PROJE VE PERFORMANS etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
PROJE VE PERFORMANS etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

25 Eylül 2013 Çarşamba

İlköğretim 6. Sınıf Performans Ödev Konuları - Proje Ödevleri

İlköğretim 6. Sınıf Performans Ödev Konuları, 2013Proje Ödevleri sayfasından 6. Sınıf Performans ödev konularını inceleyebilirsiniz.6.SINIF PERFORMANS KONULARI
1. Asal sayılar panosu hazırlama( 10 x 10’luk )
2. Matematik ile ilgili kısaltma ve sembollerin olduğu bir tablo hazırlama
3. Atatürk ve Matematik panosu hazırlama
4. Prizma maketleri hazırlama ( Dikdörtgenler prizması,Küp,Kare dik prizma..)
5. Bölünebilme kurallarını tanıtan broşür hazırlama
6. Düzlemsel geometrik şekillerin çevre hesaplamaları
7. Üç gömlek ve dört pantolonun kaç farklı şekilde giyinilebilir? olduğunu gösteren bir pano hazırlama
8. Kümelerin gösterimi ile ilgili pano hazırlama
9. Kümelerde birleşim-kesişim işlemleri ile ilgili sınıf panosu hazırlama
10. Kümelerde fark ve tümleme işlemleri ile ilgili sınıf panosu hazırlama
11. Verilen bir konu ile ilgili anket hazırlama, veri toplama ve grafik ile yorumlama sunumu hazırlama
12. Günlük yaşantımızda kullandığımız ve eskiden kullanılan ölçü aletleri ve birimleri hakkında bilgi toplama ve karşılaştırma
13. Bir torbada 20 farklı renkteki kartların çekilişi ile ilgili olasılık gösterimi
14. Ondalık kesirlerde dört işlemi modelleyerek gösterme.
15. Açı ve çeşitlerini tanıtan poster hazırlama
16. El iş kâğıtlarını kullanarak Örüntü ve süsleme örnekleri hazırlama
17. Matematik bulmacası hazırlama
18. Matematik dergisi hazırlama
Paylaş:

Asal Sayılar Panosu Hazırlama Ödevi - Performans ve Proje Ödevleri

Asal Sayılar Panosu Hazırlama Ödevi - Performans ve Proje Ödevleri sayfası...

Kendisinden ve 1’den başka pozitif böleni olmayan, 1’den büyük pozitif tam sayılara “asal sayılar” denir. (2, 3, 5, 7, 11…) Tanımdan da anlaşılacağı gibi; ‘0’ ve ‘1’ asal sayılar olarak kabul edilmemektedir. Çünkü, ‘0’ sayısı hem kendisine bölünemez hem de bölen sayısı ikiden fazladır. ‘1’ sayısı ise, ‘1’ den başka böleni olmadığı için asal sayı olarak kabul edilemez. İlginç bir özellikleri ise, sayılar içerisinde düzensiz bir şekilde dağılmalarıdır. Belli bir dizilişleri yoktur.
Öklid (Euklides)’ten beri asal sayılar sonsuz olduğu bilinmektedir, fakat asal sayılar hakkında pek çok başka soru hala daha cevapsızdır. Bunlardan en ünlü ikisi aralarındaki fark iki olan asal sayılar (örneğin 11 ve 13, veya 29 ve 31) hakkındaki ikiz asallar konjektürü ve asal sayıların doğal sayılar içersindeki dağılımı hakkındaki Riemann Hipotezidir. Sayılar teorisi’nin en önemli uğraşı asal sayılar hakkındaki bu tür sorulardır. Asal sayılar ayrıca kriptografi alanının da yapı taşlarıdır.
Asal sayılarla ilk olarak ilgilenenlerden biri Eratosthenes (M.Ö. 300) tir. Eratosthenes, erato kalburu adıyla anılan bir asal sayı bulma yöntemi geliştirmiştir.Yöntem şöyledir (Şekle bakın)10×10 luk karelerin bulunduğu tabloya 1 den 100 e kadar olan sayılar yerleştirilir. Daha sonra 2 dışında 2 nin katı olan sayılar işaretlenir ki bu sayıların asal olma şansları kalmamıştır, keza kendilerinden başka bir de 2 ye bölünmektedirler. İşaretlenmemiş sayılardan sırada 3 vardır, 3 dışında 3 ün katları işaretlenir ki bunlarda asal değildirler. Sonra beşin katları işaretlenir…. bu şekilde devam edildiğinde geriye asal sayılar kalır. Şekilde beyaz kalan yerlerdeki sayılar -Asal- sayılardır.
300 basamaklı bir asal sayı:
2039568783564019774057658669290345772801939933143482630947726464532830627227
01277632936616063144088173312372882677123879538709400158306567338328279154499
69836607190676644003707421711780569087279284814911202228633214487618337632651
2083574821647933992961249 917319836219304274280243803104015000563790123
Asal sayılar panosu hazırlama ödevi örnekleri:
Paylaş:

1-2-3-4-5-6-7-8. Konulara Göre Sınıflandırılmış Karışık Performans Ödevi Konuları – 2013 Proje Ödevleri

1-2-3-4-5-6-7-8. Konulara Göre Sınıflandırılmış Karışık Performans Ödevi Konuları – 2013 Proje Ödevleri sayfası


Konulara Göre Sınıflandırılmış Karışık Performans Ödevleri
DERS: Türkçe
TEMA: Birey ve Toplum
KONU: Toplumsal dayanışmanın bizler ve ülkemiz için önemini araştırarak bir rapor hazırlamanız istenmektedir. Bu araştırmada “Toplumsal dayanışmanın ne olduğunu”, “Birlik ve beraberliğin ülkemiz için önemini” ve “Toplumsal dayanışmanın toplumsal barışa katkısının sonuçlarını” araştırarak arkadaşlarımızla paylaşalım
DERS: Türkçe
TEMA: Atatürk
KONU: Sizden Atatürk’ün eğitime verdiği önemi araştırmanız isteniyor.
DERS: Türkçe
TEMA: Sağlık ve Çevre
KONU: Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden e nerelerden yardım alabileceğimiz konusu ile ilgili bir araştırma yapalım.
DERS: Matematik
ÜNİTE: Simetri
KONU: Bir halı fabrikasının desen  bölümünde çalışıyorsunuz. Simetrik desenli bir halı tasarlamanız gerekiyor.
DERS: Matematik
ÜNİTE: Kesirler
KONU: Sınıfımıza perde dikilecektir. Sizden sınıfımızdaki öğrenci mevcuduna göre her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağınızı bulmanız isteniyor.
DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım
KONU: Suyun canlılar için önemini araştırmanız isteniyor.
DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim
KONU: Sizden bir gün içinde yediğiniz besin maddelerini kaydetmeniz isteniyor.
DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket
KONU: Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararlarını ve zararlarını araştıralım. Sürtünmenin önemi ile ilgili bilgi edinelim.
DERS: Fen ve Teknoloji
ÜNİTE: Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım
KONU: İnsanların çevreye olan olumsuz etkilerini araştıralım. Çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla bize düşen görevleri arkadaşlarımızla paylaşarak ödevimizi raporlaştıralım
DERS: Sosyal Bilgiler
ÜNİTE: Bölgemizi Tanıyalım
KONU: Sizden yaşadığınız yerdeki iklimin günlük yaşama etkilerini ( giyinme, konut tipine,  ve göreneklerine, ulaşıma, yiyecek hazırlama ve saklama şekillerine) araştırmanız isteniyor. Bunun için;
a) Bölgenizin iklim özelliklerini araştırmanız
b) Yaşadığınız yerdeki iklimin günlük yaşama etkilerini araştırmanız
c) Son yıllarda iklimde bir değişiklik olup olmadığını araştırmanız
d) Konu ile ilgili fotoğraflar çekmeniz, fotoğraf çekme imkanınız yoksa gözlemlerinizin resmini yapmanız
e) Yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat etmeniz bekleniyor.
Paylaş:

1-2-3-4-5-6-7-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Performans Ödevi Konuları – 2013 Proje Ödevleri

1-2-3-4-5-6-7-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Performans Ödevi Konuları – 2013 Proje Ödevleri sayfasındasınız


 Dersi Performans – Proje Ödevleri
» Maddelerin hal değiştirmesi sırasında hangi özelliklerinin değiştiğini araştırınız.
» Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.
» Emniyet kemeri ile kovalent bağ arasındaki benzerliği anlatan bir kompozisyon yazınız.
» Kürdan ve oyun hamuru kullanarak basit bir su molekülü modeli yapınız.
» Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.
» Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimelere örnekler veriniz.
» Fiziksel ve kimyasal değişikliklerle ilgili 20 test sorusu hazırlayınız.
» Fiziksel ve kimyasal değişimleri gösteren bir deney düzeneği hazırlayınız.
» Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.
» Kimyasal tepkime çeşitleri nelerdir araştırınız.
» Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.
» Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama.
» Asitler,bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.
» Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.
» İndikatör nedir?Kırmızı lahanadan nasıl bir indikatör yaparız.
» PH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.
» Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.
» Çevrenizde bulunan enerji kaynaklarını araştırınız.
» Oksijen ve karbondioksit gazları tüketilmelerine rağmen günümüze kadar bitmeyiş nedenini araştırınız.
» Bir gün içerisinde yediğiniz besinleri gruplandırarak kalori miktarlarını yazınız.
» ATP nedir nasıl elde edilir araştırınız.
» Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız.
Paylaş:

1-2-3-4-5-6-7-8. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Performans Ödevi Konuları – 2013 Proje Ödevleri

1-2-3-4-5-6-7-8. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Performans Ödevi Konuları – 2013 Proje Ödevleri sayfası


 Dersi Performans – Proje Ödevleri

» Karşılaştığı herhangi bir sorunu irdeliyerek, sahip olduğu haklarla çözüm yolları üretmek.
» “ Atlantisten Gelen Çocuk “ (Dergi ve gazete) resimlerinden bir kolaj hazırlanarak bir kültürün özelliklerini tanımaya yönelik bazı sorulara cevap verilir.
» Bir köy yaşamının incelenmesi. (Kültürel, Sosyal ve ekonomik açıdan)
» “Çöl ve kutup arasında” farklı iklim türleri ile ilgili yaratıcı drama çalışmaları.
» “Ne Yiyor, Ne Giyiyorlar” dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların günlük hayatlarını yansıtan fotoğrafların incelenmesi.
» Çocuk hakları.
» Tüketici hakları
» Hava durumunu bir aylık izleyerek grafik halinde çizilmesi.Günlük sıcaklık farklılıklarının değerlendirilerek bu faklılığın neden ve sonuçlarının belirlenmesi.
» Türkiye’nin coğrafi konumu ……….da olsaydı, Türkiye’nin doğal, beşeri, ekonomik , yerleşme, kültürel özellikleri ve siyasi açıdan durumu ne olurdu?
» Evinizin krokisini, mahallenizin planını ve Eskişehir’in haritasını çiziniz.
» Boyutları aynı olan 2 kağıt üzerinde Eskişehir’in ve Türkiye’nin haritalarını çizerek ölçek ve harita özelliklerinin açıklanması
» Tarih öncesinden günümüze Eskişehir’de yerleşim biçimleri ve bunun nedenleri
» Anadolu uygarlıklarının ekonomik özelliklerini karşılaştırınız.
» Kendi aile tarihimizin incelenmesi.Kültür farklılıklarının tespit edilerek kaydedilmesi.
» Frig vadisine gezi.
» M.Ö.3000 ve M.S. 2000 yıllarını kapsayan bir tarih şeridi hazırlayın.
» Eskişehir çevresindeki madenlerin örneklerini bularak kullanım alanlarını araştırınız.
» Tohumdan fidana yolculuk.
» Doğal kaynakların(toprak, su, altın, gümüş, kömür,petrol, doğalgaz, bor.) tarihsel süreç içinde siyasi ve ekonomik açıdan etkileri.
» Türkiye’nin kurumakta olan göllerinin tespit edilerek bu göllerin doğal çevreye etkileri araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi.
» Teknolojik gelişmeler doğal kaynakları nasıl etkilemiştir.
» Kapari bitkisinin gelecekteki önemi.
» “Şeker pancarı Şeker oluyor” tarladan mutfağa.
» Geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe meslekler ve mesleklerin zamana göre nasıl değiştiğinin analizi.
» İlgi duyduğunuz meslekleri belirleyip ve bu mesleklerden bir tanesini seçerek bu mesleği yapan bir kişi ile röportaj yaparak bu mesleğin, eğitim beceri ve kişilik özeliiklerini belirten bir rapor hazırlanması ve sınıfa sunulması.
» MEB aracılığı ile Türk Cumhuriyetlerinden mektup arkadaşlığı ve bunların sunumu.
» Türkiye’nin ithal ve ihraç ürünleri tespit edilerek hangi ülkeler arasında gerçekleştirildiğinin araştırılarak ithalat ve ihracatın ülke ekonomisine katkıları
» İyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için neler yapılmalı.(bireysel ve devletler açısından incelenmesi)
» Bakü- Tiflis ve Ceyhan boru hattının geçtiği güzergahın incelenmesi(doğal beşeri ve ekonomik)
» Tarihsel süreç içerisinde ipek yolun hakim olan devletlerin tespiti (Yüzyıllara göre harita düzenlenmesi)
» ipek yolu’nun, geçtiği ülkelere etkileri
» ipek yolu güzergahını kullanan bir kervan sahibisiniz. Bir yolculuğunuzu ihtiyaçlar, konaklama, satılan ürün, güvenlik tedbirleri,yolculuk boyunca hissedilen duygular, devletin ihtiyaçları açısından » incelenmesi
» Ülkeler önemli ticaret yollarına hakim olabilmek için neler yaptılar?
» Bozkır yaşamının devletlere siyasi toplumsal ve ekonomik olarak etkileri
» Orta Asya’dan göçler hakkında drama
» Orhun ve Yenisey yazıtlarından yararlanarak Orta Asya Türk uygarlığı ile ilgili veriler çıkarma.
» Uygurların yerleşik yaşama geçmesinin nedenleri ve yerleşik yaşamın siyasal, toplumsal ve ekonomik değişiklikler.
» Türklerin İslamiyeti kabul etmesindeki faktörler.
» Kaşgarlı Mahmut ile Karahanlı’ya yolculuk.
» Siyasetnamenin incelenerek, siyasetname tarzında eser yazdırılmasının nedenleri nedenleri.
» Nizamülmülk’ün hayatnın ve esrlerinin incelenmesi.
» Yaşadığımız çevrede kültürel kutlamaların tarihçesi.
» Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra bilimsel gelişmelere bakışları ve katkıları.
» Eski Tür geleneklerine kompoze edildiği bir drama çalışması.(Evlenme, doğum, ölüm)
» Yönetim şekillerinin tiyatrolaştırılması (Atina’da demokrasisi ile Türkiye demokrasisi arasındaki farkı anlatan bir oyun hazırlanması)
» Seçimin günlük yaşamda, devlet yönetimindeki önemi.
» Töre cinayetleri aile içi şiddet ve kadına yönelik adeletsizlikleri basın ve yayın araçlarından takip ederek değerlendirilmesi.
» Cumhuriyet döneminde Türk kadınının sahip olduğu hak ve özgürlükleri araştırarak, Türk kadının konumunu gösteren bir afiş hazırlanması.
» VII. Elektronik Yüzyıl
» Günümüzdeki başlıca sagın hastalıkların bulaşma ve korunma yollarının değerlendirilmesi.
» Demiryollarının ekonomik , sosyal kültürel açıdan değerlendirilmesi.
» Teknolojik bir buluşu (bilgisayar, telefon, televizyon) ele alarak bu buluşun sosyal bilimlerin gelişmesine nasıl katkı sağlayacağını araştırınız.

Paylaş:

19 Eylül 2013 Perşembe

2.SINIF HAYAT BİLGİSİ PERFORMANS ÖDEVİ


HAYAT BİLGİSİ PERFORMANS ÖDEVİ

Konu: Doğal afetler


1.Doğal
afetlerden korunmak için önce neler yapmalıyız. Afet anında neler
yapmalıyız. Afet anından sonra neler yapmalıyız. ( bireysel çalışma )
Amaçoğal afetlere karşı tedbirli olma.

Süre: başlayış : 23 mart 2009
Bitiş: 13 nisan ( 3 hafta )

Yapılacak çalışmalar:
1.Doğal afetlerin neler olduğu konu başlığı yazılacak.
2.Her doğal afet için: Afetten önce neler yapmalıyız.
Afetten anında neler yapmalıyız.
Afetten sonra neler yapmalıyız.
3.Konu ile ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapmalıyız.
4.İnternetten indirip aynen getirilen ödevler kabul edilmeyecektir.
5.Araştırmamızda yeterli bilgiye ulaşıldıktan sonra performans ödevimizi yazmaya başlamalıyız.
6.Ödevimizi çok güzel bir el yazısı ile düzgün cümlelerle yazmalıyız.
7.Çalışmalarımız en az 3 sayfa olmalıdır.
8.Çalışmalarımıza uygun kapak yapmalıyız.
9.Çalışmalarımıza konu ile ilgili resimler bulup yapıştırmalıyız.
10.Çalışmalarımız bittikten sonra performans ödevinin sonuna konu ile ilgili rapor yazmalıyız.
11.Yazılan performans ödevlerini sınıfta sunma ( anlatma )
muhteva

Paylaş: