SOYUT VE SOMUT ANLAM

Somut Anlam:
Beş duyumuzun –tatma, işitme, koklama, görme, dokunma- biri yada birkaçı ile algılanılabilen kelimeler somut anlamlıdır.


Örnek: hava, ışık, ısı, lamba, kalem, defter, koku.

Soyut anlam:Beş duyumuzla algılayamadığımız varlığını sezgi ve akıl yoluyla kabul ettiğimiz kelimeler soyut anlamlıdır.


Örnek: rüya, zeka, endişe korku, sevgi, öfke, melek, şeytan vb.

Not: Kullanıldıkları cümleye göre soyut anlamlı kelimeler somut, somut anlamlı kelimelerde soyut anlam kazanabilir.


Kalp: somuttur. “Çok kalpsiz bir çocukmuş” cümlesinde soyut anlam kazanmıştır.

Güzel: soyuttur. “Güzeller çeşmenin başına toplanmışlar.” cümlesinde somut anlam kazanmıştır.

Olayları birde bu gözle değerlendirmelisin. (Somuttan soyuta)
Yaptığı işleri kitaba uydurmanın yolunu bulurdu. (Somuttan soyuta)
Bu işte, yine onun parmağı vardır. (Somuttan soyuta)

Eski cezaları ödemeden o belgeyi alamazsın. (Soyuttan Somuta)
Özlem, bu haberi duyunca çok sevindi. (Soyuttan Somuta)

 • DOLAYLAMA

Bir varlığın kendisi söylenmeden onu çağrıştıracak bir biçimde başka kelimelerle ifade etmeye denir. (Herkesçe bilinen takma ad diyebiliriz.)


Örnek:

Ulu Önder = Atatürk

File bekçisi = Kaleci

Yavru kurt = İzciMeşin yuvarlak = Top

Ormanlar kralı = Aslan

Minik Serçe = Sezen AksuYavru Vatan = Kıbrıs

Bacasız sanayi = Turizm

Boyun bağı = KravatBeyaz perde = Sinema

Derya kuzusu = Balık

On bir ayın sultanı = RamazanKara elmas = Kömür

Beyaz cam= Televizyon

İnce Hastalık = Verem

 •  TERİM ANLAM


Bilim, sanat, spor veya herhangi meslek alanında kullanılan özel anlamlı kelimelere denir.


Edebiyat: ölçü, tema, uyak, özne, yüklem…

Müzik: solfej, nota, es, sol anahtarı…

Tiyatro: sahne, perde, suflör, aktör,

Matematik: çarpma, rasyonel sayı, denklem…


Not: Bir terim birden çok alanla ilgili olabilir.

Kök halindeki bir kelime yapım eki alırsa türemiş olur. (Türkçe terimi)

Verilen denklemin kökleri 3 ve 4’tür.(matematik terimi)


Ay, Dünya’nın uydusudur. (Coğrafi terim)

Bu tiyatro beş perdeden oluşuyor. (Tiyatro terimi)


Not 2: Kelimelerin çok anlamlı olmasından dolayı kelime bazen terim anlamlı bazen gerçek anlamlı olur.


Fizik dersinde makaraları işledik. (Terim)

Beyaz makarayla gömleğin düğmesini dikti. (Gerçek Anlam


kaynak: izzetkocak-tdn.blogspot.com 


Paylaş:

11 Ocak 2013 Cuma

Farklı kültürlerdeki dünya çocukları hayat tarzları yaşayış koşulları

Farklı kültürlerdeki dünya çocukları yaşayış tarzları

Farklı ülke çocukları dünya çocuklarının beslenmesi farklı ülkelerdeki çocukların beslenme giyim ve oyun tarzları ülkelerdeki çocukların beslenme giyim ve oyunları dünya çocukları

Padaung kabilesinin kızları boyunlarını 5-6 yaşlarındayken takmaya başladıkları bronz halka kolyelerle uzatır. Aslında bu halkalar boynu uzatmaz, omuzları aşağı bastırarak vücudun şeklini bozar. Bir Padaung kadını hayatı boyunca ortalama 23 halka takar.

 1. PADAUNGLAR

  Zürafa Kızlar

  Karenni kabilesinin küçük bir üyesi olan Padaung halkı Myanmar’da yaşıyordu. Ancak ülkede meydana gelen siyasi karışıklıklar nedeniyle Tayland’ın kuzeyindeki dağlık bölgelere göç ettiler. O zamandan beri Tayland sınırında, mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veriyorlar. Padaung kabilesinin kızları boyunlarını 5-6 yaşlarındayken takmaya başladıkları bronz halka kolyelerle uzatır. Halkalar takılmadan önce kızların boynuna merhemlerle masaj yapılır. Çocuk büyüdükçe halkalar da büyükleriyle değiştirilir. Aslında bu halkalar boynu uzatmaz, omuzları aşağı bastırarak vücudun şeklini bozar. Padaung kızlarının bunları takmasının bir nedeni var. Bazılarına göre ilk kolyeler kadınların köle ticareti yapanlara çirkin görünmesi için kullanılmış. Bazılarına göre de kadınlar bu kolyeleri kaplan ısırıklarından korunmak için takıyormuş. Nedeni ne olursa olsun, geleneklerine bağlı Padaung kızları bu halkaları takmaktan gurur duyuyor. Bir Padaung kadını hayatı boyunca ortalama 23 halka takar. Bu da yaklaşık 12 kilogram ağırlık demektir. Kadınlar uyumak için halkaları ve boynu destekleyen özel bir yastık kullanır. 284257

  KAYAPOLAR

  Amazon Çocukları

  Kayapo yerlileri Amazon Yağmur Ormanı’nın derinliklerinde, Brezilya’nın merkezindeki Xingu Nehri’nin yakınlarında yaşar. Kabilenin adı “maymun gibi” anlamına gelir. Bu ismin kaynağı, her yıl düzenlenen bir kutlama sırasında kabile erkeklerinin maymun maskeleriyle yaptığı danstır. Kayapolar hasırdan kulübelerde yaşar. Bu kulübelerdeki tek eşya, uyumak için kullandıkları hamaklardır. İlkel bir yaşam süren Kayapolar ulaşım için kanolardan faydalanır.

  Kayapo çocukları ormanda hayatta kalmayı erken yaşta öğrenir. Büyüklerinden kulübe inşa etmek, avlanmak, kano kullanmak, yaprak ve kök toplayarak ilaç yapmak gibi konularda eğitim alırlar. Okul nedir bilmedikleri için dünyayı pek tanımazlar. Ancak yakın dönemde bölgede kurulan bir okul, onlara okuma-yazma öğretmeye başladı. Kayapo çocukları çok yakında senin varlığından haberdar olabilir.  ZULULAR

  Küçük Askerler

  Zulu, dünyanın en ünlü Afrika kabilesidir. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yaşayan Zulu halkı geleneklerine son derece bağlıdır. Geçimini tahıl yetiştiriciliği ve sığır sürülerinden sağlayan Zulular ekili alanlarını ve sürülerini çevrelerine inşa ettikleri barakalarıyla korumaya alırlar.

  Örgütlü bir askeri toplum olan Zulularda erkek çocuklar yaşlarına göre ordu birimleri içinde yükselir. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren tahta sopa ve kalkan kullanarak savaş becerilerini geliştirir. 15 yaşına geldiklerinde babaları onlara bir mızrak hediye eder. Zulu kızları ise su taşımak ve yemek hazırlamak gibi ev işlerinde annelerine yardım eder. Çocuklar için en büyük eğlence, ateş etrafında toplanıp aile büyüklerinin anlattığı hikayeleri dinlemektir.

  Zulu kültüründe müzik ve dansın özel bir yeri vardır. Savaşa hazırlık ya da kutlama gibi amaçlarla birçok tören düzenlenir. Bu törenlerde davullarla yapılan müzik eşliğinde av dansı, boğa dansı gibi farklı dans gösterileri yapılır.
  1. Dünya çocukları nasıl oyunlar oynuyor?

    284256   SAMBURULAR

   Çalışan Çocuklar

   Samburu halkı, Kenya’nın kuzeyinde yaşayan yarı göçebe bir kabiledir. Yaşamları inek, koyun, keçi ve deveden oluşan sürülerine bağlıdır. Sürülerin bakımını kabilenin erkekleri üstlenir. Kadınların görevi ise kulübe inşa etmek, inek sağmak, su, yiyecek ve ateş için odun bulmaktır. Kabile içinde Samburu çocuklarının da önemli görevleri vardır. Erkekler küçük yaşlarda sığır ve koyunları otlatmayı, avlanmayı ve sürüleri korumayı, kızlar ise yemek yapmayı, su ve odun bulmayı öğrenir. Samburu kabilesinde cinsiyet ve yaşa bağlı sosyal sınıflar vardır. Kızlar ve erkekler yetişkinliğe kabul edilme sürecinden geçer. Bu geçiş döneminde yapılan tören ve kutlamalar çok önemlidir. Çocuklar yetişkinlerin sorumluluklarını öğrenir ve sünnet olur. Vakitlerinin çoğunu dışarıda oyun oynayarak geçiren erkekler plastik torba ve kumaşları iple sıkıca bağlayarak kendi toplarını kendileri yapar. Oyuncak yapmak içinse teneke ve boş kutulardan yararlanırlar. Samburu kızları ise şarkı söylemeyi ve dans etmeyi çok sever.   ŞERPALAR

   Dağların Fatihleri

   Himalayalarda yaşayan Şerpalar için yürümek ve tırmanmak günlük yaşamın bir parçası. Şerpaların bir bölümü yolu dahi olmayan 4200 metre yükseklikteki dağ köylerinde yaşar. Bu köylerde iki katlı, taş evlerde barınan Şerpalar her yere yürüyerek gider ve her şeyi sırtlarında taşır. Bu yaşam tarzı dikkate alındığında, Everest’e tırmanan en genç insanın bir Şerpa olmasına şaşmamalı. (16 yaşındaki Temba Tsheri Şerpa, Everest’in zirvesine ulaşmış bir genç. ) Şerpalar için çocuklar çok önemlidir. Yeni doğan çocuklara isim vermek için özel törenler düzenlenir. Kızlar ev işlerini üstlenirken erkekler oyun oynamaya daha fazla vakit ayırır. Dağlık köylerde okul yoktur. Okula giden çocuklar aşağı köylere inmek için 4,5 kilometrelik yol kat eder.   DOGONLAR

   Maskeli Gençler

   Mali’de yaşayan Dogon halkı geleneklerine bağlıdır. Köylerini çoğu zaman yüksekliği 150 metreyi aşan kayalıklara kuran bu insanlar, kayalara yalın ayakla ve sadece ip kullanarak tırmanabilir. Dogonlar doğadaki her şeyin bir ruhu olduğuna ve hayvanların onlara bereket getirdiğine inanır. Bu yüzden erkekler boyları neredeyse 4,5 metreye varan ve hayvan yüzlerini andıran maskeler takar. Şanslı Dogon çocukları okula gitse de çoğu ilkokuldan sonra eğitimini yarıda bırakır. Çünkü ailelerine yardım etmeleri gerekir. Dogon kızları ev işlerini, erkekler ise çobanlık yapmayı öğrenek büyür. Toprağın sürülmesine yardım eden Dogon çocuklarının tek eğlenceleri futbol oynamak ve maskelerini takıp sırıklar üzerinde geleneksel danslarını sergilemektir.
   kaynak:ntvmsnbc.com   Afrikalı Çocukların Oynadıkları Oyun Osani :   Afrikalı çocukların oynadığı Osani adlı bu oyunda çocuklar hem öğreniyor hemde eğleniyor.Her bir çocuk yere oturur ve ayaklarını çember şekline getirirler.Hepsinin ayakları birbirine değmelidir bu sayede hepsi birbirine bağlı kalabilir.Ardından her bir çocuğun ismi, yuvarlak bir nesne olarak kabul edilir(Güneş,Ay,Yıldız,Göz gibi).Ve bu çocuktan bu objenin mecaz anlamı ile açıklaması istenir(aile,birliktelik,ana rahmindeki çocuk veya ayın döngüleri gibi).Eğer o çocuk bunu bilemezse gruptan elenir ve en son bir çocuk kalana kadar oyun devam eder.Kazanan çocuk ise inançlarına göre uzun ve güzel bir hayat yaşayacaktır.
   osani 263


kaynak: meleklermekani
Paylaş:

Sınıf Kuralları Nedir Sınıf Kuralları Nelerdir Resimleri Anlatımı

Sınıf Kuralları Nedir Sınıf Kuralları Nelerdir Resimleri Anlatımı
Sınıf Kuralları Nelerdir? Resimli Anlatım, Resimli Okul Kuralları Nelerdir?

İlköğretime giden ilk öğretim öğrencilerimiz için hazırladık,işte size sınıf kuralları...


Paylaş:

Yüz İfadeleri Anlamları Nedir? Yüz İfadeleri Anlamları - 2.Sınıf Yüz İfadeleri Ders Konusu

Yüz İfadeleri Anlamları Nedir? Yüz İfadeleri Anlamları - 2.Sınıf Yüz İfadeleri Ders Konusu başlıklı bilgi yazımının devamında yüz ifadeleri, yüz ifadelerinin anlamları, yüz ifadeleri resimleri, yüz ifadesi fotoğraflarını bulabilirsiniz.

http://www.nedirkimdirbilgilen.com/2013/01/yuz-ifadeleri-anlamlar-nedir-yuz.htmlPaylaş:

10 Ocak 2013 Perşembe

Enerji Tasarrufu İle İlgili Yazı Kısa


Enerji Tasarrufu
Enerji günlük insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu derece önemli bir ihtiyacımızın bilinçsizce tüketilmesi belki de gelecekte bizlere çok büyük sıkıntılar yaşatacaktır. Günlük hayatta kullandığımız bir çok şey enerji ile çalışmaktadır. Evlerimizde, okullarımızda, işyerlerimizde vb.. yerlerde kullandığımız elektrik enerjisi, otomobillerimizin çalışması için kullanılan benzin, ısınmak için kullandığımız doğalgaz gibi Enerji kaynakları tükenebilir enerji kaynaklarıdır. Bunları bilinçsizce kullandığımız takdirde geleceğimizi tehlike altına atabiliriz. Bu yüzden bu tür kaynakların kullanımında son derece bilinçli ve dikkatli olmak zorundayız.

Başlıca enerji kaynaklarımız ; elektrik, su, güneş, kömür ve petroldür. Bu enerji kaynaklarından elektriği kendimiz üretiyoruz. Güneş ışığından ve sularımızdan doğal enerji olarak yararlanıyoruz. Yalnız petrol ülkemizde yeterince çıkmadığı için petrolün yarısını dışarıdan alıyoruz. Son yıllarda kömür rezervlerimizin azalması sebebi ile onu da dışarıdan ithal etmeye başladık. Bütün bu enerji alımları, ekonomimiz için ağır bir yüktür. Dış satım gelirimizin büyük bir bölümü petrol alımına harcanıyor. Ulusal ekonomimizin düzelmesi için enerjiyi tutumlu kullanmak zorundayız. Enerjinin yetersizliği, üretimin düşmesini, yurt ekonomisini ve günlük yaşantımızı etkilemektedir. Enerjide tutum, sınırlı enerji kaynağının en verimli biçimde kullanımıdır.

Gereksiz enerji tüketiminin ve kayıplarının azaltılmasıdır. Enerjide tutum aynı işi daha az enerji ile yapmaktır. Enerji Tutum Haftası içinde öğrendiklerimizi yaşam boyu uygulayalım. Evimizde boşa yanan lambaları söndürmeyi unutmayalım. Bozuk musluklarımızı onaralım. Suyumuzun boşa akmasını önleyelim, izlemediğimiz program süresince televizyonu ve radyoyu kapatalım. Kışın pencere yalıtımlarına daha çok özen gösterelim. Enerji tasarrufu konusunda öğrendiklerimizi, dinlediklerimizi ömür boyu uygulayalım.

Enerji tasarrufu ile ilgili resimler;
 
   
Bugünkü performas ve proje ödev konusu sayfamızda, ''Enerji Tasarrufu İle İlgili Yazı Kısa'' başlıklı yazımız ile enerji kaynaklarını verimli ve doğru kullanarak nasıl enerji tasarrufu yapabileceğimizi anlattık.
Paylaş: